Matka Karolina Friess

Józefa Friess (1824-1892) wstąpiła do Zgromadzenia w Neunburgu vorm Wald w 1840 r. Dwa lata później została przyjęta do nowicjatu i otrzymała imię Maria Karolina. Bł. Matka Teresa szybko dostrzegła jej zdolności kierownicze i powierzyła jej trudne stanowiska nauczycielskie w Bawarii, które zajmowała aż do wyjazdu do Ameryki w 1847 r.

Ameryka Północna

Zanim Matka Teresa wyjechała z Nowego Jorku do Europy w 1848 r., powierzyła Siostrze Marii Karolinie Friess odpowiedzialność za szkoły w Ameryce Północnej. Dwa lata później Matka Teresa mianowała Siostrę Karolinę „Wikarią Generalną Zgromadzenia zakonnego Sióstr Szkolnych w Ameryce Północnej”. Matka Karolina miała wtedy 26 lat. I chociaż później zmieniła się nazwa jej stanowiska, Matka Karolina wciąż kierowała i prowadziła Zgromadzenie w Ameryce Północnej aż do swojej śmierci 22 lipca 1892 r.

Dom Macierzysty w Milwaukee

Pierwsze zadanie Matki Karoliny polegało na założeniu Domu Macierzystego w Milwaukee. To tutaj przyjmowała i przygotowywała tysiące młodych kobiet do życia poświęconego Bogu jako siostry zakonne – nauczycielki w rejonie świata, który był całkowicie odmienny od jej ojczyzny w Europie.

Potrzeby w Nowym Świecie

Imigranci, a zwłaszcza katolicy będący imigrantami nie byli zawsze życzliwie przyjmowani na tej nowej ziemi i często żyli w ubóstwie. Pasterze Kościoła zmagali się z trudnościami w służbie coraz bardziej różnorodnej grupie ludzi w szybko rozwijającym się Kościele. W tym samym czasie, Stany Zjednoczone były głęboko podzielone w kwestii niewolnictwa.

Odpowiedź

W odpowiedzi na te potrzeby w Nowym Świecie Siostry Szkolne de Notre Dame założyły setki szkół i opiekowały się wieloma dziećmi w sierocińcach i domach dla dzieci w Stanach Zjednoczonych i później w Kanadzie. Każde dziecko było przyjmowane, ale ubogie dzieci, dziewczynki i chłopcy, byli szczególnie mile widziani. Nie miał znaczenia kraj pochodzenia dziecka, poglądy religijne czy rasa.