Błogosławiona S. Antonina

Prezentacja slajdów

Siostra Maria Antonina Kratochwil urodziła się 21.08.1881 r. w Witkowicach k. Ostrawy, dokąd jej rodzice przenieśli się w 1879 r. z Węgierskiej Górki k/ Żywca w poszukiwaniu pracy. W 1855 powrócili z dziećmi do rodzinnych stron matki – Węgierskiej Górki, następnie osiedlili się w Bielsku.

Służba apostolska

Do Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame wstąpiła w 1901 r. Będąc kandydatką, a później siostrą pracowała jako nauczycielka w szkołach Zgromadzenia w Karwinie (1906-1909, 1910-1917), a następnie we Lwowie (1917-1925), jako przełożona, kierowniczka internatu i prefekta kandydatek w Tłumaczu (1925-1932). Później ponownie została posłana do Lwowa (1932-1939), gdzie pełniła funkcję dyrektorki szkoły i prefekty kandydatek. W latach 1940-1942 była przełożoną wspólnoty sióstr w Mikuliczynie.

II wojna światowa

Podczas II wojny światowej, jako zakonnica została usunięta ze szkoły i okresowo wysiedlona z całą wspólnotą sióstr z domu w Mikuliczynie (luty 1940 – czerwiec 1941). Zaś 9 lipca 1942 r. wraz z sześcioma siostrami wspólnoty została osadzona w więzieniu w Stanisławowie, gdzie w nieludzkich warunkach (głód, bicie, tortury, szyderstwa itp.), swoim świadectwem chrześcijańskim miłości i wiary oraz przebaczenia umacniała współsiostry i świeckie współwięźniarki. Zmarła na skutek tortur i choroby tyfus dnia 2.10.1942 r. w Stanisławowie, w pięć dni po uwolnieniu jej wraz z siostrami z więzienia.

Osobowość

Siostra Maria Antonina była wspaniałą postacią, człowiekiem głębokiej wiary, mądrą i kompetentną nauczycielką. Współpracujące z nią siostry oraz osoby świeckie w zachowanych wspomnieniach zgodnie świadczą, że cechowała ją bezgraniczna dobroć i życzliwość, radosne ukochanie swego powołania. Emanowała od niej niezmącona pogoda ducha i pokój. Bezinteresowną miłością otaczała dzieci, szczególnie ubogie i opuszczone.

Beatyfikacja

Siostra Maria Antonina Kratochwil została beatyfikowana w grupie 108 Męczenników za wiarę (biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich) okresu II wojny światowej, w dniu 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez Ojca świętego Jana Pawła II. Święto 108 Męczenników, wśród których jest Bł. S. Antonina jest obchodzone co roku 12 czerwca. Wspominamy również Bł. S. Antoninę w rocznicę jej śmierci 2 października.

Patronka Shalom

Błogosławiona Maria Antonina Kratochwil oraz inne Siostry Szkolne de Notre Dame, które zginęły śmiercią męczeńską w czasie II wojny światowej są patronkami Shalom – naszej Międzynarodowej Sieci Współpracy na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Harmonii Stworzenia. Te siostry przez swoje życie i śmierć dały świadectwo o swojej wierze. Niektóre z nich „zniknęły”, inne stały się ofiarami gwałtu lub zostały pobite i rozstrzelane. Dziś, my, Siostry Szkolne de Notre Dame dostrzegamy istotny związek między ich życiem i śmiercią, oraz to wszystko do czego nas wzywa życie w duchu Shalom: zaryzykowania wszystkiego w wierze, aby świat stał się bardziej sprawiedliwy i ludzki.

Siostry te inspirują nas do odnowienia naszego zaangażowania, aby żyć w duchu Shalom, promować kulturę życia i reagować na niesprawiedliwość we współczesnym świecie. Z Bł. S. Antoniną słyszymy krzyki całego stworzenia i odpowiadamy naszą solidarnością.


Więcej informacji
Historia na stronie Prowincji Polskiej