Błogosławiona S. Antonina

Siostra Maria Antonina Kratochwil została beatyfikowana w grupie 108 Męczenników za wiarę (biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich) okresu II wojny światowej, w dniu 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez Ojca świętego Jana Pawła II. Święto 108 Męczenników, wśród których jest Bł. S. Antonina jest obchodzone co roku 12 czerwca. Wspominamy również Bł. S. Antoninę w rocznicę jej śmierci 2 października.

Błogosławiona Maria Antonina Kratochwil oraz inne Siostry Szkolne de Notre Dame, które zginęły śmiercią męczeńską w czasie II wojny światowej są patronkami Shalom – naszej Międzynarodowej Sieci Współpracy na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Harmonii Stworzenia. Te siostry przez swoje życie i śmierć dały świadectwo o swojej wierze. Niektóre z nich „zniknęły”, inne stały się ofiarami gwałtu lub zostały pobite i rozstrzelane. Dziś, my, Siostry Szkolne de Notre Dame dostrzegamy istotny związek między ich życiem i śmiercią, oraz to wszystko do czego nas wzywa życie w duchu Shalom: zaryzykowania wszystkiego w wierze, aby świat stał się bardziej sprawiedliwy i ludzki.

Siostry te inspirują nas do odnowienia naszego zaangażowania, aby żyć w duchu Shalom, promować kulturę życia i reagować na niesprawiedliwość we współczesnym świecie. Z Bł. S. Antoniną słyszymy krzyki całego stworzenia i odpowiadamy naszą solidarnością.

Nowenna do Błogosławionej Siostry Marii Antoniny Kratochwil. 3 czerwca – 11 czerwca

Kliknij tutaj.