10 października 2017

We wtorek członkinie Kapituły Generalnej przystąpiły do pracy nad formułą kierunku i procesem nominowania. Podczas wstępnej modlitwy Siostry prosiły o dar umiejętności pisania Błogosławionej M. Teresy, ponieważ przez następne kilka dni będą pracowały nad projektem nowej formuły kierunku dla Zgromadzenia.

Siostry Debra Marie Sciano i Kathleen Cornell, z Komisji Pisania Kierunku, wyjaśniły, w jaki sposób komisja dokonała syntezy wspólnych elementów i tematów, które otrzymała ze wspólnot domowych.

Kontynuując proces nominacji, członkinie poświęciły dużą część dnia na osobistą refleksję i modlitwę, a później dzieliły się i rozmawiały we wspólnotach domowych i w auli. Siostra Patricia Flynn jest obecna, aby przewodniczyć w procesie wyborczym

Chcemy teraz podzielić się relacją z wizyty na Uniwersytecie Notre Dame Maryland, który jest kolejnym sponsorowanym apostolatem[1] Prowincji Atlantic-Midwest.

Uniwersytet Notre Dame Maryland (NDMU)

NDMU został założony jako College Notre Dame w 1895 r. przez Siostry Szkolne de Notre Dame. Dziś składa się z Wydziału Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych i Biznesu, Wydziału Pielęgniarskiego, Wydziału Pedagogicznego i Wydziału Farmaceutycznego. Uniwersytet oferuje studia licencjackie i magisterskie. Rektor Uniwersytetu dr Marylou Yam mówiąc do odwiedzających, podkreśliła „zaangażowanie Uniwersytetu w służbę” nie tylko poprzez umożliwienie studentom świadczenia pomocy innym, ale także przez zachęcanie studentów do inicjowania projektów społecznych.

Siostra Paula Dukehart oprowadziła grupę po kampusie. Zwiedzanie obejmowało też doświadczenie światowej cyfrowej sali zajęć; wzięły w nim także udział Siostry Rosemary Howarth i Katarzyna Kociach z Rzymu, Włochy i Siostry Miriam Bruder i Paulette Tomlinson z Londynu, Anglia. Wizyta zakończyła się posiłkiem z kilkoma pracownikami Uniwersytetu, a także Siostrami SSND oraz Panią Rektor.

Zdjęcia z wizyty na NDMU znajdują się w galerii po prawej stronie.

[1] „Sponsorowany apostolat” (ang. sponsored ministry) – jest to apostolat, którym zarządzają SSND i są za niego odpowiedzialne w świetle prawa, nawet gdy żadna z sióstr już w nim nie pracuje np. jako nauczycielka. Zadaniem sióstr jest też troska o to, aby dane dzieło było wierne misji Kościoła i Zgromadzenia.

Videos • Videók  • ビデオ • Filmy • Video posnetki  • Video • Vídeos

Photos • Fotos • Fotók  • 写真 • Zdjęcia • Fotografije • Fotografie

NDMU