Modlitwa przed 25 Kapitułą Generalną

Trójjedyny Boże,

Źródło Miłości,
otwieraj i rozszerzaj nasze serca, uczyń nas nowym stworzeniem przez Twoją miłość.

Słowo Miłości,
ucz nas jak kochać i być uzdrawiającą obecnością tak potrzebną w dzisiejszym świecie.

Duchu Miłości,
wyzwól nas, abyśmy potrafiły coś pozostawiać, podejmować ryzyko i stawać się profetycznymi świadkami powszechnej komunii.

Niech błogosławiona Matka Teresa, niewiasta miłości,
towarzyszy nam na tej drodze przemiany i ciągłego szukania woli Miłości, aby ją poznać i wypełnić.