Modlitwa o zakończenie handlu ludźmi

O Boże, nasze słowa nie potrafią wyrazić tego co umysł może zaledwie objąć,
a serca czują, ilekroć słyszymy o dzieciach i dorosłych oszukanych i uprowadzonych
w nieznane miejsca celem wykorzystywania seksualnego i przymusowej pracy
dla ludzkiej chciwości.

Serca nasze doznają smutku, a duch nasz staje się zagniewany
z powodu łamania ich praw i naruszania godności przez groźby, oszukiwanie i przemoc.

Sprzeciwiamy się tej poniżającej praktyce handlu ludźmi i modlimy się o to, by z tym skończyć.

Wzmocnij Panie delikatne dusze i serca złamane.

Wypełnij swoje obietnice i obdarz prawdziwą
i czułą miłością nasze siostry i braci,
a wyzyskiwaczy oddal z pustymi rękami.

Daj nam mądrość i odwagę,
by stanąć w solidarności z naszymi braćmi i siostrami,
aby razem szukać drogi do wolności,
która jest Twoim darem dla nas wszystkich.

Amen.

motyle