Modlitwa o pokój

Mir • Paz • Pace • Pokój • Friede • Peace • Béke • 平和 • Paz • Mír • Amani • Shalom

Boże, ty jesteś źródłem życia i pokoju. Niech będzie pochwalone Twoje Imię na wieki! Wiemy, że Ty jesteś tym, który w tym czasie wojen kierujesz nasze umysły do myśli pokojowych. Modlimy się, by wrogowie znowu zaczęli rozmawiać ze sobą, by skłóceni znów przyjaźnie podali sobie ręce, a narody szukały dróg POKOJU.

Umocnij nasze decyzje, byśmy tym prawdom dawali świadectwo, poprzez jakość naszego życia. Daj nam zrozumienie, które kończy każdy spór; miłosierdzie, które gasi nienawiść; przebaczenie, które przezwycięża zemstę. Uzdolnij wszystkich ludzi do życia Twoim przykazaniem MIŁOŚCI.
Amen.

 

Mir • Paz • Pace • Pokój • Friede • Peace • Béke • 平和 • Paz • Amani • Shalom