9 października 2017

Dzisiejszy dzień był bardzo wypełniony. Uczestniczki Kapituły zostały podzielone na trzy grupy; każda z grup odwiedziła jeden z trzech apostolatów w Baltimore: Centrum Karoliny i Instytut Notre Dame (IND); Szkołę średnią Notre Dame (NDP) oraz Uniwersytet Notre Dame, Maryland (NDMU). O godz. 8.00 wszystkie Siostry były już w drodze – w deszczu – do celu swoich podróży. Dziś podzielimy się informacjami i zdjęciami z wizyty w Szkole średniej Notre Dame. W środę relacja będzie dotyczyć NDMU, a w czwartek IND i Centrum Karoliny.

Szkoła średnia Notre Dame

Uczennice, grono pedagogiczne i personel Szkoły średniej Notre Dame z okazji odwiedzin członkiń Kapituły przygotowali program zawierający modlitwę, zwiedzanie kampusu, uroczysty obiad oraz prezentacje na temat integracji misji SSND, wybitnych osiągnięć, wzrostu duchowego i działalności społecznej. Temat szkoły na ten rok „piękno i prostota” został zaczerpnięty z tematu Kapituły Generalnej, powiedziała Siostra Patricia McCarron, dyrektorka szkoły.

„Tutaj, w Szkole średniej Notre Dame, jesteśmy zakorzenione w tradycji i oddane współczesnej edukacji”, wyjaśniła Siostra Patricia. „Najważniejsze jest to, by nasze dziewczyny przyjęły ewangeliczne przesłanie o służbie innym i żyły tym ewangelicznym przesłaniem i charyzmatem Sióstr Szkolnych de Notre Dame, aby uczynić świat lepszym miejscem. Często mówimy, że to miejsce ma swojego ducha. To jest duch Sióstr Szkolnych de Notre Dame”.

Zdjęcia z wizyty w Szkole średniej Notre Dame są w galerii zdjęć po prawej stronie.

Proces wyborczy

Członkinie Kapituły wróciły do auli na 14.30, aby dokonać przeglądu zmian w procesie wyborczym zgłoszonych na Spotkaniu przed-kapitulnym. Po dyskusji i wyjaśnieniach, proces wyborczy został zatwierdzony.

Następnie Siostra Bridget Ehlert SSL powtórzyła zasady wspólnotowego rozeznawania w kontekście wyboru zarządu. Oto krótkie streszczenie:

  • Gotowość czyli przygotowanie do rozeznawania: aby usłyszeć głos Ducha Świętego potrzebne są pewne postawy: wiara, otwartość i dyspozycyjność, wolność wewnętrzna, chęć doświadczenia nawrócenia serca, odwaga.
  • Rytm wspólnotowego rozeznawania: chodzi tu o bycie uważną na to, co dzieje się w moim wnętrzu i na to, co słyszę i wyczuwam od innych.
  • Zbieranie informacji: jest ważne, aby każda miała tak dużo informacji jak to jest możliwe oraz aby to były takie same informacje.
  • Pierwszorzędne zobowiązanie: polega na przyjęciu w wierze, że jakikolwiek będzie rezultat, każda osoba będzie wierzyła, że tego chce Bóg dla tej wspólnoty w tym czasie.
  • Budowanie konsensu: zakłada otwartość na ustępstwa.

W swoim omówieniu S. Bridget zawarła też medytację o wolności. „Wyrażamy naszą wolność”, powiedziała S. Bridget, „będąc świadome darów, które wnosimy i tego, co musimy zostawić, aby w pełni wejść w proces”.

Siostra Patricia Flynn zakończyła tę sesję odmawiając modlitwę Kapituły w intencji delegatek. Siostra Patrycja przewodniczy wyborom Przełożonej Generalnej i Radnych Generalnych.

Photos • Fotos • Fotók  • 写真 • Zdjęcia • Fotografije • Fotografie

Videos • Videók  • ビデオ • Filmy • Video posnetki  • Video • Vídeos

Print Friendly, PDF & Email