Miłość daje wszystko

Międzynarodowa Refleksja Solidarności

 

Harmonia stworzenia

Wrzesień 2020

pdf to print (278 KB)

Wprowadzenie

Harmonia stworzenia – gdy o niej myślimy, szczególnie w czasie pandemii koronawirusa, zauważamy nawet wyraźniej, jak bardzo wszystko co istnieje jest z sobą powiązane: rolnictwo, ochrona środowiska i klimatu, zdolność poruszania się itd., a konkluzją tej refleksji jest myśl, że harmonia stworzenia polega na właściwych i sprawiedliwych relacjach z ziemią i wszystkimi stworzeniami. Jesteśmy wezwani do działania.

Wezwanie do modlitwy

A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. (Rdz 1, 31)

Doświadczenie

 • Codziennie słyszymy o różnych formach degradacji środowiska, braku poszanowania dla życia, niezważaniu na ludzką godność. Lecz czyż nie są one też wezwaniami, które stanowią zachętę dla nas i którymi możemy się ucieszyć, ponieważ jest wciąż szansa na lepszą przyszłość? Odkąd pojawiły się Piątki dla przyszłości, wielu polityków musiało uznać bez zazdrości, że młodzi ludzie podchodzą z zapałem do skarg klimatyczno-politycznych i nawołują ich do działania. Szansa dla naszej wspólnej przyszłości i naszego domu?
  Jakiś czas temu, w naszej Prowincji Bawarskiej rozpoczęłyśmy współpracę z Centrum na rzecz Środowiska i Kultury z Benediktbeuren i projekt „Podejmujemy odpowiedzialność za stworzenie”. To jest piękne, że w ten projekt włączają się wszyscy, od najmłodszych w naszych instytucjach do dorosłych. Zaangażowani są pracownicy przedszkoli, grono pedagogiczne i wielu rodziców. Szansa dla naszej wspólnej przyszłości i naszego domu?
  Różne akcje pokazują, że taki projekt pobudza do odpowiedniej do wieku, odpowiedzialnej i pełnej troski relacji do stworzenia.
  – Np. w Przedszkolu St. Theresia w Geisenfeld codziennie praktykowano rozważny i zrównoważony styl życia poprzez oszczędzanie prądu, wody, plastiku, papieru i przygotowywanie zdrowych posiłków, dżemów itd.
  – W Szkole Podstawowej Theresia Gerhardinger w Anger, dzieci ze wszystkich klas były zaangażowane w różnych projektach takich jak: zbiórka telefonów komórkowych, powtórne wykorzystanie starych wieszaków, oszczędzanie prądu, unikanie plastiku i wytwarzania odpadów, dni środowiska w Benediktbeuern oraz projekty na temat stworzenia.
  – Można było wyraźnie odczuć entuzjazm dla tego projektu w żeńskiej szkole średniej w Regensburg-Niedermünster. Przedstawiamy jedynie w zarysie różnorodność projektów: Szkoła została nagrodzona Pieczęcią-Uczciwej-Konkurencji Miasta Regensburg. Kilka razy w roku uczennice organizują „Zdrową przerwę” sprzedając regionalne owoce i warzywne przekąski, książki dotyczące kwestii związanych ze środowiskiem wydane przez Jezuicką Służbę Uchodźcom, jak i nasiona z ogrodu szkoły otwartej cały dzień.
  – Specjalistyczna akademia zajmująca się pedagogikę społeczną w Monachium-Au od wielu lat współpracuje z Centrum na rzecz Środowiska i Kultury, kontynuuje i rozwija projekty prowadzone już od dłuższego czasu. Szczególnie ważne dla studentów tej akademii jest to, że mogą dalej rozpowszechniać prowadzone przez siebie projekty. Program obejmował doświadczenia w ogrodnictwie, dni w ramach spotkania z naturą na temat wody, energii, lasów górskich i łąk, które odbywały się zarówno w Monachium jak i we wiejskiej okolicy Benediktbeuern.

To czego doświadczyły dzieci, uczniowie i studenci i co zdobyły, z pewnością ukształtuje ich w przyszłości i pozwoli troszczyć się o naturę i siebie wzajemnie. Oni wiedzą, co znaczy nie tylko troszczyć się o ziemię, ale także stworzyć coś z ziemi i natury. Szansa dla naszej wspólnej przyszłości i naszego domu?

Refleksja

Papież Franciszek pisze w Laudato Si’: „W tradycji judeochrześcijańskiej „stworzenie” to znacznie więcej niż natura, ponieważ związane jest z Bożym planem miłości (…) Natura jest często traktowana jako system poznawany, analizowany i zarządzany, podczas gdy stworzenie można zrozumieć tylko jako dar, który pochodzi z otwartej dłoni Ojca nas wszystkich, jako rzeczywistość oświetlona miłością, wzywająca nas do powszechnej komunii”. Czy angażujemy się w takie doświadczenia, które łączą nas w obejmującą wszystko wspólnotę? Szansa dla naszej wspólnej przyszłości i naszego domu?

Z naszego dokumentu Shalom: „Hebrajskie słowo SHALOM mówi o owocach służby dla sprawiedliwości. Biblijne rozumienie SHALOM wskazuje na dynamiczne działanie ukierunkowane na przywrócenie wszystkiemu pierwotnej harmonii zamierzonej przez Boga. SHALOM urzeczywistnia się w harmonijnych odniesieniach człowieka do Boga, do siebie i do wszelkiego stworzenia. SHALOM wyraża pragnienie Psalmu 85, aby spotkały się ze sobą łaskawość i wierność, aby ucałowały się nawzajem sprawiedliwość i pokój”. (por. „Peace,” Dictionary of Biblical Theology. Xavier Leon-Dufour. England: Dublin: Geoffrey Chapman, 1973, pp. 411-414). Działanie w tym duchu: Szansa dla naszej wspólnej przyszłości i naszego domu?

Działanie

 1.  Przeczytaj opis stworzenia z pierwszego rozdziału księgi Rodzaju. Autor wskazuje niemalże w formie refrenu: A Bóg widział, że było dobre. Czy czujemy się wezwani by być w jedności ze stworzeniem, którego Bóg pragnie?
 2. Projekty w różnych instytucjach w Prowincji Bawarskiej przedstawione powyżej zachęcają do podjęcia małych kroków. Jakie małe kroki możesz podjąć osobiście i we wspólnocie, dążąc do porządku stworzenia jakiego pragnie Bóg, jedności między naturą i wszystkimi istotami żywymi?

Modlitwa końcowa
Boże, który nas kochasz, Stwórco nieba i ziemi i wszystkiego, co w nich istnieje. Otwórz nasze umysły i dotknij naszych serc, abyśmy potrafili dbać o Twój dar stworzenia. Bądź obecny dla tych w potrzebie w tych trudnych czasach, szczególnie tych najbiedniejszych i najbardziej zagrożonych pozostawieniem bez opieki.
Pomóż nam okazywać sobie nawzajem twórczą solidarność w radzeniu sobie ze skutkami tej globalnej pandemii. Uczyń nas odważnymi, by odpowiadać na zachodzące zmiany szukając wspólnego dobra. Teraz bardziej niż kiedykolwiek możemy doświadczyć, że wszyscy jesteśmy ze sobą wzajemnie połączeni i od siebie zależni. Uzdolnij nas do umiejętnego słuchania i odpowiadania na krzyk ziemi i wołanie ubogich. Niech ich obecne cierpienie stanie się bólem rodzenia bardziej braterskiego i zrównoważonego świata.
Prosimy Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego oraz Maryję, Wspomożycielkę Wiernych, która patrzy na nas z miłością. Amen. (Specjalna modlitwa na Rok Laudato Si’ .)

Opracowane przez Siostrę Marię-Theresię Knippschild, BY, dla Międzynarodowego Biura Shalom, Rzym, Włochy
Grafika pochodzi z Kierunku 24. Kapituły Generalnej. Projekt: Biuro Komunikacji Zgromadzenia.
Tłumaczenie: M. Chiara Burzyńska, SSND