Miłość daje wszystko

Międzynarodowa Refleksja Solidarności

Solidarność z całym stworzeniem

Wrzesień 2019

Pdf do wydrukowania (308 KB)

Wprowadzenie

icon-Solidarity with all creation

Rozważamy temat solidarności z całym stworzeniem w okresie gdy obchodzimy Czas dla Stworzenia. Temat na rok 2019 brzmi „Sieć życia: bioróżnorodność jako Boże błogosławieństwo”. Rozmyślamy nad tym jak ważna jest bioróżnorodność dla dobra całej planety, w tym także ludzkości!

Wezwanie do modlitwy

Gromadzimy się w imię Trójjedynego Boga, Stwórcy, Odkupiciela i Tego, który daje życie Ziemi i wszystkim stworzeniom!

Chwała Trójcy Świętej! Bóg jest głosem i życiem, Stwórcą wszechświata i Źródłem wszelkiego życia, któremu śpiewają Mu aniołowie; niezwykłym Światłem wszystkich tajemnic znanych lub nieznanych ludzkości i życiem zamieszkującym we wszystkim. (Hildegarda z Bingen, 1098-1179)

Doświadczenie

Zdarzały się różne okresy masowego wyginięcia gatunków na naszej planecie. Na przykład era, w której wyginęła większość dinozaurów. Jednak, w obecnym czasie, w którym żyjemy dokonuje się niesłychany i szybki zanik gatunków. Dlaczego się tym zajmujemy?

Papież Franciszek odnosi się do tego pytania w encyklice Laudato Si’(#89)

Stworzeń tego świata nie można traktować jako dobra nieposiadającego właściciela: «To wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia!» (Mdr 11, 26). Prowadzi to do przekonania, że wszystkie byty wszechświata, będąc stworzonymi przez tego samego Ojca, są zjednoczone niewidzialnymi więzami i tworzą rodzaj uniwersalnej rodziny, wspaniałej komunii pobudzającej do świętego, serdecznego i pokornego szacunku. Chciałbym przypomnieć, że «Bóg złączył nas tak ściśle z otaczającym światem, że pustynnienie ziemi jest niejako chorobą dotykającą wszystkich, i możemy ubolewać nad wymarciem jakiegoś gatunku jak nad swoistym okaleczeniem».

Możemy nie dostrzegać tej straty w naszym osobistym codziennym życiu. Lecz, dla przykładu, istniało kiedyś 8 tysięcy gatunków jabłek. Obecnie jest ich tylko 100, a w sklepie spożywczym widzicie ich ok. 10.

Słyszymy również o trudnej sytuacji populacji pszczół. Nadużywanie środków chemicznych oraz utrata siedlisk sprawiają, że zaliczają się do „narażonych” gatunków. Jeśli nie będzie pszczół, większość naszych upraw będzie musiała być zapylana ręcznie albo również przestanie istnieć. Naprawdę istnieje „sieć życia”, tam gdzie „wszystko jest połączone”. Co jest przyczyną takiej straty? Paul Andersen z Bozeman Science (https://youtu.be/vCkDxD0DV0Q) wykorzystuje akronim ang. HI COP (pl. UI ZGZ), aby wskazać przyczyny.

Utrata siedlisk
Inwazja obcych gatunków

Zmiana klimatu
Gospodarka rabunkowa
Zanieczyszczenie

Refleksja

Każdy z nas jest punktem węzłowym w sieci życia. Usiądź i zastanów się nad połączeniami w stworzonym świecie, które Cię dotykają oraz nad połączeniami, które biegną od ciebie do wszechświata. Wyobraź sobie co zmieniłoby się w Twoim życiu, gdyby wiele z tych połączeń przestało istnieć? Co byśmy stracili, gdyby Twoje ulubione miejsce modlitwy zostało zniszczone przez buldożer? Co byśmy stracili, gdyby kwiaty nie były już zapylane? Jakie byłyby skutki powodzi lub pustynnienia znacznych obszarów w Twoim kraju? Teraz zastanów się jakie połączenia stracilibyśmy przez Twoje zaniedbanie. Co zmienia się w świecie jeśli stajemy się obojętni? Jak powiększa się chaos w świecie dlatego, że nie postępuję właściwie ze śmieciami? Co umiera lub kto zaczyna chorować jeśli decyduję się użyć toksycznych środków chemicznych?

A teraz świadomie spójrz ponownie na wspaniałość stworzenia.

Działanie

  1. Dowiedz się więcej na temat fauny, flory i ekologii w Twojej okolicy. Poszukaj, które gatunki roślin lub zwierząt mogą być zagrożone.
  2. Podejmij refleksję nad punktem 2 i 6 Kierunku Miłość daje wszystko.
  3. Przeczytaj na temat Szczytu Klimatycznego ONZ we wrześniu un.org/en/climatechange.
  4. Posłuchaj muzyki, która opiewa piękno stworzenia.
  5. Zapoznaj się z materiałami do wykorzystania do modlitwy i działań www.seasonofcreation.org oraz www.catholicclimatemovement.global

Modlitwa końcowa

Wszechmocny Boże, który jesteś w całym wszechświecie oraz w najmniejszym z Twoich stworzeń. Ty, który otaczasz swą czułością wszystko, co istnieje, ześlij na nas moc swojej miłości, byśmy zatroszczyli się o życie i piękno. Napełnij nas pokojem, abyśmy żyli jak bracia i siostry i nikomu nie wyrządzali krzywdy.

Duchu Stworzycielu oświeć nasze serca i pozostań ze światem, który należy do Ciebie.

Naucz nas odkrywania wartości każdej rzeczy, kontemplowania w zadziwieniu, uznania, że jesteśmy głęboko zjednoczeni z każdym stworzeniem w naszej pielgrzymce ku Twej nieskończonej światłości.

Duchu Stworzycielu oświeć nasze serca i pozostań ze światem, który należy do Ciebie.

Dziękujemy, że jesteś z nami każdego dnia. Wspieraj nas, prosimy, w naszych zmaganiach na rzecz sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Duchu Stworzycielu oświeć nasze serca i pozostań ze światem, który należy do Ciebie.

Na podstawie Modlitwy za naszą ziemię Papieża Franciszka z Encykliki Laudato Si’

 

Opracowane przez Siostrę Kathy Schmittgens z Międzynarodowego Biura Shalom, Rzym, Włochy
Grafika pochodzi z Kierunku 24. Kapituły Generalnej. Projekt: Biuro Komunikacji Zgromadzenia.

Tłum. M. Chiara Burzyńska SSND