Miłość daje wszystko

Międzynarodowa Refleksja Solidarności

Życie według zasad ekologii integralnej

Styczeń 2024

pdf 315 KB

Wprowadzenie

W latach 80-tych XX wieku termin ekologia (wymyślony przez niemieckiego zoologa Ernsta Haeckela w 1873 roku w celu skupienia się na związku między gatunkami i miejscem ich życia) wszedł do codziennego języka dzięki badaniom Rachel Carson w Silent Spring. W 2009 roku Ken Wilber wprowadził ekologię integralną do poszerzającej się dziedziny ekologii, aby uwzględnić wzajemne powiązania na wszystkich poziomach życia. W 2015 roku Papież Franciszek w Laudato Si’, a w 2023 r. w Laudate Deum, skonsolidował nauczanie wszystkich papieży od Soboru Watykańskiego II, aby mocno zakorzenić ekologię integralną w katolickiej myśli i wierze. Jako Siostry Szkolne de Notre Dame zobowiązałyśmy się do życia w ekologii integralnej poprzez Plan Działania Laudato Si’: „…uznajemy nasz obowiązek i możliwości rozwijania wizji świata i poczucia globalnej odpowiedzialności… jesteśmy wezwane do dawania świadectwa jedności w podzielonym świecie”. (JP K 26)

Wezwanie do modlitwy

Chwalimy Cię, Boże, Stwórco wszystkich rzeczy, którego tajemnica rozwija się w „liściu, na górskim szlaku, w kropli rosy, na twarzy biedaka”. Jezus, Twój Syn, nauczył nas dziwić się, gdy przemierzał ziemię, kontemplując piękno stworzenia. Modlimy się, Boże, abyś wzbudził w nas pełną czci świadomość naszej niewidzialnej więzi z całym światem stworzonym. (Ta modlitwa jest inspirowana Laudate Deum, adhortacją apostolską Papieża Franciszka, zaproponowaną przez USCCB.)

Doświadczenie

Kiedy wróciłam do domu w Minnesocie po rezygnacji z członkostwa w Radzie Generalnej, nie byłam pewna, na czym skupi się moje życie. Po przejściu na emeryturę poczułam się powołana do kontynuowania nauczania i wspierania naszej Ziemi. Wkrótce potem otrzymałam telefon od przyjaciela, aby dołączyć do zespołu Care for Creation /Troska o stworzenie, posługującego w archidiecezji St. Paul i Minneapolis. Jego zaproszenie współbrzmiało z moją pasją do Ziemi. Działamy pod auspicjami Centrum Misji w sposób niehierarchiczny. Nie jesteśmy częścią struktury diecezjalnej, ani archidiecezja nas nie finansuje. Korzystamy z synodalnego modelu słuchania, aby kształtować naszą troskę o nasz wspólny dom.

Dwudziestu kilku wolontariuszy wnosi treści Laudato Si do parafii i szkół. Poruszamy kwestie kościelne i polityczne, kryzys klimatyczny, wojnę, wysiedlenia ludzi, rasizm, kolonializm, supremację białych oraz dewastację naszych ziem i wód. Naszym celem jest wysłuchanie historii osób marginalizowanych, zwłaszcza społeczności wiejskich, młodych dorosłych oraz osób i społeczności BIPOC (czarnoskórzy, rdzenni mieszkańcy, ludzie kolorowi). Oferujemy edukację i nadzieję. W ramach grupy roboczej tych społeczności tworzymy Plan Działania Laudato Si’ dla archidiecezji. Spotykamy się co miesiąc, aby się modlić, słuchać i uczyć. Wspólnie decydujemy o kolejnych krokach, słuchając, wspierając, edukując i tworząc materiały do refleksji.

Refleksja

Mimo że przez lata jako Siostra Szkolna de Notre Dame miałam misję troski o stworzenie na wiele sposobów i w wielu miejscach, to spotkanie ludzi z różnych środowisk i o różnych pasjach poruszyło mnie i zmieniło. Troska o stworzenie nie jest już czymś, co robię, ale czymś, czym jestem. Moje serce powiększyło się, gdy dowiedziałam się od innych, jak kryzys klimatyczny i wiele poziomów interakcji z kulturą, polityką i Kościołem wpływają na nasze codzienne życie. Każde działanie wpływa na każdą decyzję, niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie.

Ekologia integralna opiera się na wzajemnych powiązaniach i interakcjach między środowiskowymi, kulturowymi, społecznymi i ekonomicznymi sferami życia. Wzywa nas do nowego paradygmatu, w którym żaden aspekt życia nie funkcjonuje bez wpływu innych. Katolicka Nauka Społeczna i Pismo Święte wskazują na tę samą rzeczywistość – wszystko jest ze sobą powiązane. Boska mądrość stworzyła życie w ten sposób.

Działanie

Jak ekologia integralna sprawdza się w Twoim życiu? Jak poruszyła twoje serce? Zmieniło się? Te punkty refleksji mogą potwierdzić lub wskazać drogę naprzód:

  1. Okazywanie troski o środowisko i pragnienie harmonii ze stworzeniem. LS 225
  2. Dostrzeganie Stwórcy, który żyje pośród nas. Oddawanie chwały Bogu. LS 84
  3. Troska o ubogich i praca dla wspólnego dobra. LS 10
  4. Życie na co dzień i podejmowanie decyzji życiowych, które zrywają z przemocą, wyzyskiem i egoizmem. LS 230
  5. Traktowanie siebie nawzajem i wszystkie inne organizmy ze współczuciem, troską i szacunkiem. LS 11
  6. Zrozumienie, że działania i decyzje mają wpływ międzypokoleniowy. LS 159

Modlitwa końcowa

Modlimy się o pokorę – abyśmy pamiętali, że my także zostaliśmy stworzeni i nie jesteśmy panami stworzenia.

Modlimy się o współczucie – o otwarte oczy i serca, aby przyjąć tych, którzy zostali zmuszeni do ucieczki ze swoich domów z powodu rosnącego poziomu morza i suszy.

Modlimy się o skruchę – aby nasze pragnienie władzy i dominacji przekształciło się w służbę.

Modlimy się o prostotę i wolę odwrócenia się od chciwości, która wpływa na bezbronnych ludzi na całym świecie.

Modlimy się o nawrócenie kulturowe –

abyśmy uprościli nasz styl życia, ograniczyli zanieczyszczenia i odpady, oraz rozważnie podejmowali decyzje.

Modlimy się o zmiany w polityce – abyśmy jako naród i świat mogli wspólnie pracować nad odwróceniem kierunku zmian klimatycznych.

Nasze serca bolą, gdy zastanawiamy się:
„świat śpiewa o nieskończonej Miłości: jak możemy o nią nie dbać?”

Chwalimy Cię Boże, ufając, że działasz w naszych sercach i poprzez nasze wysiłki, abyśmy mogli lepiej dbać o nasz wspólny dom.

Amen.

 

 

 (Kontynuacja modlitwy wstępnej zainspirowanej przez Laudate Deum,

Adhortacja Apostolska Papieża Franciszka o trosce o stworzenie.)

 Przygotowane przez Kathleen Storms, SSND Prowincja Central Pacific, dla Międzynarodowej Sieci Shalom.
Grafika zaczerpnięta z Kierunku 24. Kapituły Generalnej. Projekt: Biuro Komunikacji Zgromadzenia.