Miłość daje wszystko

Miedzynarodowa Refleksja Solidarności

Przemieniające wychowanie

Styczeń 2023

pdf  (309 KB)

Wprowadzenie

Temat przemieniające wychowanie ma dwa wymiary. Jednym z nich jest edukacja, która przemienia ludzi, rodziny, społeczności i ostatecznie świat. Po drugie, istnieje potrzeba ciągłego przekształcania edukacji, tak aby nasze wysiłki wychodziły naprzeciw ludziom tam, gdzie się znajdują i doprowadzały ich do pełni. Dla Sióstr Szkolnych de Notre Dame i wszystkich, którzy żyją naszym charyzmatem, nie jest to nic nowego. Punkt 23 Jesteście Posłane przypomina nam: “Jesteśmy wychowawczyniami we wszystkim, czym jesteśmy i co czynimy; ustawicznie wybieramy ten sposób życia i służby, który umożliwia stały wzrost wewnętrzny. W odpowiedzi na różne potrzeby służymy w wieloraki sposób, zawsze jednak pracujemy nad doskonaleniem człowieka”.

Wezwanie do modlitwy

Co mam czynić? Kim mam się stać? Co mamy czynić? Kim mamy się stać? Pozwól mi poznać moją misję i wezwanie. Pozwól nam poznać naszą misję i wezwanie. Uzdolnij mnie do przemiany. Uzdolnij nas do przemiany.

Doświadczenie

W październiku 2020 r. papież Franciszek zorganizował w Watykanie spotkanie z przedstawicielami

religii świata skoncentrowane na trzech ważnych wymiarach edukacji w kontekście inicjatywy Global Compact on Education:

  • umieszczenie osoby w centrum każdego procesu edukacyjnego
  • inwestowanie najlepszej energii w edukację o wysokiej jakości dla wszystkich
  • kształcenie osób gotowych oddać się na służbę społeczności.

W październiku 2022 r. uczestniczyłam wirtualnie w Seminarium na temat inicjatywy Global Compact on Education. Przemiana serc i systemów, aby uczynić je bardziej ludzkimi, była kluczowa dla naszej współpracy.

Zdumiewa mnie ogrom tego wysiłku. Porusza mnie odwaga i przekonanie tak wielu, którzy służą w klimatach politycznych i społecznych, w których sama myśl o osobie będącej w centrum procesu edukacyjnego jest niebezpieczna, a cel, jakim jest wysokiej jakości edukacja dla wszystkich, jest absurdalny. Dzięki naszym siostrom SSND wiem, że to prawda. A przecież jest to problem o wiele większy.

Na początku czułam się szczęśliwa i trochę winna, że w moim doświadczeniu w pierwszym świecie te cele są tak łatwo realizowane. Ale czy naprawdę? Mamy edukacyjne pustynie w naszych miastach i na odległych obszarach wiejskich i czy nie jesteśmy odpowiedzialni wobec naszych braci i sióstr na całym świecie? Na moim podwórku i na całym świecie jest dużo do zrobienia.

Być może moim najlepszym wysiłkiem jest inwestowanie w trzeci zidentyfikowany wymiar: szkolenie ludzi gotowych oddać się służbie społeczności. Zachęcanie, mentoring i wspieranie tych, którzy chcą służyć społeczności, zwłaszcza na naszych pustyniach edukacyjnych lokalnie i globalnie. W winnicy jest mnóstwo pracy, czy to w Sudanie Południowym, czy na południu Missouri.

Jeśli chodzi o tych z nas, którzy służą społeczności, w której zasoby są obfite, nadrzędne znaczenie ma priorytetowe traktowanie marzenia o wysokiej jakości, skoncentrowanie na osobie w edukacji dla wszystkich i skupienie się na rzeczywistości globalnych dysproporcji. Wiedza to potęga. Używanie mocy do podnoszenia innych jest święte.

Refleksja

 „Jesteście Posłane przedstawia wizję osoby, wychowawcy i świata. Przyjmuje wizję Błogosławionej Teresy i na nowo konceptualizuje naszą posługę we współczesnym świecie. Mówi, aby uważać się przede wszystkim za wychowawcę, osobę, która przemienia i wprowadza sprawiedliwość. Jesteśmy wychowawczyniami we wszystkim, czym jesteśmy i co czynimy. Jesteśmy edukatorami wezwanymi do przyjęcia globalnej wizji, do otwarcia się, aby zobaczyć, naprawdę zobaczyć świat oczami globalnymi; poznawać świat globalnym umysłem i kochać świat globalnym sercem”. (Miriam Jansen SSND, „Uchwycenie pełnego znaczenia naszej wizji edukacyjnej”, 12 sierpnia 2006)

Jakie wezwanie do działania, które słyszę dzisiaj, aby działać na rzecz uzdalniania osób i promowania godności ludzkiej, przyczynia się do pozytywnych zmian systemowych w naszym dzisiejszym świecie? Jaka jest wizja osoby i świata, która inspiruje mnie do pełnienia mojej posługi?

Jak napisano w prologu do Let Us Dream/ Pozwólmy sobie marzyć papieża Franciszka: „To jest moment, aby marzyć o wielkich rzeczach, przemyśleć na nowo nasze priorytety – co cenimy, czego chcemy, do czego dążymy – i zobowiązać się do działania w naszym codziennym życiu nad tym, o czym marzyliśmy. To, co słyszę w tej chwili, jest podobne do tego, co Izajasz słyszy, jak Bóg mówi przez niego: Chodź, porozmawiajmy o tym. Odważmy się marzyć”.

Jakie są priorytety, do których ponownego przemyślenia jesteśmy wezwane, aby dochować wierności naszemu zobowiązaniu do umieszczenia osoby w centrum, mając na uwadze przekształcenie edukacji w którejkolwiek z naszych posług?

Działanie 

  • Zachęcaj, gratuluj i szanuj nauczycieli i innych specjalistów tak samo, jak osoby wykonujące lukratywne finansowo kariery.
  • Znajdź sposoby wspierania tych, którzy służą na „edukacyjnych pustyniach”.
  • Być uczniem i wychowawcą przez całe życie.
  • Przekaż książki/materiały potrzebującej szkole lub uczniowi.
  • Bądź orędownikiem, aby nikogo nie zostawiać w tyle i osobę umieszczać w centrum, tak jak czynił to Jezus.
  • Docieraj do wychowawcy, aby zaoferować zachętę i wsparcie.

Modlitwa końcowa

Jezu, chodziłeś po tej ziemi jako uczeń i jako nauczyciel bez dobrodziejstwa klasy lub programu nauczania. Poprowadź przemianę naszych systemów edukacyjnych. Bądź ze wszystkimi, którzy starają się uczyć i nauczać ze współczuciem, skutecznością i miłością. Ukaż nam drogę do stworzenia społeczeństw z humanitarnymi praktykami na arenie gospodarczej, edukacyjnej i politycznej. Pomóż nam kochać i szanować Boży wszechświat, nasz wspólny dom, we wszystkich naszych wysiłkach.

Przygotowane przez Siostrę Joan Andert, SSND, Prowincja Central Pacific, dla Międzynarodowej Sieci Współpracy.

Grafika pochodzi z Kiereunku 24. Kapituły Generalnej. Projekt: Biuro ds. Komunikacji Zgromadzenia.