Miłość daje wszystko

Międzynarodowa Refleksja Solidarności

Krzyk Ziemi

Styczeń 2022              Use this link to print the PDF version (133 KB)

Wprowadzenie

„Żałośnie wygląda ziemia, zmarniała; świat opadł z sił, niszczeje, niebo wraz z ziemią się wyczerpały. Ziemia została splugawiona przez swoich mieszkańców, bo pogwałcili prawa,
przestąpili przykazania, złamali wieczyste przymierze” (Iz 24, 4-5). Pachamama, jak Indianie Andyjscy nazywają matkę ziemię, jest główną ofiarą wpływu współczesnego społeczeństwa na środowisko. Kumulują się ekstremalne zdarzenia związane ze zmianami klimatu: zanieczyszczenie w miastach, w naszych źródłach wodnych, niszczenie ekosystemów i utrata bioróżnorodności. Już nie tylko matka natura woła, lecz także ubodzy. Dla powodzi i pożarów nie ma różnicy między ludźmi i drzewami. Jedną z obaw może być to, że zmiany klimatyczne wejdą do naszych domów w taki sam sposób, jak zrobił to Covid-19, nie oszczędzając nikogo. Musimy zacząć od nowa i zatrzymać autodestrukcję. Dlatego papież Franciszek poprzez Laudato Si’ wzywa nas do poszukiwania nowego początku, nowego paradygmatu relacji, produkcji i konsumpcji.

Wezwanie do modlitwy

Panie całego Wszechświata, wyrażamy miłość do naszej Matki Ziemi. To Twoja wielka miłość, otacza nas wszystkich, pragnąc naszego szczęścia i braterstwa na Ziemi. Dziś błogosławimy ją i wszystko, co na niej stworzone. Prosimy również o przebaczenie za ból, który jej zadaliśmy. Zrabowaliśmy wnętrzności ziemi, a jej powierzchnię poplamiliśmy krwią jej dzieci. Naucz nas, Ojcze i Matko, szanować i kochać ją tą samą miłością, którą Ty nas obdarzasz. Daj nam prawe sumienie, aby zyskać szacunek dla wszystkiego, co stworzyłeś, a tym samym przybliżyć nas do nowego świtu pełnego sprawiedliwości i pokoju. Amen! (Modlitwa za ziemię, Salvador Perez, współpracownik)

Doświadczenie

Natura jest siłą witalną, bez której nie moglibyśmy istnieć. Jednak zamieniliśmy raj w śmietnik. Spowodowaliśmy zniknięcie pięciuset gatunków zwierząt. Splądrowaliśmy planetę w poszukiwaniu paliwa i węgla. Liczby wskazują: co roku znika około 120 000 do 150 000 km2 lasów, 635 milionów kg śmieci trafia do oceanu rocznie. Choroby przenoszone przez wodę są główną przyczyną śmierci dzieci poniżej piątego roku życia, zabijając każdego dnia prawie 1000 niemowląt. Amazonka służy interesom gospodarczym korporacji transnarodowych. Społeczeństwo panamazońskie jest wieloetniczne, wielokulturowe i wieloreligijne. Nasila się coraz bardziej spór o okupację tego terytorium (Aparecida nr 8) Społeczności aborygeńskie znajdują się pod presją, aby porzucić swoje ziemie, aby udostępnić je dla projektów wydobywczych i rolniczych, które nie zwracają uwagi na degradację przyrody i kultury. Według raportu (UNEA-2) zanieczyszczenie środowiska powoduje śmierć 12,6 miliona ludzi rocznie, a lasy deszczowe mogą całkowicie zniknąć w ciągu stu lat, jeśli obecne tempo wylesiania będzie się utrzymywać. Katastrofy powodują zniszczenia o dużych rozmiarach i powodują poważne konsekwencje.

Pytania:

  1. Jakie są krzyki wywołane cierpieniem Matki Ziemi w twoim kraju/ okolicy, w której żyjesz?
  2. Jakie działania podejmujesz osobiście i wspólnotowo, aby odwrócić kryzys klimatyczny broniąc ziemi i środowiska?
  3. Jak poczucie, że kryzys klimatyczny jest pilną sprawą, przynagla cię w świetle przyszłości następnych pokoleń?

Refleksja

Musimy zdać sobie sprawę z sytuacji i podjąć działania, aby złagodzić nasz wpływ na planetę. Globalne organy polityczne muszą wytyczać rozwiązania. Jednak także w naszej roli aktywnych obywateli możemy przyczynić się do łagodzenia szkodliwych skutków agresji dla środowiska poprzez modyfikację naszych nawyków konsumpcyjnych ze względu na dobro wspólne. Możemy ocenić źródło energii i produktów, które konsumujemy. Jak wskazuje Papież Franciszek, musimy zwolnić gorączkowe tempo życia, aby odzyskać zdolność postrzegania, kontemplowania i doceniania tego, co nas otacza. Musimy uwolnić się od konsumenckiej obojętności, która nie pozwala nam widzieć tych, którzy nie mają, od indywidualizmu, który nas izoluje i otępia, od powierzchowności, która uniemożliwia nam marzenie i działanie na rzecz lepszego świata, od agresywności, która paraliżuje dialog i od nieodpowiedzialności za nasze działania wobec środowiska naturalnego i wobec naszych braci i sióstr. Musimy powrócić do czułości, współczucia i troski o innych, aby hojnie kochać świat i wszystkie stworzenia oraz przywrócić sprawiedliwe relacje z innymi.

Działanie

Ponieważ ziemia i jej zasoby są Bożym darem dla całej ludzkości, kontempluj działanie Stwórcy, miej większy szacunek, bądź bardziej sprawiedliwy i oszczędny w korzystaniu ze stworzonych rzeczy. Jako wychowawczynie, przez to kim jesteśmy i czym się zajmujemy, korzystajcie z wszelkich możliwości, aby nauczać zgodnie z integralną ekologią i przywracać właściwą relację ze stworzeniem. Jakie bardziej konkretne działania możesz podjąć, aby być bardziej świadomym i dokonywać wyborów, które zachowują i pomagają chronić planetę?

 

Modlitwa

Dziś przyjmujemy zbiorową odpowiedzialność wszystkich ludzi i wznosimy naszą modlitwę, prosząc Cię o przebaczenie, nasz Stwórco. Wybacz nam, bo zanieczyściliśmy atmosferę, która nas otacza i chroni. Zanieczyściliśmy wodę z powodu naszego zaniedbania i egoizmu. Przez nas umierają ryby, a rzeki są brudne i nie nadają się do życia. Wybacz nam pustynnienie naszej ziemi, którą uczyniliśmy bezpłodną dla przyszłych pokoleń w imię postępu. Wybacz nam, bo nie zważaliśmy na wołanie naszej siostry i matki ziemi. Zmiłuj się nad nami i otwórz nasze serca, abyśmy widzieli w całym Twoim stworzeniu Twoje oblicze, bo Ty żyjesz pośród nas. Prosimy o przebaczenie i o Twoje błogosławieństwo. Amen

Opracowane przez Siostrę Bernardine Fontanez, Prowincja Ameryki Łacińskiej i Karaibów, dla Międzynarodowej Sieci Shalom.

Grafika pochodzi z Kierunku 24. Kapituły Generalnej.