Miłość daje wszystko

Międzynarodowa Refleksja Solidarności

Migranci i uchodźcy

Styczeń 2021         print to pdf 177 KB

Wprowadzenie

„Wyobraź sobie świat, w którym twoje człowieczeństwo będzie miało większe znaczenie niż narodowość” (Daniel,uchodźca Jesuit Refugee Service UK.)

W niedzielę 27 września 2020 Papież Franciszek zaznaczył 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W swoim przesłaniu zatytułowanym „Jak Jezus Chrystus, zmuszeni do ucieczki. Przyjąć, chronić, promować i integrować przesiedleńców wewnętrznych” odniósł się do potrzeb osób, które są opuszczone przez społeczeństwo. (Papież Franciszek)                                                                                                             

Wezwanie do modlitwy

 Współczujący, dający życie Stwórco, pomóż nam zdać sobie sprawę z tego, że sam Jezus doświadczył niepewności i dramatu będąc zmuszonym do ucieczki, abyśmy dostrzegli problemy tak wielu osób w dzisiejszym świecie. Z Papieżem Franciszkiem możemy „rozpoznać oblicze Chrystusa głodnego, spragnionego, nagiego, chorego, obcego i więźnia, który jest dla nas wyzwaniem”(Papież Franciszek) W duchu Matki Teresy niech każda z nas uczyni to, co Bóg nam mówi, w odpowiedzi na dramatyczną sytuację w świecie (Por. JP, DG 30)

Doświadczenie

„Kiedy mówimy o migrantach i wysiedlonych, zbyt często zatrzymujemy się na liczbach. A tu nie chodzi o liczby, tylko o osoby!”(Papież Franciszek) Jak nigdy przedtem w historii, wspólne przeznaczenie zmusiło nas do szukania nowego początku…nowego szacunku do życia… sprawiedliwości, pokoju”(Karta Ziemi). W czerwcu 2020 prawie 80 milionów ludzi na świecie było przesiedlonych ze swoich domów. 26 milionów musiało uciec ze swojego kraju… stając się uchodźcami. Dlaczego? Z powodu wojny, przemocy, powodzi, suszy (Norweska Rada ds.Uchodźców 2019) Fakty i liczby z całego świata pokazują, że na świecie jest 26 milionów uchodźców, z czego połowę, czyli 13 milionów stanowią dzieci! 85% uchodźców przebywa w krajach rozwijających się, którym już teraz jest ciężko zatroszczyć się o własnych obywateli. 1,4 miliona uchodźców potrzebuje natychmiast przesiedlenia! (World Vision; UN News)

„Wiele krajów europejskich deportuje ludzi starających się o azyl, do krajów, w których grożą im tortury, gwałt, a nawet śmierć”(Teraz nadszedł czas: Amnesty International). Niektóre deportują ich do maleńkich przybrzeżnych obozów na małych wyspach, czasem mniejszych niż wiele lotnisk. Skutkiem tego jest wysoki odsetek urazów psychicznych, samookaleczeń i prób samobójczych wśród dorosłych i dzieci! (Naura: Wstyd Australii i ostrzeżenie dla Europy: Amnesty International)

Refleksja

Każdego dnia wielu ludzi na świecie opuszcza swoje domy szukając bezpieczniejszego, lepszego życia. Po likwidacji „Dżungli” – obozu dla uchodźców we Francji, warunki dla bez-bronnych osób szukających bezpiecznego życia, pogorszyły się w północnej części tego kraju. Lokalni politycy zadecydowali, że dostarczanie żywności w pewne miejsca, jest niele-galne. Policyjne oddziały prewencji nadzorowały, przesłuchiwały i przerwały działanie wo-lontariuszy dostarczających żywność do nowo wyznaczonych miejsc przebywania uchodź-ców. W Laudato Si czytamy, że nie możemy się troszczyć o pozostałą część natury, jeśli bra-kuje nam „czułości, współczucia i troski o człowieka”(Laudato Si’ # 91).

Siostry Szkolne de Notre Dame zobowiązują się do promowania ludzkiej godności i ochrony słabych. „Wychowujemy, wspieramy i działamy we współpracy z innymi na rzecz godności życia ludzkiego i w trosce o wszelkie stworzenie” (Miłość daje wszystko, Kierunek Sióstr Szkolnych de Notre Dame, 24 Kapituła Generalna).

Działanie

„Musimy ponownie odczuć, że potrzebujemy siebie nawzajem, że jesteśmy odpowiedzialni za innych i za świat” (Okólnik Rady Generalnej 17/20 Wrzesień). Oto parę propozycji jak my oraz osoby, którym służymy, możemy odpowiedzieć:

  • Pytaj, skąd ludzie przybywają i dlaczego?
  • Ile dzieci i uczniów mają uchodźcy i migranci wśród swoich przodków?
  • Prześledź historię uchodźców w swoim kraju.
  • Naucz się kilku wyrażeń w obcym języku.
  • Chór szkolny mógłby skomponować piosenkę o przyjmowaniu uchodźców.
  • Poznaj 5 faktów na temat uchodźców.
  • Św. Alban jest patronem uchodźców. Jego wspomnienie obchodzimy 22 czerwca. Czego możemy się od niego nauczyć?
  • Jaka jest różnica między migrantami a uchodźcami?
  • Dołącz swój głos do petycji, podejmij lokalne działania i nakłaniaj rząd do uznania zobowiązań, by umożliwić osiedlenie większej liczby migrantów i uchodźców.
  • Módl się codziennie gorąco za migrantów, uchodźców i osoby przesiedlone pamiętając o tym, że „za liczbami kryją się ludzie pełni wyjątkowych życiowych doświadczeń i marzeń na przyszłość. Są to matki pragnące wrócić do domu, ojcowie starający się by ponownie podjąć pracę, dzieci, które chcą mieć dzieciństwo” (Mercy Corps).

Modlitwa końcowa

Św. Albanie, dałeś nam przykład gościnności, gdy otworzyłeś swój dom dla potrzebującego i w wyniku tego spotkania zupełnie się zmieniłeś. Prosimy, przez twoje wstawiennictwo oraz Błogosławionej Teresy od Jezusa, o odwagę, by pomagać tym, którzy są zmuszeni do ucieczki ze swoich domów w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Obyśmy „dokładały starań, byśmy same, jak i inni, żyli zgodnie z wartościami ukazanymi w Ewangelii i w społecznym nauczaniu Kościoła” (JP, DG 33a) Niech nasze doświadczenie w czasie pandemii nie tylko pomoże nam mieć empatię wobec doświadczeń uchodźców i migrantów, lecz także zapala nieustanne wezwanie do przemiany. Prosimy o to w imię Jezusa. Amen


Opracowane przez Osobę kontaktu Shalom Paulette Tomlinson SSND, Prowincja Atlantic Midwest
Graphic: Directional Declaration, 24th General Chapter. Design: Congregational Communications Office