Międzynarodowa Refleksja Solidarności

Migracja i przymusowe przesiedlenia

Styczeń 2019

Pdf do wydrukowania (111 KB)

Shalom icon - refugeesWprowadzeni

„Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie” (Mt 25, 35).

„Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi, jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem każdej epoki, przyjętym lub odrzuconym (por. Mt 25,35.43). Pan powierza macierzyńskiej miłości Kościoła każdą osobę ludzką zmuszoną do opuszczenia swojej ojczyzny w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Troska taka musi być wyrażona w sposób konkretny na każdym etapie doświadczenia migracyjnego: od wyruszenia w drogę, od początku do końca. To wielka odpowiedzialność, którą Kościół pragnie dzielić ze wszystkimi wierzącymi oraz ludźmi dobrej woli, którzy są powołani do odpowiadania na wiele wyzwań stawianych przez współczesną migrację, z wielkodusznością, skwapliwie, mądrze i dalekowzrocznie, każdy według swoich możliwości”. (“Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców”, Orędzie Papieża Franciszka na 104 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, 14 stycznia 2018)

Wezwanie do modlitwy

Jezus był również migrantem. Urodził się poza miastem „gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2, 7). We wczesnym dzieciństwie Jezusa, Święta Rodzina doświadczyła przymusowej migracji. Jezus spędził pewien czas na obcej ziemi (Mt 2, 14-15).

Zauważmy Jezusa w cierpiącej ludzkości w naszych czasach, w osobach zmuszonych do ucieczki przed uciskiem ze strony reżimu i w tych, których ziemia nie zapewniała już potrzebnego pożywienia. Bądźmy wdzięczni za to, że Jezus „zamieszkał między nami”, aby pokazać nam drogę (J 1, 11-14).

Doświadczenie

Migracje na świecie: Według Międzynarodowego Raportu na temat Migracji Departamentu ds. Gospodarczych i Społecznych ONZ z 2017 roku, w 2017 r. liczba migrantów wyniosła 258 milionów, w porównaniu do 248 milionów w 2015 r.

  • Kobiety stanowią 48% wśród migrantów.
  • W przybliżeniu: do Azji przybywa 31% migrantów z różnych krajów, do Europy 30%, do obu Ameryk 26%, do Afryki 10% oraz do Oceanii 3%.

Migracja z Hondurasu: Chcę się podzielić z Wami swoim bólem, który przeżywam patrząc na ogromny EXODUS tysięcy mieszkańców Hondurasu, który trwa od ponad miesiąca. Uciekają przed nieznośnymi warunkami życia w naszym kraju. Widziałyśmy dzieci, kobiety, młodzież, mężczyzn, po prostu całe rodziny rozpaczliwie pragnące ratować swoje życie.

Niepokojące powody przesiedlenia tych osób to wojna, przemoc, skrajne nierówności ekonomiczne, korupcja, bezkarność, brak możliwości (w kwestii zatrudnienia, zdrowia, edukacji, mieszkania itp.). Boją się o swoją przyszłość albo po prostu nie widzą dla siebie przyszłości.

Refleksja

Jesteśmy świadome, że migranci są w większości krajów, w których służą Siostry Szkolne de Notre Dame. Jest to pilna światowa potrzeba. Kierunek 24 Kapituły Generalnej zobowiązuje nas do rozeznawania jako Zgromadzenie „na jakie z pilnych i nieodzownych, globalnych potrzeb świata mamy reagować i na nie odpowiadać w sposób odważny i dotąd nieprzewidywany” (JP, K 17; DG 36-38).

W Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 po raz pierwszy zauważono udział migracji w zrównoważonym rozwoju. Jedenaście z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju zawiera cele i wskazówki, które są istotne dla migracji i wysiedleń. Podstawowa zasada programu „nie pozostawiaj nikogo w tyle” dotyczy migrantów.

Działanie

  • W jaki sposób te ogólnoświatowe realia dotyczące migracji wpływają na moje życie osobiste, wspólnotowe i służbę apostolską?
  • Do czego teraz jesteśmy wezwane?

Modlitwa końcowa

Przygotuj nas, Panie, do podjęcia tego, co niemożliwe, ponieważ twoja łaska i obecność są tam ukryte. Nie możemy popaść w próżnię. Przyszłość jest zagadką; nasza ścieżka prowadzi nas przez mgłę; ale pragniemy nadal dawać siebie, ponieważ Ty czekasz w ciemności, z tysiącem ludzkich oczu przepełnionych łzami. Amen.

Ucieczka do Egiptu; Artysta: Gentile da Fabriano, 1423. Źródło: Wikimedia Commons
Zdjęcie powyżej użyte za zgodą. Autor: Trasmo; Źródło: Pixabay

Opracowane przez Siostrę Rosę Marię Trochez, ALC-Brazylia, dla Międzynarodowego Biura Shalom, Rzym, Włochy

Grafika pochodzi z Kierunku 24. Kapituły Generalnej. Projekt: Biuro Komunikacji Zgromadzenia.

Tłum. M. Chiara Burzyńska SSND