Miłość daje wszystko

Międzynarodowa Refleksja Solidarności

Pokój i niestosowanie przemocy

październik 2020 print to pdf (148 KB)

Wprowadzenie

Wśród kryzysów, które wstrząsnęły światem, zdajemy sobie sprawę jak pilną potrzebą jest uzdrowienie naszych relacji ze stworzeniem i ze sobą wzajemnie. 

 

Wezwanie do modlitwy

Proszę Boga, aby pomógł nam wszystkim kierować się rezygnacją z przemocy w głębi naszych uczuć i wartości osobistych. Niech miłość i wyrzeczenie się przemocy inspirują sposób, w jaki traktujemy siebie nawzajem w relacjach międzyosobowych, społecznych i międzynarodowych. Kiedy ofiary przemocy potrafią oprzeć się pokusie zemsty, mogą być najbardziej wiarygodnymi uczestnikami procesów budowania pokoju bez przemocy. Oby od szczebla lokalnego i powszedniego aż po światowy wyrzeczenie się przemocy stało się charakterystycznym stylem naszych decyzji, naszych relacji, naszych działań, polityki we wszystkich jej formach. (Papież Franciszek z okazji 50. Światowego Dnia Pokoju 1.01.2017)

Doświadczenie

Koronawirus odsłonił to, co leży u korzeni bolączek w świecie: rasizm widoczny w przemocy kulturowej, niesprawiedliwość ekonomiczną, walczące frakcje, zmiany klimatu i katastrofy ekologiczne, które mogły zniszczyć ludzkość i planetę. Odpowiedź na pandemię wymaga diametralnej zmiany i porzucenia „zwyczajnie niesprawiedliwej” systemowej i strukturalnej przemocy na całym świecie. Zmiany systemów, które niszczą, odczłowieczają i pomniejszają, na rzecz kultury solidarności, która stara się o pełnię życia dla wszystkich.

 

Zabójstwo George’a Floyda przez policjantów w Stanach Zjednoczonych odzwierciedla stulecia rasizmu w Europie Zachodniej, Australii, Ameryce Południowej i Azji. Ta przemoc jest tak głęboko zakorzeniona, że nie znika pomimo przepisów prawnych i ustawowych praw obywatelskich. Brutalność policji jest oczywiście tylko jednym z niezliczonych sposobów w jakie mniejszości i ludzie o innym kolorze skóry cierpią z powodu strukturalnych nierówności i dyskryminacji. Stany Zjednoczone są słusznie obiektem gniewu, frustracji i rozczarowania ludzi na całym świecie. Rasizm nie tylko zakłóca relacje między państwami, np. USA i Meksykiem, ale także wewnątrz krajów takich jak Chiny, w których życie wielu osób jest zagrożone. Niektórzy przywódcy polityczni, w tym Amerykanie, z dumą usprawiedliwiają używanie autorytarnych metod, aby stłumić protesty przeciw nadużywaniu władzy. 

Refleksja

Papież Franciszek napisał w Orędziu na 50. Światowy Dzień Pokoju:

„przesłanie Chrystusa, w obliczu tej rzeczywistości, daje odpowiedź zdecydowanie pozytywną: niestrudzenie głosił On bezwarunkową miłość Boga, który przyjmuje i przebacza, oraz nauczał swoich uczniów, by miłowali nieprzyjaciół (por. Mt 5, 44) oraz nadstawiali drugi policzek (por. Mt 5, 39). Gdy Jezus uniemożliwił oskarżycielom cudzołożnicy jej ukamienowanie (por. J 8, 1-11) oraz kiedy w noc przed śmiercią nakazał Piotrowi schować miecz do pochwy (por. Mt 26, 52) wskazał drogę wyrzeczenia się przemocy (…)”. Chwila milczenia, a później odpowiedź: „O Panie, uczyń nas narzędziami Twojego pokoju”.

 

W Laudato Si’, Papież Franciszek poucza nas w następujących słowach.

„Działanie w ten sposób oznacza wybór solidarności jako stylu tworzenia historii i budowania przyjaźni społecznej. Czynne odrzucenie przemocy jest sposobem pokazania, że jedność jest naprawdę silniejsza i bardziej owocna niż konflikt.  Wszystko na świecie jest ściśle ze sobą powiązane”. Chwila milczenia, a później odpowiedź: „O Panie, uczyń nas narzędziami Twojego pokoju”.

 

Kierunek 2017 Miłość daje wszystko

„Bóg w Trójcy Świętej Jedyny wprowadza nas w serce świata, abyśmy były niewiastami pokoju, nadziei i miłości. Chwila milczenia, a później odpowiedź: „O Panie, uczyń nas narzędziami Twojego pokoju”.

Działanie

 

Aktywne odrzucenie przemocy jako duchowość czy sposób życia jest kluczem do zmiany przedstawionej w dokumencie „Na drodze troski o wspólny dom” i ukazanej w Laudato Si’. Oba dokumenty mówią jasno: „nie” wobec wielowymiarowej przemocy, która dręczy świat oraz „tak” dla ludzkiej godności i szacunku wobec harmonii stworzenia.

 

Oto przykłady jak możemy wyrzekać się przemocy na co dzień we wzajemnych relacjach.

  • Spraw, aby to był dzień, w którym nie potraktujesz ludzi jako czegoś oczywistego [uznanie].
  • Szczerze przeproś osobę, którą mogłaś zranić. [poprawa]
  • Gdy twoje plany nie spełniają się, zachowaj cierpliwość i znajdź przynajmniej trzy sposoby jak możesz twórczo wykorzystać ten czas, aby podążać do swojego celu [cierpliwość].
  • Spraw, aby to był dzień, w którym nie potraktujesz ludzi jako czegoś oczywistego [uznanie].
  • Dziś, skup się na tym, co najbardziej cenisz w osobie, którą najmniej lubisz [miłość].

 

 

Modlitwa końcowa

W Panie, poprosiłeś o moje ręce, abyś mógł je wykorzystać tak jak chcesz. Oddałem Ci je na chwilę, a potem cofnąłem, bo praca była trudna.

WPanie, poprosiłeś o moje usta, abym sprzeciwiał się niesprawiedliwości. A ja szeptałem, aby nikt mnie nie oskarżył.

WPanie, poprosiłeś o moje życie, abyś mógł działać przeze mnie. Dałem Ci jego część, aby się za bardzo nie angażować.

WPanie, wybacz mi kalkulacje, aby służyć Ci tylko wtedy, gdy jest to dla mnie wygodne, tylko w miejscach, gdzie jest to bezpieczne, i tylko wtedy, gdy ludzie mi to ułatwiają.

WPanie, przebacz mi, odnów mnie, uzdrów, czuwaj nade mną, uzdolnij mnie, poślij mnie jako narzędzie Twojego pokoju i sprawiedliwości, abym pojęła znaczenie przodowania w służbie. Amen. (Joe Seramane, Christian Aid Lifelines, RPA)                                        

Opracowane przez Osobę kontaktu Shalom Connie P. Guerrero z Gałęzi Azja-Oceania Tłumaczenie: M.Chiara Burzyńska SSND

Print Friendly, PDF & Email