Miłość daje wszystko

Międzynarodowa Refleksja Solidarności

Pokój i wyrzeczenie się przemocy

Październik 2019

pdf do wydrukowania (275 KB)

WprowadzeniePeace icon

„Bóg w Trójcy Świętej Jedyny wprowadza nas w serce świata, abyśmy były niewiastami pokoju, nadziei i miłości. W duchu Bł. Matki Teresy i Matki Karoliny, my członkowie Międzynarodowej Sieci Shalom, kierując się Konstytucją Jesteście Posłane, dokumentem 24. KG Miłość daje wszystko oraz Katolicką Nauką Społeczną, zobowiązujemy się do tego, że…

  • …będziemy promować Centra Modlitwy o Pokój i poszukamy sposobów na poszerzanie zasięgu tej modlitwy…
  • …będziemy działać na rzecz praw człowieka, szczególnie wśród migrantów, uchodźców i wszystkich, którzy są dyskryminowani w naszych społeczeństwach…” (Ukierunkowanie Shalom i zobowiązania na lata 2018-20)

Doświadczenie

Każdego dnia w niektórych z krajów, w których żyjemy, słyszymy o przemocy z użyciem broni palnej w miejscach publicznych i czujemy przerażenie i bezradność; w innych krajach dyktatorzy stosują ataki militarne przeciw mieszkańcom swojego kraju. Wydaje się, że rośnie rasizm i supremacja białych i stają się one coraz bardziej niebezpieczne napawając nas grozą, gdy widzimy je w postaci przemocy na ulicach. Więzienia są okrutnie przepełnione, a duża liczba dzieci została umieszczona w ośrodkach detencyjnych i oddzielona od rodziców i swoich rodzin w USA. Ku naszemu przerażeniu, kilka krajów koncentruje się w swoich budżetach wojskowych na broni masowego rażenia. Czytamy historie o przemocy domowej w każdej gazecie, to dotyczy nawet naszego sąsiedztwa. Zdajemy sobie sprawę, że żadne miejsce nie jest zabezpieczone przed ordynarnymi zachowaniami i wyraźnym obniżeniem jego standardów. Pośród tego wszystkiego, w jaki sposób wychowujemy, wspieramy i działamy w obliczu takich sytuacji w świecie?

Refleksja

W Laudato Si’, Papież Franciszek poucza nas w następujących słowach:

 „(…) jesteśmy wezwani, aby być narzędziami Boga Ojca, żeby nasza planeta była tym, co On wymarzył, stwarzając ją, i by odpowiadała na Jego projekt pokoju, piękna i pełni”(53).

„Pokój, sprawiedliwość i ochrona stworzenia to trzy kwestie ściśle ze sobą związane, których nie można od siebie oddzielać w taki sposób, by były traktowane indywidualnie (…)”(92).

Chwila milczenia

Responsorium: „Niech nastanie pokój na ziemi i niech zacznie się ode mnie”

Nasza Konstytucja, Jesteście Posłane, mówi nam:

 „Uważnie słuchamy wezwania Boga i jesteśmy gotowe czynić wszystko, co On nam powie. Bóg objawia Swoją Wolę w Swym Słowie, w sytuacjach życia, Kościoła i świata, przez innych ludzi i przez Swoje działanie w głębi naszego serca” (Konstytucja 19).

„Jesteśmy świadome, że jako indywidualne osoby i jako Zgromadzenie mamy udział w winie społeczeństwa. Jesteśmy wezwane do uznania naszego udziału w niesprawiedliwości w świecie, szczególnie w tej, która pochodzi z nieuporządkowanej żądzy władzy, sławy i posiadania. Dzięki łasce Bożej jesteśmy zdolne przeciwstawiać się tym tendencjom i rozwijać w sobie i w społeczeństwie postawę pokory oraz gotowości dzielenia się z innymi i w ten sposób pomagać w kształtowaniu bardziej sprawiedliwego i ludzkiego świata” (Dyrektorium Generalne 22).

Chwila milczenia

Responsorium: „Niech nastanie pokój na ziemi i niech zacznie się ode mnie”

Działanie

  1. Gdy podejmujesz refleksję nad potrzebą pokoju i niestosowania przemocy w świecie, do czego czujesz się wezwana przez Jesteście Posłane?
  2. W jaki sposób SSND mogą tworzyć atmosferę pokoju w naszych wspólnotach, sąsiedztwie, miastach i państwach?
  3. Co mogłoby jeszcze bardziej zmotywować Cię do pracy na rzecz pokoju i niestosowania przemocy w świecie?

Modlitwa końcowa

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju,
abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
jedność tam, gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło tam, gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

O Panie,
spraw abym mógł, nie tyle
szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając, otrzymujemy;
wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Amen.

Modlitwa o pokój

 

Opracowane przez Siostrę Ethel Howley, SSND, z Prowincji Antlantic Midwest, dla Międzynarodowego Biura Shalom, Rzym,Włochy
Grafika pochodzi z Kierunku 24. Kapituły Generalnej. Projekt: Biuro Komunikacji Zgromadzenia.

Tłum. M. Chiara Burzyńska SSND