Międzynarodowa Refleksja Solidarności

 Kobiety i dziewczęta

Marzec 2022      Use link to print PDF version (348 KB)

Wprowadzenie
Kampania 2022 #BreakTheBias (Przełamywać uprzedzenia) wzywa do zakwestionowania struktur, które sprawiają, że kobiety i dziewczęta są wykluczone i uniemożliwiają im podejmowania innowacyjnego ryzyka w wypełnianiu swoich ról społecznych. Wyobraźmy sobie świat, w którym panuje równość płci. Świat wolny od uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji, świat pełen różnorodności, sprawiedliwy i inkluzywny. Razem możemy dzisiaj uzyskać równość dla kobiet na rzecz zrównoważonego jutra dla wszystkich.

 

Wezwanie do modlitwy

Przebudź się, skarbnico wiary!
Przebudź się, bo narodziłaś się by podjąć,
Wszystko, czym obdarzył cię Bóg,
Wszystko, co Bóg złożył w twoim sercu,
Niezwykłą moc zdobywania serc,
I niewiarygodną sztukę urzeczywistniania
wszystkiego. Inspirujesz wspaniały potok
miłości, ukaż moc, jaką obdarzył cię Bóg,
Potwierdź swoją wartość, potwierdź swoje istnienie.

(Modlitwa z okazji Dnia Kobiet)

Doświadczenie

Wielu twierdzi, że w ciągu ostatnich kilku dekad świat poczynił wielkie postępy w walce z ubóstwem. Na ile jest to prawdziwe? Miliony kobiet i dziewcząt wciąż tkwią w pułapce życia pełnego trudności i strachu z powodu dyskryminacji i wykorzystania. Ale zobaczyliśmy również, jak kobiety, które mogą zdobyć wykształcenie, zarobić na godziwe życie i cieszyć się niezależnością, mogą porzucić ubóstwo. Przemieniają „oblicze gór” nierówności płci, ucisku, przemocy i niesprawiedliwości. Jest nadzieja! Posłuchajmy parafrazy opowieści o kobiecie z afrykańskiego przysłowia Zmiana oblicza góry:

Dzieci z wioski wspinały się potajemnie na górę, ponieważ ich rodzice zabronili im tych wyjść. Podczas jednej z wypraw spotkali staruszkę, która pochylała się, kopiąc mały dołek w ziemi i wrzucała do niego „coś małego”. Śmiałe dzieci zapytały: „Babciu, co robisz?” Jej odpowiedź była zawsze taka sama: „Zmieniam oblicze góry”.

Gdy dzieci dorosły, większość z nich wyjechała z wioski do wielkich miast. Po kilku latach jedna z tych osób wróciła do wioski z mężem i dziećmi, aby mogli zobaczyć trudne warunki w jakich dorastała. Kiedy udała się w stronę gór zobaczyła, że mienią się imponującą rozmaitością kolorowych kwiatów kołyszących się na wietrze. Krzewy i młode drzewa dawały cień u podnóża góry. Kobieta, która wróciła do wioski swojej młodości, zapytała kiedy i jak to się stało. Dowiedziała się, że to był owoc pracy starszej kobiety, która posadziła nasiona. Przypomniała sobie jej słowa: „Zmieniam oblicze góry”.

Refleksja

Temat Dnia Kobiet 2022 „Zmieniając klimaty: równouprawnienie dziś na rzecz zrównoważonego jutra”, odnosi się do wkładu kobiet i dziewcząt na całym świecie działających na rzecz zmiany atmosfery wokół nierówności płci. Wykorzystanie umiejętności i wiedzy kobiet w celu ochrony naszych zasobów naturalnych i stworzenia zdrowszej, bardziej zrównoważonej planety ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030. Kobiety i dziewczęta są bardziej bezbronne w sytuacji katastrof i konfliktów, ale pozostają w dużej mierze pominięte w opracowywaniu rozwiązań. Nie można wykluczać kobiet, które są najbardziej narażone. Stanowią kluczową część rozwiązania.

  1. W jaki sposób kobiety w Twojej okolicy/kraju, w którym mieszkasz, pomagają zmienić atmosferę wokół nierówności w swoich społecznościach w czasie kryzysu i konfliktu?
  2. Kim są kobiety w Twojej okolicy/kraju, które opowiadają się za zmianami społecznymi i ekologicznymi oraz są zaangażowane w przyspieszenie tempa transformacji w celu zapewnienia bardziej zrównoważonej przyszłości?

Działanie

Istnieje wiele sposobów jak możemy zwrócić uwagę na działania zachęcające kobiety do osiągania celów bez przeszkód, kształtować integracyjną kulturę pracy, w której rozwijają się kariery kobiet i panuje radość z ich osiągnięć, doceniać postęp cyfrowy i wspierać kobiety tworzące innowacje za pomocą technologii, pomagać kobietom by zajmowały stanowiska kierownicze i podejmowały decyzje dotyczące ich zdrowia, doceniać kobiety-sportowców i przyklaskiwać, gdy osiąga się równość płac, w sponsoringu i sposobie przedstawiania.

  • W jaki sposób możesz okazać swoje wsparcie kobietom i dziewczętom, które działają i zmieniają atmosferę wokół równości płci, przyczyniając się dzisiaj do bardziej sprawiedliwego, społeczno-ekologicznego, zrównoważonego jutra?
  • Czy jest jakieś działanie, które możesz podjąć? Na przykład, możesz rozważyć: zorganizowanie wydarzenia, rozpoczęcie kampanii w mediach społecznościowych, nakręcenie filmu, przemówienie w lokalnej szkole lub kościele, współpracę z mediami itp.
  • Rozważ wzięcie udziału w kampanii #BreakTheBias (Przełamywać uprzedzenia) w miejscu, w którym służysz.


Modlitwa

 

Niewiasto! Usłysz głos i przebudź się!
Matko, siostro, żono, kobieto,
Porzuć wszystko, co cię zatrzymuje.
Ty jesteś osobą, która może coś zmienić.
Jeśli będziesz posłuszna głosowi serca,
Możesz pokonać wątpliwości, które cię przygniatają.
Na pewno będziesz się przemieniać z każdym
dniem, a Bóg w Tobie będzie wzrastał!
Od urodzenia jest w tobie rozpalony ogień.
Bóg stworzył cię, abyś stanęła na czele
i stawiła czoła płomieniom lęków.
Bóg stworzył cię, abyś stanęła na czele
i stawiła czoła lękom.
Bóg chce, abyś dokonywała zmian.
Pozwól, aby Bóg w tobie i przez ciebie
dokonał tak bardzo potrzebnej przemiany. Amen.

 (Na podstawie Modlitwy na Dzień Kobiet)

 

Opracowane przez Siostrę Helen Galadima, SSND z Prowincji Afryki, dla międzynarodowej Sieci Shalom.
Grafika pochodzi z Kierunku 24 Kapituły Generalnej
Tłum. M. Chiara Burzyńska SSND