Międzynarodowa Refleksja Solidarności

Kobiety i dzieci

Marzec 2020

pdf do wydrukowania (166 KB)

icon - women and girls

Wprowadzenie

W październiku 2019 r. w Rzymie odbył się „Pan-Amazon Synod”. Zwołał go papież Franciszek pod hasłem „Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej”.  35 kobiet (zakonnic, misjonarek, świeckich i autochtonicznych) miało szczególną rolę, udział i przestrzeń. (Zobacz L’Osservatore Romano, 28 grudnia 2019 r.)

„Zgromadzenie przebiegało w klimacie otwartości, wolności, było pełną szacunku wymianą zdań i rozmów biskupów z Amazonii, misjonarzy, osób świeckich i przedstawicieli rdzennej ludności amazońskiej. Byliśmy świadkami uczestniczącymi w wydarzeniu eklezjalnym, świadomi wielkiej wagi problematyki i przekonani o konieczności otwarcia nowych dróg dla Kościoła na tym terytorium. Pracę zorganizowano w przestrzeni naznaczonej obecnością Ducha Świętego i będąc otwartymi na Jego głos.

„Synod odbył się w braterskiej i modlitewnej atmosferze. Kilkakrotnie wypowiedziom towarzyszyły oklaski i śpiewy; przeważała jednak głęboka kontemplacyjna cisza. Poza aulą synodalną można było zauważyć obecność ludzi ze świata amazońskiego, którzy organizowali różne wydarzenia wspierające; procesje, jak na przykład ta inicjująca Synod, kiedy to ze śpiewem i tańcem towarzyszono Ojcu Świętemu, w drodze od grobu św. Piotra do auli synodalnej. Dużym wydarzeniem była Droga Krzyżowa męczenników Amazonii; ponadto wydarzeniu temu towarzyszyła obecność środków masowego przekazu na skalę międzynarodową.” (Dokument końcowy Synodu o Amazonii, nr 1).

“The Synod took place in a fraternal and prayerful environment. Sometimes the interventions were met with applause and songs, and there were deep contemplative silences throughout. Outside the Synod Hall, there was a noticeable presence of people from the Amazonian world who organized acts of support in various activities and processions, such as the opening when songs and dances accompanied the Holy Father from Peter’s tomb to the Synod Hall. The Way of the Cross of the martyrs of the Amazon had a major impact, as did the presence of a great number of international media.” (Final Document of the Amazon Synod, # 1).

Wezwanie do modlitwy

Prośmy Maryję, Matkę Amazonii, aby czuwała i chroniła wszystkie kobiety i dzieci tam żyjące i cierpiące oraz za konsekrowane kobiety, które codziennie pracują i oddają swoje życie za Ewangelię Jezusa Chrystusa. Niech ich życie i godność będą szanowane i niech „Trójjedyny Bóg poprowadzi nas do serca świata, abyśmy były kobietami pokoju, nadziei i miłości” (Kierunek, 24 Kapituła Generalna)

Doświadczenie

„Region Panamazonii obejmuje teren ponad siedem i pół miliona kilometrów kwadratowych, z dziewięcioma krajami, które dzielą ten wspaniały Biom (Brazylia, Boliwia, Kolumbia, Ekwador, Peru, Wenezuela, Surinam, Gujana i Gujana Francuska) oraz udział z siedmiu Konferencji Episkopatu. …

„Populacja na tym rozległym terytorium wynosi około 34 milionów mieszkańców, z czego ponad 3 miliony stanowią rdzenne ludy należące do ponad 390 grup etnicznych…

„W regionie Panamazonii pierwszeństwo należy przyznać rdzennym mieszkańcom, którzy tam mieszkają. Ci ludzie, jak stwierdził papież Franciszek w Puerto Maldonado (19 stycznia 2018 r.), nigdy nie byli tak zagrożeni, jak teraz. Po drugie, zwrócono uwagę na temat środowiska, ekologii i troski o stworzenie, naszego wspólnego domu. Wszystko to [zostało] przedstawione w świetle nauczania i życia Kościoła działającego w regionie. …

„Chociaż temat odnosi się do określonego terytorium, takiego jak region Panamazonii – i dlatego mówimy o „Synodzie Panamazonii”- refleksje, które go dotyczą, wykraczają poza kontekst regionalny, ponieważ dotyczą całego Kościoła a także przyszłości planety. Te refleksje mają na celu połączenie innych podobnych realiów geograficznych, takich jak na przykład: basen Konga, korytarz biologiczny Ameryki Środkowej, tropikalne lasy Azji na Pacyfiku i system wodonośny Guaran Gu.”

Konferencja prasowa w celu przedstawienia dokumentu przygotowawczego Specjalnego Zgromadzenia
Synodu Biskupów dla Regionu Panamazonii (październik 2019 r.), 8 czerwca 2018 r.

 

 

Ewangeliczny tekst – „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł Dobrą Nowinę” (Łk 4,18) – wyraża treść ożywiającą posługę misyjną życia konsekrowanego w Amazonii, powołanego, aby głosić Dobrą Nowinę z bliska towarzysząc ludom tubylczym, najsłabszym i najbardziej oddalonym, na drodze dialogu i przepowiadania, które wprowadzi w głębokości życia duchowego. Życie konsekrowane realizowane we wspólnotach złożonych z przedstawicieli różnych zgromadzeń i różnych instytutów może być odpowiedzią na sytuacje miejsc, gdzie nikt nie chce być i wyzwań środowisk, z którymi nikt nie chce przebywać, ucząc się i szanując kulturę i języki ludności indiańskiej, aby dotrzeć do serc ludów. (Dokument końcowy, nr 97).

„Mądrość rdzennych ludów głosi, że Matka Ziemia ma kobiecą twarz. W świecie indiańskim i zachodnim funkcje jakie pełni kobieta są wielorakie: to one formują dzieci, przekazują wiarę i Ewangelię, ich obecność jest świadectwem i działaniem na rzecz promocji ludzkiej. Dlatego też należy dążyć do tego, aby głos kobiet był słyszany, należy konsultować się z nimi i mają one brać udział w podejmowaniu decyzji, a tym samym swoją wrażliwością wywierać wpływ na synodalność Kościoła. Cenimy rolę kobiet i uznajemy ich fundamentalny wkład w kształtowaniu i zapewnieniu ciągłości kulturom, wkład jaki wywierają na duchowość, życie wspólnot i rodzin. Koniecznym jest, aby jeszcze silniej objęły zadania przewodzenia w strukturach Kościoła i żeby zostały w nich uznane i promowane poprzez wzmacnianie ich uczestnictwa w radach duszpasterskich parafii i diecezji, a także w zakresie sprawowania władzy.

„Biorąc pod uwagę rzeczywistość cierpienia jakiego doświadczają kobiety, które często są ofiarami przemocy fizycznej, moralnej i religijnej, w tym kobietobójstwa, Kościół stoi na straży ich praw i uznaje je za bohaterki i strażników stworzenia oraz „wspólnego domu”.  (Dokument końcowy, nr 101-102)

Refleksja

Zastanów się, porozmawiaj i podziel się tymi pytaniami:

  • W jaki sposób porusza moje serce ta rzeczywistość, te fakty i wnioski z Synodu?
  • Jakie jest nasze doświadczenie jako konsekrowanych kobiet w każdym miejscu i misji dzisiaj?
  • Jak reagujemy jako Siostry Szkolne de Notre Dame na rzeczywistość kobiet i dzieci w rejonie
    Panamazonii i na świecie?

Działanie

  • Zdobywaj informacje dotyczące bogactwa Synodu o Amazonii; studiuj i pogłębiaj wiedzę na temat dokumentu końcowego (Polski, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Portugalski, Włoski)
  • Dowiedz się więcej o rzeczywistości narodów amazońskich, zwłaszcza kobiet, dziewcząt i chłopców, a także o cichej, oddanej pracy duszpasterskiej konsekrowanych kobiet.
  • W tym miesiącu marcu miej na uwadze i módl się szczególnie za kobiety tubylcze, imigrantki, uchodźczynie, te, które cierpią, są źle traktowane, dyskryminowane, za ofiary przemocy … oraz za konsekrowane kobiety, które je wspierają, bronią i im towarzyszą.

Our Lady of the Amazon image

Modlitwa końcowa

Zakończymy oddając się opiece Maryi, Matki Amazonii, czczonej różnymi tytułami w całym regionie. Poprzez Jej wstawiennictwo prośmy, aby pełnia życia, które Jezus przyniósł na świat (por. J 10, 10), dotarła do wszystkich, a zwłaszcza do biednych,
i przyczyniła się do troski o nasz wspólny dom. (Dokument końcowy, nr 120)

 

Przygotowane przez Siostrę Susanę Tomatti SSND z Prowincji Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ALC) dla Międzynarodowego Biura Shalom, Rzym, Włochy.

Grafika z Kierunku 24. Kapituły Generalnej. Projekt: Międzynarodowe Biuro Komunikacji
Zdjęcie: Nasza Pani Amazonii. Artysta:
Lara Denys

Tłumaczenie: PO SSND