Miłość daje wszystko

Międzynarodowa Refleksja Solidarności

Kobiety i dzieci

Marzec 2018

pdf do wydrukowania (430 KB)

Wprowadzenie
icon - women and girls

W naszych apostolatach przewija się podobna myśl: przede wszystkim zachęcać, uzdalniać i wspierać kobiety i dzieci. Kierunek 24. Kapituły Generalnej jest zwieńczony wezwaniem, abyśmy były niewiastami pokoju, nadziei i miłości w sercu świata. A zatem chodzi o obecność i bycie dla innych, szczególnie dla kobiet, które potrzebują naszej solidarności.

Wezwanie do modlitwy

Boże, nasz Ojcze i nasza Matko, jesteśmy Twoimi umiłowanymi córkami. Wzbudź w nas wdzięczność za tę łaskę i spraw, żebyśmy z wdzięcznością głosiły orędzie wolności i sprawiedliwości i realizowały je poprzez czyny solidarności. Amen.

Doświadczenie

… w szkole zawodowej dla kobiet

Zeynep często spóźnia się do szkoły, czasem w ogóle nie przychodzi. Jednak, gdy jest obecna, aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest dociekliwa i chętna do nauki, chociaż często wygląda na zmęczoną. Jednak jest jej trudno zdobyć wykształcenie z powodu fachowego języka. Mimo, że Zeynep zna trzy inne języki, uczy się niemieckiego zaledwie od kilku lat. Zrozumiałam jej wyjątkowo silną motywację, aby ukończyć szkołę, gdy z czasem dowiedziałam się, że mąż źle ją traktuje i też stosuje przemoc. Czasem brakuje jej niezbędnych rzeczy; mąż daje jej za mało pieniędzy, aby mogła kupić żywność. Ostatnio sytuacja się pogorszyła. Na chwilę obecną Zeynep pozostaje w ich mieszkaniu tylko dla dobra dziecka; boi się w nocy, ponieważ drzwi sypialni nie mają klucza. Chce rozwieść się z mężem, ale na rozprawie mąż zachowywał się tak brutalnie, że proces został odroczony.

Refleksja

  • Gdzie w codziennym życiu spotykam kobiety, które potrzebują wsparcia?
  • Co dla mnie znaczy jako niewiasty pokoju, nadziei i miłości, spotykać się z nimi w codziennych sytuacjach?
  • Spójrzmy na naszą wiarę z perspektywy kobiety:

WIERZĘ W BOGA
który stworzył kobietę i mężczyznę na swój obraz
który stworzył świat i powierzył obojgu troskę o ziemię.

WIERZĘ W JEZUSA
Syna Bożego
wybranego przez Boga
narodzonego z kobiety Maryi
który słuchał kobiet i je miłował zatrzymywał się w ich domach
rozmawiał z nimi o sprawiedliwości.
Kobiety szły za Nim i usługiwały ze swego mienia.

WIERZĘ W JEZUSA
który rozmawiał o teologii z kobietą przy studni
i pierwszy raz zwierzył się, że jest Mesjaszem;
który zachęcił ją by poszła i opowiedziała tę wspaniałą nowinę całemu miastu.

WIERZĘ W JEZUSA
który został namaszczony przez kobietę i upomniał gości, którzy z niej szydzili.

WIERZĘ W JEZUSA
który powiedział, że to, co uczyniła dla Jezusa będzie wspominane w przyszłości.

WIERZĘ W JEZUSA
który uzdrowił w szabat kobietę cierpiącą na krwotok ukazując jej ludzką godność.

WIERZĘ W JEZUSA
który opowiadał o Bogu posługując się obrazem
kobiety szukającej zagubionej monety, która zamiatała dom w poszukiwaniu zguby.

WIERZĘ W JEZUSA
który myślał o ciąży i porodzie
z szacunkiem,
nie jako karze,
lecz bolesnym wydarzeniu będącym metaforą przemiany bólu w radość
i powtórnych narodzin.

WIERZĘ W JEZUSA
który porównał siebie
do ptaka zbierającego pisklęta
pod skrzydła. WIERZĘ W JEZUSA, który ukazał się najpierw Marii Magdalenie i posłał ją z niezwykłą wieścią

IDŹ DO MOICH BRACI I POWIEDZ IM. WIERZĘ W PEŁNIĘ ZBAWIENIA
W JEZUSIE w którym już nie ma
Żyda ani Greka
niewolnika ani wolnego
mężczyzny ani kobiety
bo wszyscy jesteśmy w Nim jedno.

WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO
unoszącego się nad stworzonymi wodami i nad ziemią.

WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO
kobiecego Ducha Bożego
który dał nam życie i chroni nas jak ptak pod swoimi skrzydłami.


“Credo kobiety“, Rachel Conrad Wahlberg, w: No Longer Strangers, dostępne online na stronie ecumenicalwomen.org.

Działanie

  • Weź udział w Dniu Modlitwy Kobiet, który jest obchodzony co roku w pierwszy piątek marca: https://weltgebetstag.de/en/
  • Razem z siostrami i innymi kobietami spójrzmy na dzieło S. M. Sigmundy May zainspirowane tekstem J 20, 17nn. Przeczytajmy ten fragment Pisma Świętego i podzielmy się naszymi myślami dotyczącymi tego obrazu i wyznania wiary kobiety.
Drzeworyt – dzieło S. Sigmundy May (1937 – 2017)

Drzeworyt – dzieło S. Sigmundy May (1937 – 2017)

Modlitwa końcowa

Trójjedyny Boże, Ty posłałeś Marię Magdalenę by głosiła innym, że życie jest silniejsze niż śmierć, nadzieja jest silniejsza niż wątpliwości, Boża sprawiedliwość jest silniejsza niż dyskryminacja, a miłość zwycięża nienawiść. Spraw byśmy coraz głębiej rozumieli to przesłanie i naszym życiem świadczyli o nim w sercu świata. Amen.

 

Opracowane przez S. M. Giselę Hörmann SSND, BY dla Międzynarodowego Biura Shalom, Rzym, Włochy

Grafika pochodzi z Kierunku 24. Kapituły Generalnej. Projekt: Biuro Komunikacji Zgromadzenia.

Tłum. M. Chiara Burzyńska SSND