Międzynarodowa Refleksja Solidarności

Kobiety i dzieci

Marzec 2018

Pdf do wydrukowania (207 KB)

Wprowadzenie

„Głęboka wiara i wielka odwaga przynaglały Matkę Teresę, by mimo nikłych środków podejmować ryzyko i nieść pomoc tam, dokąd była wzywana. Na wezwanie Boga, rozpoznawane w naszych czasach, odpowiadamy w jej duchu. (…) nie wykluczamy nikogo z naszej troski; jesteśmy jednak szczególnie wrażliwe na potrzeby dzieci, młodzieży i kobiet i dajemy pierwszeństwo ubogim”. (Jesteście Posłane, K 24)

Jako międzynarodowe Zgromadzenie, wykorzystujemy okazję Międzynarodowego Dnia Kobiet, 8 marca, aby pomyśleć o naszych wysiłkach podejmowanych w celu promowania godności kobiet i dzieci. Jest to również odpowiedni moment, aby spojrzeć na to, co już osiągnęliśmy, domagać się kolejnych zmian i docenić odwagę i determinację kobiet, które zabrały głos, stając w obronie godności własnej i innych, a tym samym odegrały ważną rolę w historii swoich krajów i wspólnot. (Źródło: Strona internetowa ONZ dotycząca Dnia Kobiet)

Wezwanie do modlitwy

Miłosierny i miłujący Boże, spraw, abyśmy dostrzegały sytuację kobiet i dzieci w naszej okolicy
i w dalszym środowisku i podejmowały konkretne działania by promować godność każdej osoby. „Przez wychowywanie rozumiemy uzdalnianie ludzi, by mogli osiągnąć pełnię swych możliwości jako osoby stworzone przez Boga na Jego Obraz i Podobieństwo, i pomaganie im, by wykorzystywali swe zdolności dla budowania świata bardziej ludzkiego” (JP, K 22). Zaangażujmy się właśnie w tę sprawę, w imię naszego Nauczyciela, Jezusa Chrystusa. Amen.

Doświadczenie

25 listopada 2017 r., gdy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, kilka grup w serwisach społecznościowych rozmawiało na temat ostatnich wydarzeń w Peru. „Nic się nie zmieniło”. To stwierdzenie podsumowało wezwanie rozpowszechnione w serwisach społecznościowych do nowego marszu „Ni Una Menos” („Ani jednej mniej”) przeciwko agresji,
w wyniku której cierpią tysiące kobiet w tym kraju. W ciągu niecałego tygodnia, trzy przypadki odbiły się szerokim echem w kraju: przemoc wobec żony Loreny, sprawa Vanessy, która została oszpecona z rąk byłego męża i sprawa Micaeli, którą partner wlókł przez ulicę do ich mieszkania. Tysiące osób wzięły udział w marszu do Placu San Martín w centrum Limy podnosząc sprzeciw przeciwko różnym formom przemocy wobec kobiet. Kilka sióstr zakonnych wzięło też udział w marszu, a wśród nich nasze siostry Lucy i Lili.

Druga sytuacja miała miejsce w lutym 2018 r. w tej samej okolicy San Juan de Lurigancho, w Limie. 11-letnia dziewczynka Jimena nie wróciła do domu z warsztatów rękodzieła dla dzieci, zorganizowanych latem w ramach programu wakacyjnego na Komisariacie w Canto Rey. Następnego poranka, spalone ciało zgwałconej dziewczynki znaleziono na środku drogi publicznej. Rodzina zamordowanej dziewczynki, 8 lutego 2018 r. wezwała ludzi do udziału w marszu
z żądaniem bezpieczeństwa i przykładnej kary w przypadku gwałtu osoby nieletniej. Ojciec Jimeny powiedział, że ta mobilizacja, jaką jest „Marsz o sprawiedliwość, bezpieczeństwo i pokój dla naszych dzieci” jest skierowana do Kongresu z żądaniem ulepszenia prawa, tak aby chroniło dziewczęta i zapewniało karę dla gwałcicieli. Nasza Siostra Lucy również wzięła udział w tym marszu.

Refleksja

Przemoc wobec kobiet to działanie lub zachowanie, które może spowodować ich śmierć i/lub wyrządzić fizyczną, seksualną lub psychiczną krzywdę w sferze publicznej lub prywatnej. W kwestii przemocy nie ma rozróżnień dotyczących grup etnicznych, poziomu dochodu, kultury, wykształcenia, religii, wieku lub płci.

Przy okazji wizyty Papieża Franciszka 19 stycznia 2018 r. w Puerto Maldonado w peruwiańskim regionie lasów deszczowych Amazonii, Kościół lokalny ostrzegał, że przybycie poszukiwaczy złota i eksploatacja tego terytorium przez górnictwo sprzyjają pladze wykorzystania seksualnego dziewczynek i kobiet. Papież Franciszek potępił „handel ludźmi”.

„Z bólem zauważamy, że na tej ziemi, która znajduje się pod opieką Matki Bożej, wiele kobiet jest w ten sposób pozbawianych wartości, pogardzanych i narażonych na niekończącą się przemoc. Przemocy wobec kobiet nie da się „znormalizować”, wspierając kulturę macho, która nie akceptuje wiodącej roli kobiet w naszych wspólnotach. Nie możemy odwracać głowy i pozwolić, aby tak wiele kobiet, zwłaszcza nastoletnich, było znieważanych w ich godności”. (Papież Franciszek, Spotkanie z lokalną ludnością, Instytut Jorge Basadre, Puerto Maldonado, 19 stycznia 2018)

„(…) istnieje inne niszczenie życia, które jest związane z zanieczyszczeniem środowiska spowodowanym nielegalnym wydobyciem. Mam na myśli handel ludźmi: zniewoloną siłę roboczą i wykorzystywanie seksualne. Przemoc wobec nastolatków i kobiet jest wołaniem, które wznosi się do nieba”. (Papież Franciszek, Spotkanie z ludami Amazonii, Madre de Dios Coliseum, Puerto Maldonado, piątek, 19 stycznia 2018)

Jaka jest sytuacja szczególnie kobiet i dzieci w twoim kraju? Czy mogą żyć godnie oraz rozwijać się i kształcić, aby stać się dobrymi obywatelami?

Działanie

  • Ponownie potwierdź godność wszystkich ludzi i domagaj się szanowania ich praw, szczególnie tych osób, które są bezbronne.
  • Zwracaj uwagę na realną sytuację kobiet i dzieci w twoim kraju. Módl się, aby nie były źle traktowane lub wykorzystywane. Informuj o znanych przypadkach.
  • Przyłącz się do sieci przeciwdziałającej handlowi ludźmi. Zdobądź informacje na temat tego powszechnego problemu i dowiedz się jakie pozytywne działania możesz podjąć (Źródłem może być Konferencja Zakonów Żeńskich w twoim kraju, np. Sieć Kawsay – peru Facebook; Talitha Kum International Network)

Modlitwa końcowa

Bóg w Trójcy Świętej Jedyny wprowadza nas w serce świata, abyśmy były niewiastami pokoju, nadziei i miłości. (Kierunek SSND, 24 października 2017)

Bóg Stwórca niech troszczy się o nas wszystkie i zachowuje nas w dozgonnej wierności naszemu świętemu powołaniu!

Syn Boży niech nas wyzwoli z niewoli grzechu, niech będzie drogą, po której kroczymy, prawdą, którą wyznajemy, życiem, które naśladujemy!

Duch Święty niech nas otacza Swoją miłością i łaską!

Maryja, Matka łaski Bożej i Matka naszego Zgromadzenia, niech nas ogarnie miłością Swego macierzyńskiego Serca i niech będzie z nami teraz i w godzinę naszej śmierci!  (przystosowane według Błogosławieństwa Matki Teresy,)

 

Opracowanie: Siostra M. Yvonne Nosal, SSND – ALC, dla Międzynarodowego Biura Shalom, Rzym, Włochy
Grafika: Kierunek 24. Kapituły Generalnej. Projekt: Biuro Komunikacji Zgromadzenia.
Tłumaczenie: M. Chiara Burzyńska SSND

Print Friendly, PDF & Email