Międzynarodowa Refleksja Solidarności

Edukacja dla wszystkich

Maj 2021                            pdf 344KB

Wprowadzenie

Wybuch pandemii Covid-19 na poziomie globalnym jest problemem dotyczącym zdrowia publicznego. Jednak stanowi on również punkt zwrotny dla edukacji kierując nas ku innym sposobom nauczania i „postawieniu na inny styl życia”, jak wzywa nas encyklika Laudato Si’ (LS, 203-208). Pandemia ukazuje wiele kryzysów, w tym podziały antropologiczne i ekologiczne. Wielu studentów nie było w stanie kontynuować studiów wyższych i/ lub połączyć nauki z obecnymi życiowymi wyzwaniami. Tak jak Bł. Maria Teresa od Jezusa Gerhardinger „wychowujemy w przekonaniu, że przez wewnętrzną przemianę człowieka przemienia się świat” (JP K 22). Musimy pracować w sieci i wykorzystywać nasze ludzkie i technologiczne więzi, aby dotrzeć do najsłabszych dzieci, dorosłych i młodych w naszych lokalnych społecznościach pomagając im, by „wykorzystywali swe zdolności dla budowania świata bardziej ludzkiego” (JP K 22).

Wezwanie do modlitwy

Boże, źródło wszelkiej mądrości i wiedzy, obdarz nas łaską przyjęcia i przygotowania dzieci, dorosłych i młodych, aby podejmowali obywatelskie zaangażowanie ekologiczne, żyjąc w sposób godny i wartościowy. Niech nasz sposób wychowywania, zgodnie z dziedzictwem Bł. Marii Teresy od Jezusa będzie solidny i właściwy, prowadzący do większej sprawiedliwości i solidarności z tymi, którym służymy.

Doświadczenie

Dwa spojrzenia na to jak pandemia zmieniła edukację:

Nazywam się Emília Viviane Ferreira Porfírio i uczę piątą klasę w szkole prywatnej w Cajazeiras, w głębi lądu od Paraiby. Gdy skończyło się tradycyjne nauczanie w klasie, nagle musiałam zacząć korzystać z technologii, które były mi obce. Jako nauczycielka, pokonałam wiele barier, tworząc po cztery filmy dziennie, kreskówki i awatary, aby pomóc moim uczniom przyswoić lekcje. Poza tymi zawodowymi wyzwaniami, musiałam nauczyć się radzić sobie z lękiem, niepewnością i samotnością spowodowaną przez izolację. W przejściu przez te wyzwania pomogła mi nadzieja pochodząca z modlitwy, wsparcie znajomych, przyjaciół, rodziny i życzliwość uczniów. Jeden z nich na początku pandemii przyszedł do mojego domu z flakonem z kwiatami i powiedział „Przyniosłem Pani kwiaty, żeby nie czuła się Pani samotna”. Wciąż pielęgnuję te kwiaty w ogródku, aby przypominały mi, że kiedyś to wszystko minie.

Nazywam się Liziane Silva Hillesheim, jestem pedagogiem i koordynuję Projekt dla Osób Niepełnosprawnych Rumo Norte w Porto Alegre, w Brazylii. Ten projekt charakteryzuje różnorodność. Myśleliśmy, że dobrze już znamy pracę w zwyczajnych sytuacjach. Przez pandemię musieliśmy zmierzyć się z wieloma nowymi wyzwaniami. W domowym biurze zdaliśmy sobie sprawę, że nie byliśmy gotowi na korzystanie z technologii, a ona nie była dostosowana do nas. Doświadczyliśmy różnych wymiarów wykluczenia, takich jak brak dostępnych platform i wydarzeń, planów internetowych oraz wsparcia ze strony rodziny. Społeczne instytucje edukacyjne, takie jak nasza, przywykły do spoglądania na zewnątrz, słuchania społeczeństwa i przyjmowania tego, co od niego pochodzi. W czasie pandemii zrozumieliśmy, że musimy też spoglądać w swoje wnętrze. Poza nieustannym poszukiwaniem sposobów jak możemy bezpłatnie towarzyszyć niepełnosprawnej młodzieży i dorosłym, koncentrowaliśmy się na tym, aby się bardziej jednoczyć i być zdolnymi stanąć w obliczu nowej rzeczywistości jaka się wyłania. Krok po kroku, podejmując próby i błędy, idziemy do przodu. Wciąż naszym celem jest bycie żyzną ziemią. Nasiona są różnorodne i rozkwitają, a to jest po prostu kolejna pora roku.

Refleksja

 1. W jaki sposób jesteśmy wychowawczyniami przez to kim jesteśmy i co robimy w czasie pandemii COVID-19?
 2. Czego doświadczyłam lub co zrozumiałam w tym czasie izolacji, czym chciałabym się podzielić z grupą/ wspólnotą? (Proszę przeznaczyć czas na dzielenie się refleksjami)
 3. Przeczytajcie „Wychowywanie do przymierza między ludzkością a środowiskiem” w LS 209-211 i porozmawiajcie na temat tego jakie cnoty rozwijamy w sobie troszcząc się o wszystkie stworzenia w naszym wspólnym domu?
 4. Jakie działania podejmujemy tam gdzie jesteśmy, aby wychowywać do „obywatelskiego zaangażowania ekologicznego”

Działanie

 1. Dowiedz się ile udało się osiągnąć w twoim kraju w kwestii czwartego Celu Zrównoważonego Rozwoju „Dobra jakość edukacji dla wszystkich”. Możesz rozważyć wezwanie władz publicznych do wypełnienia obietnic jakie złożyli w tej kwestii.
 2. Wesprzyj Globalny Pakt Edukacyjny zainicjowany przez Papieża Franciszka, który wzywa wszystkich do wychowywania w duchu godności i praw człowieka, integralnej ekologii z perspektywy Laudato Si’, pokoju i obywatelstwa, solidarności i rozwoju.
 3. Celem Projektu Sieci Stowarzyszonych Szkół UNESCO jest budowanie pokoju w umysłach dzieci i młodzieży. Ponad 11,500 szkół członkowskich w 182 krajach pracuje na rzecz międzynarodowego zrozumienia, pokoju, dialogu międzykulturowego, zrównowa-żonego rozwoju i dobrej jakości edukacji w praktyce. Być może zechcesz dowiedzieć się więcej o tej sieci i wprowadzić jej cele w swoją służbę apostolską lub nawiązać współpracę z tą siecią.

Modlitwa końcowa

Modlimy się na zmianę stronami.

 Wszyscy: O Boża Mądrości, w tym krytycznym momencie świętej historii stworzenia i ludzkości, słyszymy pragnienie, by zaufać i odważyć się.

 • Chcemy być pokorni, uczyć się i być przemienionymi.
 • Szukamy w Trójcy Świętej teologicznego znaczenia życia we współpracy.
 • Budujemy jedność w różnorodności jako profetyczny znak we współczesnym świecie.
 • Poszerzamy nasze rozumienie międzykulturowości i zobowiązujemy się do rozwijania umiejętności życia międzykulturowego w społeczeństwie.
 • Podejmujemy ryzyko, aby odpowiadać w nowy sposób jako wychowawczynie w świecie pełnym szybkich zmian pod wpływem technologii.
 • Wychowujemy we współpracy z innymi na rzecz godności życia i troski o całe stworzenie.

 Wszyscy: Rozeznajemy pilne potrzeby, na które mamy zareagować i pod natchnieniem Ducha Świętego, odpowiadamy odważnie w niespotykany dotąd sposób. Amen!    

 

Opracowane przez Siostrę Marię Josete Rech (ALC) Brazylia, dla Międzynarodowego Biura Shalom Tłum. M. Chiara Burzyńska SSND

Grafika pochodzi z Kierunku 24. Kapituły Generalnej. Projekt: Biuro Komunikacji Zgromadzenia.