25th General Chapter symbol

Międzynarodowa Refleksja Solidarności

 

W kierunku powszechnej komunii

Maj 2024

pdf (140 KB)

Wprowadzenie

Z głęboką wdzięcznością, w dniu 9 maja, my, Siostry Szkolne de Notre Dame, gromadzimy się w duchu przy grobie naszej Założycielki, Błogosławionej Matki Teresy i świętujemy jej charyzmat, dar Ducha. „Gorąco pragnęła jedno­ści wszystkich w Bogu, oparła Zgromadzenie na fundamencie Eucharystii, zakotwiczyła je w ubóstwie i poświęciła Maryi.”       (JP, Prolog)

Wezwanie do modlitwy

Poniższą modlitwą przygotowywałyśmy się do 25. Kapituły Generalnej. Nadal jest ona dla nas inspiracją, gdy staramy się żyć tym, do czego wzywa nas Kapituła.

Trójjedyny Boże, Źródło Miłości, otwieraj i rozszerzaj nasze serca, uczyć nas nowym stworzeniem przez Twoją miłość. Słowo Miłości, ucz nas jak kochać i być uzdrawiającą obecnością tak potrzebną w dzisiejszym świecie. Duchu Miłości, wyzwól nas, abyśmy umiały coś pozostawiać, podejmować ryzyko i stawać się proroczymi świadkami powszechnej komunii. Niech błogosławiona Matka Teresa, niewiasta miłości, towarzyszy nam na tej drodze przemiany i ciągłego szukania woli Miłości, aby ją poznać i wypełnić.

Doświadczenie

Było to w czasach mojego liceum. Nie pamiętam już roku ani tytułu, ale pamiętam, jak bardzo byłam podekscytowana, kiedy po raz pierwszy przeczytałam książkę Teilharda de Chardin. Chociaż nikt nigdy go nie cytował podczas moich studiów, jego wizja pozostała ze mną. Jego nowa koncepcja procesu ewolucji rozwinęła się, gdy służył jako żołnierz podczas I wojny światowej. Byłam zafascynowana: jak ktokolwiek może wyobrazić sobie całą ludzkość jako jedno ciało, jako Ciało Chrystusa, doświadczając niebezpieczeństwa walki w okopie przeciwpożarowym? Wiemy, że sam Teilhard popadł w konflikt ze swoim zakonem, Jezuitami, i z nauczaniem Kościoła. Został wysłany na badania archeologiczne do Chin. Tam stał się wielkim naukowcem i duchowym przywódcą. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu i wdzięczności usłyszałam, jak papież Franciszek mówi o swoim słynnym bracie Jezuicie. Na zakończenie swojej wizyty w Mongolii, 3 września w Ułan Bator, papież powiedział: „Odprawianie Mszy św. na tej ziemi przypomniało mi modlitwę, którą Jezuita O. Pierre Teilhard de Chardin ofiarował Bogu dokładnie sto lat temu, na pustyni Ordos, niedaleko stąd.” (Homilia, 3 września 2023)

Refleksja

Zastanawiając się nad naszym wezwaniem, by stawać się proroczymi świadkami powszechnej komunii, wracam do naszego wezwania w Jesteście Posłane (JP). Ponownie uświadamiam sobie, że prosta kolejność sekcji w Konstytucji może powiedzieć nam o naszym powołaniu. Przypominam sobie czas, kiedy pisałyśmy JP i musiałyśmy podjąć kilka bardzo konkretnych decyzji. Jest oczywiście sekcja poświęcona wspólnocie. Ale gdzie ją umieścić? Przed czy po ślubach? I czy chcemy mieć dodatkową sekcję o Eucharystii? Tak, jest sekcja o wspólnocie zaraz po „misji”, a jako córki Matki Teresy mamy dodatkową sekcję o Eucharystii.

Dzisiaj chcę zastanowić się nad dwoma wersetami, które mogą być odczytywane jako uzupełniające się i mogą nas inspirować. Zdanie w Konstytucji JP 9 mówi o pragnieniu Jezusa „aby wszyscy byli jedno” i zachęca nas do objęcia całej ludzkości i całego stworzenia. W dalszej części tekstu, w p. 34, znajdujemy tę samą koncepcję w kontekście Eucharystii. Tutaj znajdujemy wyrażenie głębszej „komunii”. Żywa wspólnota prowadzi nas do głębszego zjednoczenia, do komunii, „communio”, eucharystycznej jedności z Chrystusem i ze sobą nawzajem. W tym miejscu przypominam sobie głęboki wgląd Teilharda de Chardin. Ponieważ na pustyni nie było ołtarza, chleba ani wina, celebrował on powszechną Eucharystię: Chrystus obecny w całym stworzeniu, Chrystus obecny we wszechświecie.

Uniwersalna komunia jest dla wszystkich i ze wszystkimi. Nie możemy ignorować żadnej części stworzenia i rzeczywistości świata, która jest połączona i nie może być oddzielona. Jak mówi papież Franciszek w Laudato Si’ (LS): „Poczucie głębokiej komunii z resztą natury nie może być prawdziwe, jeśli w naszych sercach brakuje czułości, współczucia i troski o bliźnich. […] Troska o środowisko musi być zatem połączona ze szczerą miłością do naszych bliźnich i niezachwianym zaangażowaniem w rozwiązywanie problemów społecznych” (LS 91). Kontynuuje: „Wszystko jest ze sobą powiązane, a my, istoty ludzkie, jesteśmy zjednoczeni jako bracia i siostry we wspaniałej pielgrzymce, spleceni miłością, jaką Bóg darzy każde ze swoich stworzeń, a która łączy nas także w serdecznym uczuciu z bratem słońcem, siostrą księżycem, bratem rzeką i matką ziemią” (LS 92).

Działanie

Miłość Boga przynagla nas do miłości wzajemnej i troski o stworzenie.

  1. Tam gdzie mieszkasz, jakie są konkretne działania, które należy podjąć, aby kochać i troszczyć się zarówno o ludzi, jak i o przyrodę, jako konkretny sposób na życie w kierunku powszechnej komunii?
  1. Medytuj i odnajdź Chrystusa w sobie. Kontempluj tajemnicę Chrystusa we wszechświecie. Przeczytaj List św. Pawła do Kolosan: 1, 12-19, jako piękne światło w Piśmie Świętym do tematu i Wezwania naszej 25. Kapituły Generalnej.
  1. W tym roku, 9 maja, w święto Wniebowstąpienia Pana Jezusa, uczcimy naszą Matkę Teresę. Rozważajmy ten szczególny dzień i znajdźmy sposób na wyrażenie jedności naszego Zgromadzenia.
  1. Jakie jest twoje doświadczenie powszechnej komunii? Do czego wzywa cię to doświadczenie?

Modlitwa końcowa

Módlmy się słowami Teilharda de Chardin, zacytowanymi przez papieża Franciszka podczas liturgii kończącej jego podróż do Mongolii:

„Promienne Słowo, płonąca Moc, Ty, który kształtujesz różnorodność, aby tchnąć w nią życie, proszę Cię, połóż na nas swoje ręce – potężne, troskliwe, wszechobecne”.

(https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-09/pope-to-mongolians-you-are-in-my-heart.html)
(Homilia, 3 września 2023)

 

Opracowała Siostra M. Beatrix Mayrhofer, Dystrykt Austria-Włochy, dla Międzynarodowej Sieci Shalom Grafika zaczerpnięta z projektu 25. Kapituły Generalnej wykonanego przez Joyelle Proot, SSND CP