Miłość daje wszystko

Międzynarodowa Refleksja Solidarności

Edukacja

Maj 2019

pdf do wydrukowania  (218 KB)

Wprowadzenie
Education icon

 „Zarówno Matka Teresa jak i Matka Karolina rozumiały siłę tkwiącą w wychowaniu/kształceniu, siłę, która pozwalała osobie ludzkiej, szczególnie młodym kobietom, osiągać niezależność, poczucie własnej godności i osobistą wolność, i w ten sposób przyczyniać się do przemiany społeczeństwa. Widziały w wychowywaniu i kształceniu sposób uzdalniania innych do życia w poczuciu godności osób stworzonych na Obraz Boga. Te zasady pedagogiczne miały wielki wpływ na ówczesne praktyki wychowywania. One położyły także mocny fundament pod nowoczesne, bardziej całościowe wychowanie/kształcenie, które integrowało podawanie wiedzy z rozwojem charakteru” (W zwierciadle naszego charyzmatu: refleksja nad zrozumieniem siebie i przemianą naszego życia i misji, 2007, str. 15).

Marcin Luter podkreślał, że jedynie dzięki edukacji możemy odkryć swoje dary i misję, nasze osobiste powołanie. To jest być może najważniejszy cel edukacji: umożliwić, aby młodzi ludzie odkryli swoje talenty i zainteresowania, co więcej by znaleźli sens życia na świecie. Edukacja dzieci powinna być tak pomyślana, aby prowadziła do poznania osobistych darów i powołania. Wyższe kształcenie powinno być dostępne dla wszystkich, którzy chcą je podjąć, niezależnie od sytuacji społeczno-ekonomicznej. (Marilyn J. Harran, “Reflections on Martin Luther and Childhood Education”, Journal of Lutheran Ethics, Volume 4, January 2004)

Nana Akuffo- Addo, obecny prezydent Ghany jest osobą niezwykle odważną i ma szeroką wizję, bo wprowadził bezpłatne szkoły średnie. Dał dostęp do dobrodziejstwa edukacji oraz możliwość korzystania z wszystkich posiłków, mundurków szkolnych, internatu, pracowni i innych udogodnień dla uczniów. Podkreślone kwestie takie jak DOSTĘP, SPRAWIEDLIWOŚĆ i JAKOŚĆ w dziedzinie edukacji są podstawą zasad polityki poszerzającej dostęp do niej.

Rząd chce budować sprawiedliwe społeczeństwo, w którym każdy ma takie same możliwości, niezależnie od sytuacji rodzinnej. Jednak w realizacji tych zamierzeń napotyka się na takie trudności jak nieodpowiednia infrastruktura internatów i sal lekcyjnych. Z tego powodu niektóre szkoły uciekły się do wprowadzenia systemu zmianowego by zmniejszyć przeludnienie w internatach i salach lekcyjnych. Uczniowie są podzieleni na dwie grupy: pierwsza („zielona”) grupa uczęszcza do szkoły przez cztery miesiące, a później wraca do domu i ma wolne. Wtedy do szkoły przychodzi druga („złota”) grupa. Jeśli chodzi o uczniów uczęszczających do szkoły w trybie dziennym, którzy mają daleko do szkoły, rodzice muszą wynająć jedno lub wieloosobowy pokój w internacie. W przypadku dziewcząt takie rozwiązanie jest ryzykowne. Wśród uczniów klas pierwszych wymaga się, by 10% dziewcząt i 20% chłopców uczyło się w trybie dziennym.

Wezwanie do modlitwy

Wychowujemy, wspieramy i działamy we współpracy z innymi na rzecz godności życia ludzkiego i w trosce o wszelkie stworzenie (JP K 9, 17, DG 19; Kierunek 24. Kapituły Generalnej, październik 2017).

Doświadczenie

Elizabeth, piętnastoletnia dziewczyna, uczęszcza do pierwszej klasy w Żeńskiej Szkole Średniej Notre Dame. Mieszka z ciotką w wiosce Kurosua nr 2. Elizabeth zamieszkała ze swoją ciotką, gdy miała zaledwie pięć lat. Jej ciotka ma dziesięcioro dzieci, więc Elizabeth jest jedenastym dzieckiem, którym ciotka się opiekuje. Elizabeth bardzo trudno było wiązać koniec z końcem, zadbać o osobiste potrzeby i mieć podstawowe materiały do nauki w szkole. Udało jej się jednak ukończyć szkołę podstawową.

Opowiadała, że zdarzały się dni, kiedy nie mogła przyjść do szkoły, ponieważ musiała pomóc swojej ciotce w pracy na gospodarstwie, aż do końca żniw. Dzięki temu zarobiła pieniądze na zakup książek. Jej nieobecność w szkole miała oczywiście wpływ na jej wyniki na zajęciach. Ciotka Elizabeth jest wielką zwolenniczką edukacji i naprawdę chce by jej siostrzenica zdobyła wykształcenie, ale musi pracować przez wiele godzin, aby zaspokoić podstawowe potrzeby swoich dziesięciorga dzieci i siostrzenicy.

Elizabeth miała zgłosić się do szkoły w dniu 8 listopada 2018 r., aby rozpocząć rok szkolny 2018/2019 w bezpłatnej szkole średniej. Nie mogła zgłosić się w tym terminie, ponieważ jej opiekunki nie było stać  na opłacenie podróży i innych podstawowych pomocy do szkoły. W końcu, trzy miesiące później, pojawiła się w szkole z ciotką z kilkoma rzeczami w torbie, kostką mydła i dodatkowym prześcieradłem. Kiedy zapytano ją, dlaczego zgłosiła się tak późno, opowiedziała swoją historię.

Słysząc jej smutną historię, społeczność szkolna zainteresowała się nią i zaczęła organizować wyposażenie potrzebne jej do nauki. Jedna z nauczycielek musiała przyjąć ją do domu, dopóki nie zakupiono wszystkich rzeczy, a później Elizabeth została przeniesiona do internatu. Jedna z sióstr opowiedziała jej historię we wspólnocie SSND. Siostry postarały się o kilka rzeczy dla niej i skontaktowały się z nią, obiecując wsparcie. Elizabeth musiała zmienić program nauki, który początkowo wybrała, ponieważ zgłosiła się późno i nie byłaby w stanie nadrobić zaległości.

Chociaż rząd umożliwił wszystkim bezpłatną naukę w szkołach średnich, sytuacja Elizabeth i innych osób żyjących w podobnych warunkach sprawia, że jest to nadal dla nich wyzwanie. Elizabeth bardzo chce i modli się o to, aby znalazła środki na to, by ukończyć szkołę.

Refleksja

Po usłyszeniu o ubóstwie Elizabeth, zyskujemy świadomość, że również wielu innych młodych w Ghanie i innych krajach świata nie może uczęszczać do szkoły z powodu ubóstwa. Nawet gdy szkoła podstawowa i średnia są bezpłatne, wielu rodziców i opiekunów trudzi się by zdobyć podstawowe, niezbędne wyposażenie szkolne dla dzieci, aby mogły chodzić do szkoły. W tym momencie rodzi się poważne pytanie jak możemy eliminować ubóstwo w naszym społeczeństwie, aby pomóc najbiedniejszym osobom w najmniejszych wioskach korzystać z formalnej edukacji albo jakiejkolwiek formacji, która umożliwiłaby im rozwinięcie swoich zdolności. Bł. M. Teresa i Matka Karolina rozumiały siłę tkwiącą w wychowaniu/kształceniu, siłę, która pozwalała kobietom osiągać poczucie własnej wartości i godności i w ten sposób dawała szansę lepszego życia im i ich rodzinom. Niech wszyscy proszą Boga, aby otwierał serca ludzi by odpowiadali na codzienne doświadczenia stanowiące wezwanie do eliminowania ubóstwa tak, aby edukacja przyczyniała się do przemiany świata.

Działanie

  • Poświęć czas na zastanowienie się jak to jest gdy nie możesz chodzić do szkoły, ponieważ twoi rodzice nie są wstanie zapłacić czesnego albo kupić podstawowych pomocy szkolnych.
  • Nawiąż kontakt z ubogą wspólnotą i wspieraj dzieci, które tam mieszkają.
  • Módl się za ubogie narody na świecie, aby uzyskały potrzebną pomoc i przezwyciężyły trudności stojące przed nimi.

Modlitwa końcowa

Dobry Boże, wiemy, że zasoby są podzielone nierównomiernie, a jeszcze staramy się o bogactwo dla siebie, przyczyniając się przez to do rozpaczy ubogich. Pomóż nam usłyszeć głosy, które wzywają nas do zaangażowania się całym sercem w służbę ludowi Bożemu, Jego ubogim. Prosimy o to przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Niech Bóg nam wszystkim błogosławi.

 

Opracowane przez S. Emelię Ayambire SSND, z Prowincji Afryki, dla Międzynarodowego Biura Shalom, Rzym, Włochy

Grafika pochodzi z Kierunku 24. Kapituły Generalnej. Projekt: Biuro Komunikacji Zgromadzenia. 

 Tłum. M. Chiara Burzyńska SSND