Międzynarodowa Refleksja Solidarności

Edukacja dla wszystkich

Maj 2018

pdf (195 KB)

Wprowadzenie

 „Przynaglone miłością Chrystusa, decydujemy się wypełniać nasze posłannictwo przez służbę apostolską w dziele wychowywania. Przez wychowywanie rozumiemy uzdalnianie ludzi, by mogli osiągnąć pełnię swych możliwości jako osoby stworzone przez Boga na Jego Obraz i Podobieństwo, i pomaganie im, by wykorzystywali swe zdolności dla budowania świata bardziej ludzkiego. Podobnie jak Matka Teresa wychowujemy w przekonaniu, że przez wewnętrzną przemianę człowieka przemienia się świat. Nasza służba domaga się więc chrześcijańskiego spojrzenia na powołanie człowieka i na ostateczne przeznaczenie świata” (JP K 22).

„Edukacja nie może być neutralna. Albo jest pozytywna, albo jest negatywna; albo ubogaca, albo zubaża; albo sprzyja wzrostowi osoby, albo ją tłumi, a nawet może ją zdeprawować (…) Misją szkoły jest kształtowanie poczucia prawdy, poczucia dobra i poczucia piękna. A to dokonuje się na drodze bogatej, złożonej z wielu «składników». Stąd jest tak wiele dyscyplin! Bowiem rozwój jest owocem różnych elementów, które działają razem
i pobudzają umysł, świadomość, sferę emocjonalną, ciało itd.” (Cytat z Przemówienia Papieża Franciszka podczas spotkania z uczniami i nauczycielami szkół włoskich – 10 V 2014).

Wezwanie do modlitwy

Boże Stworzycielu, stworzyłeś nas na swój obraz i podobieństwo, obdarzając swoimi darami wiedzy i mądrości. Obudź w nas pragnienie i zapał do bezwarunkowego dzielenia się naszymi darami. Spraw, abyśmy uzdalniając innych do osiągnięcia pełni ich możliwości w tym kim są i mogą się stać, pozytywnie wpływali na ich życie. Błogosław wysiłkom nauczycieli, rodziców, opiekunów i ludzi dobrej woli, którzy nieustannie wspierają programy edukacyjne w różnych częściach świata. Spraw, abyśmy w duchu naszej Założycielki Bł. M. Teresy od Jezusa Gerhardinger, docierały do najuboższych z ubogich, przemieniając ich życie. Amen.

Doświadczenie

Kenia jako kraj przeszła wiele reform w zakresie edukacji. Niektóre z nich dotyczą edukacji formalnej, której stawiane są wymagania, aby każdy potrafił czytać i pisać.

Edukacja formalna w tym kraju stoi przed kilkoma wyzwaniami, ponieważ nie każdy ją akceptuje. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się dziewczynki i kobiety. Dla kraju w Afryce przyjęcie edukacji dla kobiet i dziewczynek stanowi wyzwanie, ponieważ panuje kulturowe przekonanie o wyższości mężczyzn względem kobiet.

Jako nauczycielka w Kenii, miałam okazję towarzyszyć jednej dziewczynie ze szkoły średniej. Nekesa pochodzi z niezamożnej rodziny, ale jej rodzice zachęcali swoje dzieci i wspierali je w uczęszczaniu do szkoły i zdobyciu wykształcenia.

Edukacja jako całość obejmuje wiele aspektów; jednym z wyzwań jest znaczenie dobrych wyników w nauce. Nekesa, będąc młodą osobą spragnioną edukacji, osiąga dobre wyniki w nauce. Nawet przewyższa swoją klasę. Problem polega na tym, że nie ma nikogo w jej klasie kto mógłby z nią konkurować w nauce. Zawsze ma najlepsze wyniki. Mimo, że Nekesa została przyjęta do Szkoły państwowej dla uczniów osiągających najlepsze wyniki, jej rodziców było stać jedynie na opłaty w najbliższej szkole, która przyjmuje uczniów mających słabe wyniki.

Oprócz braku konkurencji w osiągnięciach, Nekesa ma też inny problem w szkole: brak niezbędnych rzeczy. Nekesa uczy się w szkole z internatem i jej rodzice muszą pokryć podstawowe koszty wymagane przez szkołę. Jednak nie stać ich zawsze na to, ponieważ mają bardzo niskie dochody i mają też inne dzieci w rodzinie, o które muszą się zatroszczyć.

Nekesa jako uczennica w szkole średniej jest nastolatką i doświadcza presji ze strony rówieśników. Koleżanki z klasy dokuczają jej, bo chcą wiedzieć czy ma chłopaka. To jest dla niej bardzo trudne, bo najważniejsza jest dla niej nauka. Więc jest to dodatkowy problem braku dopasowania do grupy społecznej, ponieważ nie spełnia oczekiwań rówieśników. Ogólnie rzecz biorąc ma wiele trudności w zdobyciu wykształcenia, aby zapewnić sobie lepszą przyszłość.

Refleksja

  • Przed jakimi wyzwaniami stoją uczniowie w Waszych szkołach? W jaki sposób możemy im pomóc sprostać tym wyzwaniom?
  • Co możemy zrobić by pomóc uczniom osiągającym dobre wyniki w nauce, których nie stać na to, aby pójść do lepszej szkoły? Jak możemy im pomóc osiągnąć „pełnię swoich możliwości”?
  • W jaki sposób możemy wspierać uczniów, których nie stać na pokrycie podstawowych kosztów, żeby otrzymać lepsze wykształcenie?

Działanie

  • Pomóż w tym okresie wielkanocnym osobie, która ma problemy w nauce.
  • Ofiaruj pomoc materialną lub finansową szkole, aby mogła zakupić pomoce dydaktyczne, co poprawi jakość kształcenia w regionach lokalnych.
  • Znajdź twórcze sposoby kształcenia kobiet, a dzięki ich wykształceniu skorzysta społeczeństwo.

Modlitwa końcowa

Dziękujemy Ci i chwalimy Cię, miłujący Boże, za dar edukacji. Uzdolnij każdą z nas, abyśmy umiały odkryć nowe, twórcze sposoby uczenia z pasją, przemieniania siebie i innych. Obdarz wszystkich wychowawców szerokim spojrzeniem w ich służbie dla ludzkości. Niech edukacja wciąż oświetla naszą drogę do Boga. Amen.

Opracowane przez Siostry z Kenii, AF, dla Międzynarodowego Biura Shalom, Rzym, Włochy

Grafika pochodzi z Kierunku 24. Kapituły Generalnej. Projekt: Biuro Komunikacji Zgromadzenia.

Tłum. M. Chiara Burzyńska SSND

Print Friendly, PDF & Email