Miłość daje wszystko

Międzynarodowa Refleksja Solidarności

Równowaga

Luty 2020

PDF do wydrukowania (160 KB)

Sustainability icon

Wprowadzenie*

Równowaga to zdolność współistnienia biosfery i ludzkiej cywilizacji, to zdolność zaspokojenia obecnych potrzeb w taki sposób, aby również następne pokolenia mogły spełnić swoje potrzeby. Ma trzy główne filary: ekonomiczny, środowiskowy i społeczny, które nieformalnie określa się jako zyski, planeta i ludzie.

Ziemia jest niezwykłym Bożym darem. Staramy się coraz bardziej odkrywać tę prawdę i uświadamiać sobie jakim cudem i tajemnicą jest fakt, że wszystko, co żyje jest ze sobą połączone. Lecz chwila obecna jest naznaczona dziwnym paradoksem: im bardziej spoglądamy z zachwytem na Ziemię, tym bardziej uświadamiamy sobie, że ludzkie działania dokonują spustoszenia w naturze. Jedynym sposobem przywrócenia i zachowania zdrowia Ziemi jest zmniejszenie ludzkiego wpływu na środowisko. A to wymaga poważnej rewizji naszego stylu życia i wzorców konsumpcji.

Wezwanie do modlitwy*

Boże, nasz Stwórco, możemy wybrać inny sposób życia. Natchnij nas gdy podejmujemy decyzje, abyśmy byli świadomi tego jak nasze życie wpływa na środowisko i ludzką rodzinę na świecie. Pomóż nam wybierać taki sposób życia, który pomaga w budowaniu lepszego świata dla wszystkich.

Doświadczenie

Dążenie do ekonomicznego wzrostu tylko przez zwiększanie konsumpcji dóbr materialnych nie jest już realnym rozwiązaniem na ogólnoświatowym poziomie. Według przewidywań światowe zużycie surowców prawie się podwoi w latach 2017-2060 i wzrośnie także poziom emisji gazów cieplarnianych oraz wystąpią inne toksyczne skutki pochodzące z górnictwa i innych źródeł zanieczyszczeń.

Obecny model rozwoju przyniósł wielu osobom dobrobyt, lecz doprowadził on również do niesłychanych nierówności, które osłabiają innowacyjność, spójność społeczną i zrównoważony wzrost ekonomiczny. Doprowadził świat blisko punktu krytycznego, gdy chodzi o światowy system klimatyczny i straty bioróżnorodności. Naukowcy twierdzą, że w celu zmiany kierunku świat powinien przekształcić pewne podstawowe dziedziny ludzkiej aktywności obejmujące żywność, energię, konsumpcję i produkcję oraz miasta.

System żywnościowy powinien przejść rozległe zmiany w dziedzinie infrastruktury, norm kulturowych i społecznych oraz strategii politycznych, które wspierają obecny niezrównoważony stan rzeczy. Obecnie ok. 2 miliardy ludzi cierpi w wyniku braku bezpieczeństwa żywnościowego, a 820 milionów jest niedożywionych. Równocześnie liczba osób otyłych rośnie praktycznie we wszystkich regionach na świecie, wynosząc prawie 2 miliardy otyłych dorosłych i 40 milionów dzieci poniżej 5 roku życia.

Państwa powinny zmniejszyć wpływ produkcji żywności na środowisko poprzez redukcję resztek żywności i zależność od białek pochodzenia zwierzęcego.

Musi się również zmienić system energetyczny, aby zlikwidować różnicę w dostępie do energii. Prawie miliard ludzi nie ma dostępu do elektryczności, a ponad 3 miliardy używają do gotowania paliw stałych powodujących zanieczyszczenia. Potrzebna jest reakcja na te różnice, a równocześnie zwiększenie wydajności energetycznej i stopniowe wycofywanie wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o paliwa kopalne.

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w innych dziedzinach będzie wymagało bardziej funkcjonalnie urządzonych miast, w których jest dobra jakość transportu i innej infrastruktury, opieki społecznej i gospodarka, która umożliwia przyzwoite, stałe środki utrzymania, także w sektorze technologii i przemysłu opartego na naturze. Globalne dziedzictwo środowiska naturalnego – jak atmosfera, oceany i lasy deszczowe – powinno też być pod ochroną jako ważne źródła funkcji ekosystemu i zasobów naturalnych.

Źródło: Scientists call for urgent, targeted action to avoid reversing the development gains of recent decades,
 11 września 2019, Nowy Jork (https://sustainabledevelopment.un.org/)

Refleksja

Ponieważ Ziemia i jej bogactwa są darem Boga dla całej ludzkości, szanujemy rzeczy stworzone, używamy ich oszczędnie i sprawiedliwie. Jesteśmy zatroskane o współczesnych nam ludzi i o potrzeby przyszłych pokoleń (…) Nasze ubóstwo znajduje swój wyraz szczególnie w urządzeniu naszych domów zakonnych, w naszym pożywieniu, ubraniu, zakupach, podróżach i wypoczynku. (Jesteście Posłane, Dyrektorium Generalne 19a i 20a)

Niech nastanie czas pamiętany jako przebudzenie nowego szacunku do życia, mocnego postanowienia osiągnięcia równowagi, przyspieszenia walki o sprawiedliwość i pokój oraz radosnej celebracji życia.  (Laudato Si’ 207 cytat Karta Ziemi, 29 czerwca 2000)

W jaki sposób te dwa cytaty wzywają Cię do zwrócenia większej uwagi na równowagę?

Działanie

Wpisz w wyszukiwarce Google „sposoby zrównoważonego stylu życia”, aby znaleźć strony z różnymi propozycjami. Niektóre przykłady:

  • Zmniejsz ilość wykorzystywanej energii wyłączając światło, które świeci się niepotrzebnie, albo ustaw termostat na niższą temperaturę i ubierz sweter.
  • Oddaj do recyklingu jak najwięcej odpadów.
  • Unikaj jednorazowych produktów: kubków, toreb, opakowań żywności itd.
  • Korzystaj z butelek wielokrotnego użytku.
  • Kompostuj resztki żywności, jeśli to możliwe.
  • Kupuj produkty wytworzone na zasadach sprawiedliwego handlu, gdy to możliwe.
  • Co jeszcze możesz zrobić?

Modlitwa końcowa*

Boże łaskawy i pełen miłości, przynosimy Ci dziś nasze modlitwy, zaangażowanie, nasze dary. Spraw, abyśmy mając świadomość tego, ile znaczy dar stworzenia dla rodziny ludzkiej, mieli odwagę i przekonanie, że możemy przyczynić się do szerzenia równowagi na Ziemi. Niech każde nasze działanie świadczy o tym, że wierzymy, że jesteśmy Twoimi współpracownikami w stwarzaniu i utrzymywaniu równowagi na Ziemi, którą dałeś nam, abyśmy ją cenili i z radością z niej korzystali.

*Źródła wykorzystane w opracowaniu modlitw: Prayer for Sustainability of the Earth,
Catholic Health Association of the United States (pdf)

 

Opracowane przez Siostrę Jeanne Wingenter, SSND, z Prowincji Central Pacific (CP), dla Międzynarodowego Biura Shalom, Rzym, Włochy

Grafika pochodzi z Kierunku 24. Kapituły Generalnej. Projekt: Biuro Komunikacji Zgromadzenia.

Tłum.: M. Chiara Burzyńska SSND

Print Friendly, PDF & Email