Miłość daje wszystko

Międzynarodowa Refleksja Solidarności

Pokój i niestosowanie przemocy

Listopad 2021            Use this link to print the pdf version (193 KB)

Wprowadzenie
Krzyk ziemi i krzyk ubogich docierają do Bożego serca i rozdzierają nasze serca, wzywając nas do powiedzenia „nie” wobec przemocy zalewającej świat i powiedzenia „tak” dla ludzkiej godności i szacunku wobec harmonii stworzenia. Powinniśmy skonfrontować nasze milczenie, współudział i obojętność z gorliwym staraniem o pokój i niestosowanie przemocy. „Wysłuchajcie wszyscy pokornego apelu Następcy Piotra, który woła: Jeszcze dziś … pokój jest możliwy. A jeśli jest możliwy, pokój jest również obowiązkiem!” (Św. Jan Paweł II, XXXVI Światowy Dzień Pokoju 2004, „Wychowywać do pokoju”). Z błogosławieństwem Papieża Franciszka piszącego „Wszystkim składam najlepsze życzenia, aby w tym roku ludzkość postępowała na drodze braterstwa, sprawiedliwości i pokoju między osobami, wspólnotami, narodami i państwami” (Światowy Dzień Pokoju 2021) idziemy do serca świata jako kobiety i mężczyźni niosący nadzieję, pokój i miłość.

Wezwanie do modlitwy
Prośmy Pana, by każdy i każda z osób żyjących na ziemi mogła doświadczać pokoju w naszym wspólnym domu – oikos, w którym:

Pokój – to dom gdzie słychać śmiechy
Pokój – to wybaczanie grzechu
Pokój – to wyleczenie duszy
Pokój – to mur co się da skruszyć
Pokój – to uścisk obcych dłoni
Pokój – to w porę zgasić płomień
Pokój – to po przestworzach latać
Pokój – to stać się częścią świata.
(por. Piotr Rubik, Litania z czterema porami roku)

Doświadczenie

Na świecie istnieje około 200 państw i kilka razy więcej grup etnicznych, narodowych i plemiennych, które mają swoje interesy i cele. Mogą one być albo wspólne, albo rozbieżne. Jeżeli zaś występuje rozbieżność interesów i celów, może dojść do konfliktu. Zazwyczaj konflikty mają złożony charakter, a przyczyn ich wybuchu jest wiele. Ich źródła stanowią czynniki ekonomiczne, polityczne lub ideologiczne.  Czynniki ekonomiczne to np. dostęp do bogactw naturalnych złóż ropy naftowej czy wody. Czynnik ideologiczny leżał u podstaw wielu konfliktów takich jak zimna wojna. Przykładem czynnika religijnego może być toczący się konflikt na Bliskim Wschodzie. Przyczyn konfliktów możemy doszukiwać się ponadto w ingerencjach z zewnątrz, zbrojeniach czy aspiracjach mocarstw regionalnych do dominacji, sporach o kontrolę nad zasobami naturalnymi, władzę ekonomiczną, interesach politycznych, terroryzmie i fanatyzmie religijnym.

Niestety wszystkie konflikty zbrojne mają swoje skutki takie jak: straty ludnościowe, niekontrolowane migracje, nadmierne zbrojenia, udział dzieci w konfliktach zbrojnych (tzw. dzieci‑żołnierze), załamanie gospodarcze, rosnąca fala uchodźców i patologie społeczne (np. narkomanię czy nadmierną skłonność społeczeństw do agresji, która w wielu przypadkach prowadzi do rozbicia rodzin) (Źródło: Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki).

Niektórym rozbitym rodzinom nie uda się tak szczęśliwie rozwiązać konfliktów jak to się stało w przypadku pewnej rodziny, w jednej z parafii w której, my SSND, służymy. Rodzinę tę spotkało trudne doświadczenie. Po ponad 20 latach bycia razem mąż postanowił opuścić swoją rodzinę. Żona i dzieci w tej sytuacji zachowali się w sposób godny podziwu: przebaczyli i dali ojcu wolność wyboru, a sami modlili się i korzystali z sakramentów. Prosili też inne osoby o modlitwę i nieustannie okazywali mężowi i ojcu miłość i szacunek. Walka trwała kilka miesięcy. I stał się cud! Mąż zaniechał odejścia, przeprosił żonę i dzieci, powrócił do życia sakramentalnego. Najważniejszą wartością na dzień dzisiejszy dla tej rodziny jest Bóg i zachowanie jedności małżeńskiej.

  1. Czego ja doświadczyłam i nauczyłam się o pokoju i niestosowaniu przemocy?
  2. Przeczytaj „Wychowanie do przymierza między ludzkością a środowiskiem” in LS, 209-211 i porozmawiaj na temat: jakie „trwałe wartości” rozwijamy w sobie troszcząc się o wszystkie stworzenia w naszym wspólnym domu?
  3. Co możemy zrobić, aby wychowywać i działać na rzecz „obywatelskiego zaangażowania ekologicznego” (LS, 211)?

Refleksja

Możemy czuć się bezradni wobec tej rzeczywistości. Warto jednak zastanowić się jak możemy budować pokój w swoim otoczeniu, jak kształtować postawę swojego serca? Św. Jan Paweł II wyjaśniał: „Oto dlaczego wielokrotnie przypominałem chrześcijanom i wszystkim ludziom dobrej woli o konieczności przebaczenia, aby można było rozwiązać problemy zarówno jednostek, jak i narodów. Nie ma pokoju bez przebaczenia!” Papież Jan Paweł II Światowy Dzień Pokoju 2004

Nasza Konstytucja i Dyrektorium Generalne przypominają nam:

„Jesteśmy wezwane do uznania naszego udziału w niesprawiedliwości w świecie, szczególnie w tej, która pochodzi z nieuporządkowanej żądzy władzy, sławy i posiadania. Dzięki łasce Bożej jesteśmy zdolne przeciwstawiać się tym tendencjom i rozwijać w sobie i w społeczeństwie postawę pokory oraz gotowości dzielenia się z innymi i w ten sposób pomagać w kształtowaniu bardziej sprawiedliwego i ludzkiego świata” (JP, DG 22).

„W postawie słuchania i otwartości naśladujemy Maryję. Ona zachowywała w Swoim Sercu przyjęte Słowo…” (JP, K 32)

Działanie

  • W jaki sposób reaguję na zło w świecie, we wspólnocie, w samej sobie?
  • Czy jestem osobą zdolną do dialogu i pokojowego rozwiazywania konfliktów?
  • Czy umiem słuchać i być otwartą na „inność” osób, których spotykam na co dzień?
  • Czy buduję pokój wokół siebie, czy raczej niszczę go?
  • Co konkretnie ja mogę uczynić dla pokoju tam, gdzie jestem? (modlitwa, przebaczenie, wykonanie telefonu, uśmiech, drobny czyn życzliwości…)

Modlitwa końcowa

Stwórz PANIE w nas serca czyste i udziel pełni życia w miłości, we wzajemnej dobroci i miłosierdziu jakich od Ciebie doznajemy. Niech nasze miłosierdzie ogarnie nawet naszych nieprzyjaciół, bo i oni są twoimi dziećmi i naszymi braćmi. Niech nas wszystkich ogarnie Twoje królestwo miłości i komunii. Amen.

Fragment modlitwy O przebaczenie

 Opracowane przez Siostrę M. Natalię, dla Międzynarodowego Biura Shalom Grafika pochodzi z Kierunku 24. Kapituły Generalnej. Projekt: Biuro Komunikacji Zgromadzenia.