Międzynarodowa Refleksja Solidarności

Dobro dzieci                                                                       

Listopad 2020           print to pdf (130 KB)

Wprowadzenie

 Kiedy stoi przed tobą dziecko, zdajesz sobie sprawę z jego bezbronności i nie odwracasz się od niego. Każde dziecko ma prawo, by być wysłuchane, wychowywane i chronione. Odpowiedzialność za troskę o dzieci, ich ochronę i szacunek spoczywa bezpośrednio na ich rodzicach i innych opiekunach, ale szersze społeczeństwo również ma obowiązek zapewnienia każdemu dziecku opieki zdrowotnej, możliwości edukacji i zabawy, ochrony przed dyskryminacją, przemocą i wykorzystaniem itp. (British Association for Child and Adolescent Public Health)

 

Wezwanie do modlitwy

 O Panie, dzieci są darem dla ludzkości. Obdarz więc ludzi zdolnością by zobaczyć Twój obraz w każdym dziecku, a czyniąc tak będziemy pracować na rzecz troski i ochrony dzieci, a nie wykorzystywać je i narażać na krzywdę. Zanosimy tę modlitwę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Doświadczenie

  • Na całym świecie 151 milionów dzieci jest zatrudnionych. Z tego 72,5 miliona wykonuje najcięższe prace dla dzieci np. w górnictwie, budownictwie, grzebiąc w śmieciach w poszukiwaniu czegoś, pracując w domu, fabrykach i w rolnictwie. Niebezpieczne warunki zagrażają zdrowiu, bezpieczeństwu i moralnemu rozwojowi dzieci. (World vision.org)
  • „Tarikul Islam chciałby iść do szkoły tak jak inne dzieci w jego społeczności w Bangladeszu, ale obecnie czternastolatek od pięciu lat pracuje w sklepie samochodowym i zapomniał wszystko, czego nauczył się w szkole. Pracuje od 12 do 14 godzin, zarabiając $25 miesięcznie, aby wesprzeć swoją rodzinę… Ma nadzieję, że nauczy się czytać, pisać i wykonywać podstawowe działania matematyczne, bo chciałby kiedyś prowadzić swój własny sklep samochodowy. Jeśli się tego nauczy i będzie się kształcił przez 3-4 lata, mógłby zarabiać $437 miesięcznie, co jest jego celem”. (© World vision,2017)

Refleksja

  • Jaka jest nasza rola jako SSND by dążyć do przemiany poprzez to w jaki sposób troszczymy się i szanujemy dzieci w naszym otoczeniu i w różnych apostolatach, w których służymy, które prowadzimy i/lub sponsorujemy?
  • Co ja (my) czynimy, aby wspierać i chronić godność dzieci?
  • Podejmij refleksję w oparciu o „Litanię zanoszoną w imieniu dzieci”.(zaadaptowana wersja)

Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, błogosław dzieci.

Święta Matko Boża i św. Józefie, czuwajcie nad nimi i chrońcie je.

Za dzieci dzisiaj poczęte, narodzone, ochrzczone i bierzmowane, dziękujemy Ci i prosimy byś im błogosławił.

Za dzieci idące do szkoły, dziękujemy Ci i prosimy byś im błogosławił.

Za dzieci w rodzinach, gdzie panuje jedność i miłość, dziękujemy Ci i prosimy byś im błogosławił.

Za dzieci, które wytrwały w wartościowym projekcie, dziękujemy Ci i prosimy byś im błogosławił.

Za organizacje i grupy chroniące życie, dziękujemy Ci i prosimy byś im błogosławił.

Od holocaustu aborcji, zachowaj ich.

Od zagrożenia eksterminacją jakiej doświadczają dzieci niepełnosprawne, zachowaj ich.

Od nieszczęść dotykających ducha i ciało, zachowaj ich.

Od wykorzystania fizycznego i seksualnego, zachowaj ich.

Od wpadnięcia w szpony dziecięcej pornografii, zachowaj ich.

Od konfliktów, przemocy i rozwodów w rodzinach, zachowaj ich.

Od niepokojów społecznych i wojny, zachowaj ich.

Od niskiego poczucia wartości i presji rówieśników, zachowaj ich.

Od silnej presji rówieśników, zachowaj ich.

Od uzależnień od alkoholu lub narkotyków, zachowaj ich.

Od lęku przed brakiem akceptacji lub obawy porażki, zachowaj ich.

Od potworności zagrażających dzieciom ulicy, zachowaj ich.

Od rozwiązłości seksualnej, zachowaj ich.

Od Szatana i ludzi, którzy pomagają mu przypochlebiać się, szkodzić, poniżać i niszczyć dzieci, zachowaj ich. (Opracowanie na podstawie Faithful Catholics)

Działanie

  • Wspieranie dobra dzieci poprzez edukowanie rodziców i nauczycieli.
  • Mówienie głośno o jakiejkolwiek formie złego traktowania dziecka/dzieci, której jesteśmy świadkami.
  • Szanowanie i traktowanie z miłością i cierpliwością dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, które prowadzimy lub w nich uczymy.
  • Modlitwa za dzieci na całym świecie, które doświadczają różnych form zniewolenia.

 Modlitwa końcowa

Drogi Panie, Twoje Słowo jest pełne świadectw o tym w jak niezwykły sposób nas chronisz. „Błagamy byś z mocą chronił bezbronne dzieci. Niech będą niewidzialne dla osób, które chcą je wykorzystać. Szeptaj do uszu dzieci, aby uciekały i ukrywały się aż niebezpieczeństwo minie”.(Wounded Women Project)

„Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu! Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, wyrwijcie go z ręki występnych!” Amen. (Psalm 82, 3-4)

Opracowane przez Siostrę Sarah Tanjo SSND, AF, dla Międzynarodowego Biura Shalom, Rzym, WłochyGrafika pochodzi z Kierunku 24. Kapituły Generalnej. Projekt: Biuro Komunikacji Zgromadzenia.
Tłumaczenie: M. Chiara Burzyńska, SSND