Międzynarodowa
Refleksja Solidarności

Handel ludźmi

Lipiec 2021                                   pdf 398KB

Wprowadzenie
30 lipca obchodzimy Światowy Dzień Przeciw Handlowi Ludźmi. Około 40 milionów ludzi jest ofiarami handlu ludźmi, z czego jedną trzecią stanowią  dzieci. Co więcej, ponad 150 milionów dzieci – jedno na dziesięć na świecie – wykonuje pracę określaną jako „niebezpieczną, wymagającą zbyt wielu godzin pracy lub wykonywaną przez zbyt małe dzieci”. ONZ wyznaczyło rok 2021 jako Rok na rzecz Eliminacji Pracy Dzieci i wzywa osoby indywidualne i organizacje do podjęcia konkretnych działań, aby zapewnić wszystkim dzieciom możliwość rozwoju (patrz Practical Guide).

Wezwanie do modlitwy
W trakcie tego Roku na rzecz Eliminacji Pracy Dzieci, pamiętamy o milionach dzieci na świecie, które są zniewolone, zagrożone lub nie mają dostępu do edukacji i innych niezbędnych rzeczy, których potrzebują, aby się dobrze rozwijać! Módlmy się za nie oraz za nas, abyśmy mieli odwagę do działania na rzecz sprawiedliwości w ich imieniu.

Doświadczenie

Alejandra, 12 lat, pomaga swoim rodzicom i siedmiorgu młodszego rodzeństwa codziennie zbierając przez 14 godzin małe mięczaki na bagnie namorzynowym w El Salvador. Pali cygara, by odgonić natarczywe moskity. „Alejandra… nie ma czasu na chodzenie do szkoły lub zabawę z innymi dziećmi. Poza tym woli nie grać z innymi dziećmi, ponieważ one mówią, że brzydko pachnie i nie pozwalają jej bawić się z nimi”. Child Labour Stories

Evelyn Benèch z Haiti miała 10 lat, gdy stała się ofiarą handlu nazywaną restavèki. Rodzice, zbyt ubodzy by ją utrzymać, więc wysłali ją, aby zamieszkała z rodziną w Port-au-Prince. Rodzina obiecała wychować Evelyn i zapewnić jej edukację i opiekę, lecz zamiast tego wykorzystywali ją i przymusili do służby domowej. (Beyond Borders)

Dario, 16-latek z USA, wspomina doświadczenie wyczerpującej fizycznie pracy na plantacji tytoniu w Kentucky: „Jesteś zmęczony. Kosztuje cię to wiele energii. Jak zachorujesz, następnego dnia też musisz wrócić do pracy”. (Hazardous Child Labor in United States Tobacco Farming |HRW)

Masuda, 14-letnia dziewczynka z grupy etnicznej Rohingja tak opisuje skutek zmuszenia do pracyseksualnej po zniknięciu jej rodziny: „Kiedyś zwykle bawiliśmy się w lesie z moim bratem i siostrą. Teraz nie pamiętam już jak się bawić”. (The Rohingya children trafficked for sex – BBC News)

Refleksja

Papież Franciszek apeluje „do wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli (…) by nie stawali się współwinni tego zła, by nie odwracali oczu od cierpienia swoich braci i sióstr w człowieczeństwie, pozbawionych wolności i godności, ale mieli odwagę dotknąć cierpiącego ciała Chrystusa, który staje się widzialny przez niezliczone oblicza tych, o których On sam mówi „ci bracia moi najmniejsi”. (Już nie niewolnicy, lecz bracia)

 Kiedy przestałam zauważać rzeczywistość handlu ludźmi i pracy dzieci? Dlaczego?
 W jaki sposób trudna sytuacja pracujących dzieci jest związana z trudną sytuacją naszego wspólnego domu? Czy możemy zobaczyć „cierpiące ciało Chrystusa” ucieleśnione w obydwu?
 Co w tradycji SSND może nam pomóc w odpowiedzi na ten palący problem?

Działanie

 Jeśli to możliwe, kupuj produkty pochodzące z uczciwego handlu. Kupuj rzeczy używane, jeśli nie możesz znaleźć innych…
o Szukaj certyfikowanych etykiet sprawiedliwego handlu, takich jak Fair Trade Certified czy Rainforest Alliance, aby mieć pewność, że wspierasz pozytywne praktyki, które nie obejmują pracy dzieci.
o Korzystaj z listy czekolady przygotowanej przez Food Empowerment Project, aby upewnić się, że kupowana przez Ciebie czekolada nie została wyprodukowana z wykorzystaniem pracy dzieci.
 Dowiedz się więcej na stronie internetowej Międzynarodowego Roku na rzecz Eliminacji Pracy Dzieci, a następnie zobowiąż się do podjęcia jednego działania, aby położyć temu kres (skorzystaj z tego Praktycznego przewodnika).

Modlitwa końcowa
Modlimy się za dzieci-robotników na całym świecie, 88 milionów chłopców i 64 miliony dziewczynek, z których połowa jest w wieku 5-11 lat, którzy muszą pracować z powodu ubóstwa rodziny, konfliktów migracyjnych i innych niesprawiedliwości.

Modlimy się za każde z tych dzieci, które ma imię i ludzką twarz.

Modlimy się za organizacje, które pracują, aby położyć kres tragedii pracy dzieci, dziękujemy za postępy, jakie poczyniły, za dzieci, którym pomogły, i za ich determinację, aby kontynuować zbieranie informacji i rzecznictwo. Niech ich praca będzie doceniana i wspierana.

Módlmy się za nas samych, abyśmy poświęcili czas na troskę o te dzieci i wspieranie tych, którzy się nimi opiekują i o nie zabiegają, ponieważ są to nasze dzieci, stworzone na obraz Stwórcy, dzieci, które mają imiona i które są cenne w oczach Boga.

(Fragmenty Prayer for Child Laborers Jane Deren, Edukacja na rzecz sprawiedliwości)

Opracowane przez Kathleen Bonnette, Prowincja Atlantic-Midwest, USA, dla Międzynarodowego Biura Shalom, Rzym, Włochy Grafika pochodzi z Kierunku 24. Kapituły Generalnej. Projekt: Biuro Komunikacji Zgromadzenia.
Tłum. M. Chiara Burzyńska SSND

1Restavèk to rodzaj współczesnego niewolnictwa dzieci, który występuje na Haiti i dotyczy jednego na 15 dzieci. Dzieci restavek zwykle pochodzą z ubogich wiejskich rodzin i są często oddawane krewnym lub obcym osobom. W nowych domach stają się służbą domową, wykonując pracę służących bez zapłaty.