Międzynarodowa Refleksja Solidarności

Handel ludźmi

July 2019

Pdf do wydrukowania (224 KB)

WprowadzenieHuman Trafficking icon

Handel ludźmi jest prowadzony zarówno na obszarach wiejskich jak i w miastach na całym świecie. Ludzie ze wszystkich środowisk mogą stać się ofiarami komercyjnego wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, przymusowej służby domowej, przymusowych małżeństw i pobierania narządów milionów kobiet, dzieci i mężczyzn. Prawie jedna trzecia ofiar handlu ludźmi to dzieci, a ponad 70% to kobiety i dziewczęta. Jest to szokujące, ponieważ ten proceder jest bardziej rozpowszechniony niż wcześniej sądzono. (Źródło:  UNODC Światowy Raport nt. Handlu Ludźmi 2016)

Wezwanie do modlitwy

Święto św. Józefiny Bakhity w dniu 8 lutego oraz Światowy Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi w dniu 30 lipca wzywają nas do wzięcia odpowiedzialności za podnoszenie świadomości na temat sytuacji ofiar handlu ludźmi oraz promowanie i ochronę ich praw. Modlimy się o całkowite wykorzenienie tej niegodziwości wśród ludzi. Prosimy Boga o przebaczenie naszych grzechów i uzdolnienie nas do służby, miłości i wprowadzania zmian. Amen.

Doświadczenie

Stan Edo w południowej Nigerii cieszy się złą sławą z powodu handlu ludźmi. Ofiarami handlu w tym stanie są głównie młodzi ludzie, zarówno mężczyźni jak i kobiety, którzy emigrowali z różnych powodów, zwłaszcza społeczno-ekonomicznych. Ofiary są często przewożone publicznymi środkami transportu przez północną Nigerię do sąsiedniego Nigru i dalej do Libii, skąd trafiają do różnych części Europy.

Przed podróżą ofiary muszą zapłacić nawet 1500$. Osoby, które nie są w stanie zapłacić całej kwoty przed podróżą, mogą najpierw wpłacić jej część, a pozostałą część gdy dotrą do Libii. Zgodnie z relacjami ofiar, osoby, które nie uiściły opłaty, doświadczały represji, były maltretowane i sprzedawane na licytacji za jedyne 400$ na targu niewolników w Libii.

Ofiary opowiadały również w jaki sposób kobiety emigrantki są wykorzystywane seksualnie, kierowane w inne miejsca i zmuszane do prostytucji jeśli w Libii nie zapłacą całej kwoty. Ponieważ ofiary zgodziły się zapłacić za podróż, niektórzy mówią, że są „dobrowolnymi ofiarami”. Jednakże są one nieświadomymi dobrowolnymi ofiarami, ponieważ miały niewielką wiedzę albo nie miały jej wcale o tym co może je czekać w drodze do Libii i Europy. („Zapewnianie większego wsparcia w walce przeciwko handlowi ludźmi w stanie Edo w Nigerii”, 10 czerwca 2018, Afrykańska Sieć Współpracy Wiara i Sprawiedliwość)

Samuel Okudzeto Ablakwa, poseł z Północnego Tongu w Ghanie, chce, aby rząd odpowiedział na informacje podane w dokumencie nagranym przez CNN o tym, że dzieci są sprzedawane do pracy nad Jeziorem Wolta w Ghanie za 250$. W raporcie, w którym cytowany jest Raport Międzynarodowej Organizacji Pracy, podano, że 20 000 dzieci pracuje dla właścicieli niewolników nad Jeziorem Wolta. („Niewolnictwo: Raport CNN ujawnia sprzedaż dzieci za 250$ w Ghanie”, 3 marca 2019, Ghanaweb)

Autorka tego tekstu (Siostra Helen) wcześniej słyszała o przypadkach handlu ludźmi od innych osób, a osobiście spotkała ofiarę handlu w 2016 r. Lecąc do Rzymu, zaczęłam rozmawiać z Esi, która siedziała obok mnie w samolocie. Gdy ją zapytałam dokąd leci, odpowiedziała, że podróżuje do Kuwejtu. Wyjaśniła, że pośrednik w Ghanie, który zajmował się organizacją powiedział jej, że ma dotrzeć do Kuwejtu. Dodał również, że będzie pracowała jako gospodyni. Gdy zapytałam czy wie na czym polega ta praca, zaprzeczyła. Mężczyzna, który siedział w pobliżu usłyszał naszą rozmowę i zawołał „Hej”! Opowiedział historię swojej siostrzenicy, która padła ofiarą handlu podczas podobnej podróży do Kuwejtu. Dzięki Bogu, siostrzenica została uratowana przez członków rodziny i przywieziona do domu w Ghanie. Słysząc o tym doświadczeniu, Esi zrozumiała, że nie powinna jechać do Kuwejtu i że pracy, która podobno tam na nią czekała, tak naprawdę nie było.

Refleksja

  • Czy te młode kobiety naprawdę wiedzą co je czeka gdy wyruszają w taką podróż?
  • Handel ludźmi jest szeroko rozpowszechniony we wszystkich częściach świata. Gdzie może się odbywać w Twojej okolicy?
  • Trzeba więcej uczyć o handlu ludźmi w kościołach, szkołach i na publicznych zebraniach, aby społeczeństwo miało większą wiedzę. W jaki sposób możemy to czynić w naszych środowiskach?

Działanie

  • Módl się za handlarzy i niczego niepodejrzewające niewinne osoby, które stają się ofiarami.
  • Zbieraj informacje i działaj na rzecz wzmocnienia pozycji gospodarczej młodych ludzi.
  • Uczestnicz w pomocy potrzebującym w lokalnej wspólnocie, ponieważ wspólnota ma kluczowe znaczenie by eliminować nielegalną emigrację i handel ludźmi.
  • Publikuj informacje o handlu w lokalnych i międzynarodowych mediach społecznościowych.
  • Działaj w sieci i współpracuj z zainteresowanymi grupami by pomóc w eliminacji zagrożenia handlu ludźmi.

Modlitwa końcowa

Wszechmogący Boże, co myślisz o nas widząc jak szufladkujemy ludzi, albo co gorsze, jak eliminujemy ich z naszego życia. Pomóż nam otworzyć nasze umysły i serca dla wszystkich Twoich dzieci. Spraw, żeby nasza miłość do innych wzrastała i abyśmy byli zawsze świadomi, że należymy do Twojej większej rodziny. Spraw, abyśmy starali się eliminować handel ludźmi w naszych środowiskach i na całym świecie. Amen.

Opracowane przez Siostrę Helen Galadimę SSND, z Prowincji Afryki, z Ghany, dla Międzynarodowego Biura Shalom, Rzym, Włochy; Grafika pochodzi z Kierunku 24. Kapituły Generalnej. Projekt: Biuro Komunikacji Zgromadzenia.

Tłum. M. Chiara Burzyńska SSND