Międzynarodowa
Refleksja Solidarności

Handel ludźmi

Lipiec  2018

pdf do wydrukowania (161 KB)

Wprowadzenie

Handel ludźmi występuje zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Ludzie z różnych środowisk chętnie uczestniczą w komercyjnym wykorzystywaniu seksualnym, pracy przymusowej, przymusowej służbie domowej, przymusowych małżeństwach i pobieraniu narządów milionów kobiet, dzieci i mężczyzn. Prawie jedna trzecia ofiar handlu ludźmi to dzieci, a ponad 70% to kobiety i dziewczęta. Jest to szokujące, ponieważ ten proceder jest bardziej rozpowszechniony niż wcześniej sądzono. (Źródło: UNODC Światowy Raport nt. Handlu Ludźmi 2016)

Święto św. Józefiny Bakhity w dniu 8 lutego oraz Światowy Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi w dniu 30 lipca wzywają nas do wzięcia odpowiedzialności za podnoszenie świadomości na temat sytuacji ofiar handlu ludźmi oraz promowanie i ochronę ich praw. Dobrze zdajemy sobie sprawę, że wiele osób jest zaangażowanych w działania mające na celu podnoszenie świadomości w zakresie zwalczania handlu ludźmi. Jednak pomimo tej świadomości niektóre osoby, które były ofiarami handlu, są często ponownie wykorzystywane.

Wezwanie do modlitwy

Jezus powiedział: „Nie przyszedłem powołać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników” (Łk 5, 32). Kiedy modlimy się o zakończenie tej strasznej niesprawiedliwości jaką jest handel ludźmi, łatwo jest zapomnieć o naszych własnych grzechach, które przyczyniają się do tego okrucieństwa. Uznajmy, że walczymy z egoizmem, żądzą i chciwością, które podsycają zło handlu ludźmi. Módlmy się o przebaczenie naszych grzechów i prośmy Boga, aby pozwolił nam służyć, kochać i wprowadzać zmiany.

Doświadczenie

Każdego roku tysiące migrantów płaci za przewiezienie z krajów afrykańskich przez Libię do Europy. Trasa przez Libię jest popularnym celem dla handlu ludźmi w Afryce, a handlarze prowadzą na niej handel jawnie; mówi się, że jest bardzo niebezpieczna. To podróż trwająca miesiące, podczas których ofiary są poddawane nieludzkiemu traktowaniu. Są zabierane do obozów, źle traktowane, sprzedawane i odsprzedawane na libijskich rynkach niewolniczych i zmuszane do pracy w przemyśle seksualnym, aby zapłacić za podróż do Włoch. Wielu migrantów zostaje zabitych w czasie tej podróży.

Blessing, kobiecie biznesu z Edo State w Nigerii, handlarz obiecał, że ​​mogłaby zarobić więcej pieniędzy w Europie. Przedstawiono ją Oveke, pośrednikowi handlowemu, znanemu jako dealer narkotyków, który kazał jej zapłacić 500 000 nair (1400 USD) za pomoc w dotarciu do Europy. Taką sumę należało wpłacić po przybyciu do Libii. Blessing, mając nadzieję, że dotrze do Europy, sprzedała swój majątek, aby zapłacić za transport. Następnie wraz z czterema innymi młodymi dziewczynami z Edo State wyruszyła w podróż przez Libię do Włoch. Dziewczyny zostały przewiezione w inne miejsce – do Auchi, aby tam czekać na swój transport, a handlarze przygotowywali je do podróży. W Auchi Oveke dał im prezerwatywy i powiedział im, aby nie walczyły, gdy zostaną zgwałcone w Libii, aby tylko ufały Bogu, że dotrą do Europy. To było niezwykle przerażające dla Blessing, ale mimo tego dziewczyny wsiadły do nocnego autobusu na północ.

„Zamknięto za nami drzwi”, powiedziała. „Byłam szczęśliwa, że Oveke nie było w autobusie, więc udało mi się przekonać jedną z dziewczyn do powrotu ze mną do domu, ponieważ tak bardzo się bałam, że zostanę zgwałcona. Obie wyskoczyłyśmy na postoju przy kolejnym targowisku. Udało nam się zarezerwować miejsca na poranny autobus z powrotem do naszej wioski. Jesteśmy przynajmniej bezpieczne”.

Pozostała trójka wraz z wieloma innymi osobami podróżującymi do Europy kontynuowała podróż do Kano, następnie do Agadez, a z Agadez do Libii, gdzie płacono handlarzom.

(Źródło: historia opowiedziana Sr. Beatrice z Nigerii. Podobną historię można znaleźć na CNN online.)

Refleksja

W święto św. Józefiny Bakhity, 8 lutego 2018 r., Światowy Dzień Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi, Papież Franciszek wezwał wszystkich, obywateli i instytucje, aby połączyli siły, by zapobiec handlowi ludźmi i zagwarantować ochronę i pomoc ofiarom. Papież zauważył, że wielu migrantów jest zmuszonych wybierać nielegalne kanały migracji, w których poddawani są nadużyciom wszelkiego rodzaju, wyzyskowi i niewolnictwu. Dzieci i dorośli są oszukiwani i zabierani w nieznane miejsca w celu wykorzystywania seksualnego i pracy przymusowej. Papież zwrócił uwagę na problemy w społeczeństwie, które umożliwiają współczesne niewolnictwo: ignorancję, niechęć do uznania tego problemu i hipokryzję. (Źródła: Papież Franciszek, Audiencja generalna, 7 lutego 2018 and Wiadomości watykańskie: Papież Franciszek: Handel ludźmi jest zbrodnią przeciwko ludzkości, 12 lutego 2018)

Jak często spotykamy ofiary handlu ludźmi? Czy zauważamy je w naszym społeczeństwie? Co zrobiliśmy by pomóc tym ofiarom?

Jesteśmy wezwani do podjęcia wysiłków zmierzających do zbadania różnych form współudziału, przez które społeczeństwo toleruje i zachęca do handlu seksualnego i wykorzystywania osób.

Dlatego jesteśmy zachęcani do modlitwy za ofiary i sprzeciwiania się temu, co apostoł Paweł nazwał „duchowymi pierwiastkami zła” (Ef 6, 12), które stoją za tym wyzyskiem ludzi. Mamy ogromną moc, gdy jesteśmy razem. I jeszcze większą moc, kiedy modlimy się do Króla królów w tej sprawie.

Działanie

  • Zorganizuj spotkanie podnoszące świadomość. Np. razem z współpracownikami obejrzyjcie film na temat handlu ludźmi i podyskutujcie o nim.
  • Współpracuj z lokalną społecznością, aby powstrzymać handel ludźmi poprzez wspieranie ofiary lub szerząc świadomość o problemie handlu ludźmi.
  • Zastanów się nad problemami handlu ludźmi w twojej okolicy.
  • Spotkaj się z ofiarami handlu ludźmi i poznaj znaki współczesnego niewolnictwa.

Modlitwa końcowa

Panie Jezu, umocnij nas, oświeć nas, wzmocnij nas i obdarz nas wielką mocą Twojego Ducha Świętego, Ducha odwagi i męstwa, abyśmy mogli stanąć po stronie tego, co słuszne i prawdziwe. Pomóż nam być wyrozumiałymi i miłosiernymi wobec potrzebujących, abyśmy kochali ich tak, jak Ty ich kochasz. Prosimy o to poprzez wstawiennictwo św. Józefiny Bakhity. Amen.

Opracowane przez Siostrę Beatrice, z Prowincji AF, z Gambii, dla Międzynarodowego Biura Shalom, Rzym, Włochy

Grafika pochodzi z Kierunku 24. Kapituły Generalnej. Projekt: Biuro Komunikacji Zgromadzenia.

Tłum. M. Chiara Burzyńska SSND