Miłość daje wszystko

Międzynarodowa Refleksja Solidarności

Serce otwarte na świat

Lipiec 2022  pdf (311 KB)

Wprowadzenie

Miliony ludzi zostało przesiedlonych w wyniku wojny lub zmuszonych do migracji ze względu na warunki spowodowane zmieniającym się klimatem, ekonomiczną i polityczną niestabilnością lub zagrożeniem przemocą – co sprawia, że są narażeni na handel ludźmi i inne formy wyzysku. Papież Franciszek wzywa nas, byśmy przyjmowali, chronili i szanowali wszystkich, którzy są zmuszeni opuścić swój dom. Poświęćmy trochę czasu w tym miesiącu, aby zastanowić się, w jaki sposób możemy być bardziej otwarci i wspierać przesiedlonych i bezbronnych, jednocześnie zachęcając do działań mających na celu zaradzenie systemowej niesprawiedliwości, która prowadzi do takich sytuacji.

Wezwanie do modlitwy

Boże współczucia i Duchu nadziei, otwórz nasze serca na cierpienie świata. Nie po to, abyśmy gromadzili informacje albo zaspokajali ciekawość, ale raczej, abyśmy zyskali bolesną świadomość i odważyli się przemienić w osobiste cierpienie to, co się dzieje na świecie, a tym samym rozeznali, jaki wkład może wnieść każdy z nas. Prosimy o to, w imię Jezusa. Amen. (Na podstawie Laudato Si’ 19)

Doświadczenie

Wojna na Ukrainie i inne konflikty spowodowały, że po raz pierwszy w historii liczba ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów przekroczyła granicę 100-milionów (UNHCR). Każdego dnia tysiące ludzi są zmuszane do opuszczenia domu, czasami oddając swoje życie w ręce przemytników w poszukiwaniu lepszego życia. W wieku 17 lat Mary właśnie to zrobiła. Czuła, że ​​nie ma dla niej przyszłości w jej domu w mieście Benin w Nigerii, więc szukała możliwości gdzie indziej. Nawiązała kontakt z mężczyzną o imieniu Ben, który obiecał zapłacić za jej podróż do Włoch i wykorzystać swoje koneksje, aby znaleźć jej pracę w restauracji. Zamiast tego wykorzystano jej bezbronność, a Mary została zmuszona do handlu seksualnego.

Po przeżyciu tygodnia wśród wybuchów bomb i ostrzału, Victoria uciekła z Ukrainy ze swoimi dziećmi, dwójką przyjaciół i jedną torbą. Zostawiła męża i wszystko inne. Na granicy z tysiącami innych uchodźców czekała ponad 12 godzin na mrozie, zanim przekroczyła polską granicę. „Jak czuje się ktoś zmuszony do opuszczenia swojego kraju, do pozostawienia bliskich? Albo czując zmęczenie, gdy budzisz się na dźwięk syreny i zabierasz dzieci w nocy do schronu? Kto nas przyjmie w nieznanym kraju?”

Monse i jej dwoje dzieci od dwóch miesięcy mieszkają pod plandekami na ulicach Juarez w Meksyku. Wraz z rodziną szuka azylu w USA, aby uciec przed przemocą, która zagraża ich bezpieczeństwu w domu. Są wśród tysięcy osób z całej Ameryki Środkowej uciekających przed przemocą i skrajnym ubóstwem. Ale przepisy amerykańskie zmuszają ich do czekania w Meksyku, aż ich sprawa zostanie rozpatrzona. Żyją więc na ulicy – ​​narażeni na wyzysk i handel. Oprócz opieki nad dwójką własnych dzieci, ta energiczna 23-latka opiekuje się także dziesiątkami innych osób, które żyją też na ulicy. Jak źle musiało być w ich domu, że Monse i inni wyruszyli w tę podróż pełną trudów i niepewności? Jak wielką wiarę musi mieć.

Refleksja

„Oczekujemy jednak nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość” (2 P 3, 13). Sprawiedliwość jest jednym z elementów konstytutywnych królestwa Boga. W codziennym poszukiwaniu Jego woli należy ją budować z cierpliwością, ofiarnością i determinacją, aby wszyscy, którzy łakną i pragną, mogli być nasyceni (por. Mt 5, 6)…Aby jednak mogła zapanować ta cudowna harmonia, musimy przyjąć zbawienie Chrystusa, Jego Ewangelię miłości, aby zostały wyeliminowane nierówności i dyskryminacje w obecnym świecie. Nikt nie może być wykluczony. Jego zamysł jest zasadniczo inkluzyjny i stawia w centrum mieszkańców peryferii egzystencjalnych. Jest wśród nich wielu migrantów i uchodźców, osób przesiedlonych i ofiar handlu ludźmi” (Z Orędzia Ojca Świętego na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2022)

Co robię, aby przyjąć obcego i pomóc bezbronnemu? Czy widzę ich wokół siebie? A jeśli tak, to czy dostrzegam w nich Boże odbicie?

„W wierności naszemu charyzmatowi i misji, by wszystkich doprowadzić do jedności, zobowiązujemy się, aby żyć prościej, bardziej odpowiedzialnie i w sposób zrównoważony oraz wychowywać, wspierać, działać we współpracy z innymi na rzecz godności życia ludzkiego
i w trosce o wszelkie stworzenie”- SSND Platforma Działania Laudato Si’ Publiczne Oświadczenie.

W jaki sposób bardziej zdecydowane podjęcie tego zobowiązania może pomóc odnieść się do systemów gospodarczych i społecznych, które zbyt często prowadzą do wyzysku ludzi i planety?

Działanie

  • Módl się – Modlitwa pobudza nas do miłowania i inspiruje do służby. Materiały do modlitwy SSND .
  • Przyjmuj – Sprawdź lub poszerz możliwości działania mające na celu przyjęcie utrudzonych szukających schronienia lub możliwości w Twojej społeczności. Wspieraj wysiłki SSND na rzecz pomocy ukraińskim i innym uchodźcom.
  • Edukuj/podnoś świadomość – Poruszaj prawdziwe historie, sytuacje i fakty z życia wzięte, pomagając w ten sposób rozwiać mity (takie jak teoria wielkiego zastąpienia), które są wykorzystywane do wykluczania, wykorzystywania i dyskryminowania.
  • Wspieraj/Stój z innymi – wypowiadaj się w solidarności ze słabszymi i we współpracy z innymi (Talitha Kum, Pax Christi International, The Economy of Francesco, Caritas, ), aby zapewnić, żeby wszyscy byli szanowani i chronieni oraz opowiadać się za zmianami w systemach i praktykach, które sprawiają, że tak wielu ludzi jest narażonych i staje się przedmiotem handlu ludźmi, wyzysku i dyskryminacji.
  • Działaj – poznaj sposoby, jak możesz dostosować swój styl życia, aby żyć prościej, odpowiedzialnie i w sposób zrównoważony.

 Modlitwa końcowa

Boże, nas wszystkich – daj nam serca, które otwierają się na wołanie naszych braci i sióstr. Wtedy z pewnością to wszystko się stanie: Uszy nie będą już głuche na ich głosy. Oczy zamiast zagrożenia zobaczą chwilę łaski. Języki nie zostaną uciszone, ale zamiast tego będą bronić innych. I ludzie wyciągną ręce – przyjmując utrudzonych, pracując na rzecz pokoju w swojej ojczyźnie, pracując na rzecz sprawiedliwości w krajach, w których ludzie szukają bezpiecznego schronienia i działając na rzecz ochrony naszego wspólnego domu – dla dobra całego stworzenia. Panie, chroń wszystkich, którzy szukają schronienia i ochrony przed wyzyskiem. Niech znajdą we mnie przyjaciela, a przez to uczynią mnie godnym schronienia, które znalazłam w Tobie. Amen. (Opracowano na podstawie Modlitwy za Uchodźców katolickiej organizacji humanitarnej Catholic Relief Services’.)

Opracował Tim Dewane, Prowincja Central Pacific, dla Międzynarodowej Sieci Shalom.
Grafika pochodzi z Kierunku 24 Kapituły Generalnej. Projekt: Biuro Komunikacji Zgromadzenia