Rok 21, Numer 1  —  Kwiecień 2020

Pdf: Polski (426 KB)

Zakończył się właśnie miesiąc poświęcony kobietom, a my zamieszczamy tu refleksję Siostry Ethel Howley, która, jak Siostry może pamiętają, była naszą pierwszą reprezentantką przy ONZ. W 1995 r., 25 lat temu, Ethel uczestniczyła w Konferencji w Beijing na temat uwłasnowolnienia kobiet. Wiemy, że wciąż mamy długą drogę do przebycia, aby zapewnić, by kobiety mogły żyć w wolności od opresji i lęku, ale dobrze jest pamiętać, że relacje jakie tworzymy na co dzień w naszych apostolatach, są znaczące dla praw człowieka.

Pekin, po 25 latach

Siostra Ethel Howley, SSND

ONZ Photo/Milton Grant

ONZ Photo/Milton Grant

25 lat temu, na IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet, która odbyła się w Pekinie, w Chinach (4-15  września 1995), Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała świat do pojęcia działań, które zmieniłyby sytuację kobiet i dziewcząt na świecie.  Zwłaszcza Platforma Działania i Deklaracja Pekińska wskazały kilka środków, aby chronić i promować prawa kobiet i dziewcząt jako integralną część powszechnych praw człowieka.

Doświadczenie w Pekinie przeżywałam jako wspaniałą szansę i zaszczyt. Jestem wdzięczna, że mogłam tam być. Pięć SSND (ja, trzy siostry z Japonii i jedna z Guam) uczestniczyło w Konferencji i Forum NGO.

Najważniejszym wydarzeniem było dla mnie Forum NGO w Huairou, ok. 50 km od Pekinu, kilka dni przed konferencją ONZ. Spotkałam się i rozmawiałam z wieloma kobietami z różnych krajów; szczególnie byłam zainteresowana rozmową z kobietami z krajów, w których mieszkają i służą SSND. 30 tys. kobiet i kilku mężczyzn pokonało duże odległości, aby porozmawiać ze sobą; słuchali się wzajemnie i odpowiadali na swoje potrzeby, jak tylko potrafili. Na tej Konferencji postanowiono, że zostaną dokonane zmiany, aby poprawić sytuację kobiet oraz by mogły w pełni uczestniczyć we wszystkich wymiarach życia społecznego.

Pekin odniósł sukces, gdy chodzi o dziewczęta. Rok wcześniej uczestniczyłam w Komisjach Przygotowawczych w Nowym Jorku, a w tym czasie pracowałyśmy z oficjalnymi delegatkami, aby włączyć też ustęp na temat dziewcząt. Wiele kobiet z krajów wysoko rozwiniętych nie chciało, aby osobno wspominać o dziewczętach, obawiając się, że to odciągnie uwagę od spraw dotyczących dorosłych. Afrykańskie delegatki osiągnęły największe efekty w sformułowaniu celów strategicznych dotyczących dziewcząt.

Gdy zostałam pozarządową Przedstawicielką Zgromadzenia, Narody Zjednoczone prowadziły już przygotowawcze spotkania i planowały Światowy Szczyt Rozwoju Społecznego w Kopenhadze i IV Światową Konferencję w sprawie Kobiet w Pekinie. Czułam, że nasz udział w tych konferencjach może być dobrym sposobem na to, by włączyć SSND z Europy, Azji, jak i Ameryki Płn. w kształtowanie globalnego programu w Kopenhadze na rzecz ubogich na świecie, a w Pekinie na rzecz kobiet.

Na różne sposoby przybliżono mi pojęcie globalnej wspólnoty, gdy byłam w Chinach. Jedno spotkanie na wyjeździe z kobietami z różnych kontynentów pokazało mi je w rzeczywistości.

Pewnego dnia, gdy jechałam autobusem z Huairou do Pekinu, wsiadły dwie kobiety i usiadły na siedzeniach na przeciwko mnie. Zapytałam: „Skąd jesteście?” Odpowiedziały: „Z Litwy”. Wtedy wyjaśniłam im, że jestem katolicką siostrą i że jedna z naszych sióstr kilka razy pojechała na Litwę, by poprzez programy telewizyjne uczyć angielskiego. Wspomniałam, że ma na nazwisko Valuckas, ponieważ pomyślałam, że brzmi ono po litewsku i mogą je skojarzyć. Jedna z kobiet powiedziała: „Znam Siostrę Barbarę. Widzę ją codziennie w TV i korzystam co tydzień z lekcji angielskiego, których nam udziela”.

W międzyczasie inna kobieta, siedząca parę rzędów przed nami, odwróciła się i zapytała: „Jesteś katolicką siostrą?” Odpowiedziałam: „Tak”. Zapytała: „A z jakiego zgromadzenia?” Odpowiedziałam: „Sióstr Szkolnych de Notre Dame”. Słysząc to, młoda kobieta siedząca bardziej z przodu, wstała i powiedziała: „Ja jestem absolwentką College’u Notre Dame Maryland w Baltimore i pochodzę z Fiji”. Odrzekłam: „Ja również skończyłam ten College”. Gdy rozmawiałam z nią po wyjściu z autobusu, dowiedziałam się, że skończyła naukę w czerwcu ubiegłego roku i była oficjalną członkinią delegacji z Fiji na tej Konferencji. Myślę, że obie kobiety reprezentowały w Pekinie swoje kraje lub ogranizacje pozarządowe na tych międzynarodowych historycznych spotkaniach dzięki roli jaką SSND odegrały w ich życiu – kobieta z Litwy, bo uczyła się angielskiego od Siostry Barbary Valuckas, a ta druga osoba dzięki wykształceniu zdobytemu w Baltimore. Póżniej cieszyły się ze spotkania z nami, SSND, które odbyło się jeszcze w innych okolicznościach ich życia.

Zdjęcie okładki książki/ Siostra Ethel Howley

Zdjęcie okładki książki/
Siostra Ethel Howley

Gdy jako kobiety wspominamy te wydarzenia sprzed 25 lat, dostrzegamy, że jeszcze długa droga przed nami, by zrealizować postanowienia z Pekinu dotyczące kobiet na całym świecie. Trwała obietnica ze strony rządów jest potrzebna, by kontynuować ten proces. Jednakże wiemy, że w wielu krajach o wiele więcej dziewcząt uczęszcza do szkoły i nie spędzają już wielu godzin w ciągu dnia na przynoszeniu wody do domu. W kilku krajach kobiety zasiadają w rządzie. Więcej kobiet ma wykształcenie z nauk ścisłych i inżynierii i otrzymuje zatrudnienie.

Jestem przekonana, że wszystkie powinnyśmy stać na straży postanowień z 1995 r. „Uwłasnowolnienie  kobiet  oraz  ich  pełne  uczestnictwo  na  zasadach  równości  we wszystkich sferach życia społecznego, łącznie z udziałem w procesie podejmowania decyzji oraz dostępem do władzy, stanowią podstawowy warunek osiągnięcia równości, rozwoju i pokoju” (Deklaracja Pekińska, 13).

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka: 10 grudnia

Siostra Kathy Schmittgens, Międzynarodowa Koordynatorka Shalom

Wciąż uczymy osoby, którym służymy, aby rozumiały prawa człowieka i jak ważne jest to, by bronić praw wszystkich. Poniżej przedstawiamy działania podjęte w Polsce z okazji 10 grudnia.

Dzieci z nauczycielkami z Niepublicznego Przedszkola Bł. M. Teresy dziękowały Panu Bogu w modlitwie spontanicznej za wszystkie Boże dary i powierzały Bogu szczególnie tych, którzy w jakikolwiek sposób na świecie cierpią. Dzieci zastanawiały się do czego mamy prawo i w dowolnie wybrany sposób zapisywały różne prawa człowieka…

Human Rights Day in Poland

W Centrum Rozwoju i Aktywności im. Bł. M. Teresy we Wrocławiu zostały zorganizowane zajęcia z okazji obchodów 30-lecia uchwalenia Konwencji Praw Dziecka, czyli najważniejszego dokumentu dotyczącego praw dzieci na świecie.

Szukamy projektów o zrównoważonej energii

Siostra Kathy Schmittgens, Międzynarodowa Koordynatorka Shalom

Zdjęcie Grega Altmana z Pixabay

Zdjęcie Grega Altmana z Pixabay

Co roku Rada Generalna przeznacza fundusze na projekty związane ze zrównoważoną energią lub inną ekologiczną kwestią. Czynią to by zrekompensować emisję dwutlenku węgla, do jakiej przyczyniają się przez podróże, które muszą podjąć co roku. Wcześniejsze projekty dotyczyły słonecznych paneli w Hondurasie, Nepalu i Ghanie, słonecznej pompy wodnej w Gambii i paneli na dachu Generalatu. Siostry proszą ponownie o propozycje podobnych projektów. Proszę w nich opisać potrzebę, podać szacowany koszt (kosztorys firmy, jeśli to możliwe) oraz uzasadnić jakie korzyści ekologiczne dotyczące zrównoważonej energii lub inne przyniesie projekt.

Proszę przesłać propozycje do Kathy Schmittgens do końca czerwca

75 rocznica
Narodów Zjednoczonych

Stań się częścią Globalnej Rozmowy wypełniając online ANKIETĘ ONZ https://un75.online/

ONZ Photo/Steven Bornholtz

ONZ Photo/Steven Bornholtz

Czy wspierasz
KAMPANIĘ RÓWNOŚĆ POKOLENIOWA?

Siostra Beatriz Martinez-Garcia, Dyrektorka Biura SSND ONZ-NGO

25 lat temu 189 państw członkowskich przyjęło Deklarację Pekińską i Platformę Działania, aby zapewnić postęp praw kobiet i ich uwłasnowolnienie. Deklaracja Pekińska wskazała 12 kluczowych obszarów działania:

 1. kobiety i ubóstwo,
 2. edukacja i kształcenie kobiet,
 3. kobiety i zdrowie,
 4. przemoc wobec kobiet,
 5. kobiety i konflikty zbrojne,
 6. kobiety i gospodarka,
 7. kobiety u władzy i biorące udział w procesach decyzyjnych,
 8. awanse kobiet,
 9. prawa człowieka i kobiety,
 10. kobiety i media,
 11. kobiety i środowisko oraz,
 12. dziewczęta.

Ostatnio kobiety z ONZ ropoczęły wielopokoleniową Kampanię Równość Pokoleniowa w ramach obchodów 25 rocznicy Konferencji w Pekinie w 1995 r. i by przyspieszyć działania na rzecz równości płci. Ta kampania obejmuje sześć następujących obszarów, które dotyczą życia kobiet i mężczyzn: dziewczęta

 • Równe wynagrodzenie
 • Równy podział nieodpłatnej opieki i pracy domowej
 • Zaprzestanie napastowania seksualnego i wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt
 • Opieka medyczna odpowiednia do potrzeb
 • Równy udział w życiu politycznym
 • Udział w procesach decyzyjnych we wszystkich dziedzinach życia

Te dwa wykazy spraw dotyczących kobiet dzieli 25 lat. Pewnie Siostry dostrzegły postępy jakie dokonały się w wyniku realizacji Deklaracji Pekińskiej i Kampanii Równość Pokoleniowa. Gdyby Siostry miały dopisać jakąś kwestię do tej drugiej listy, co by Siostry dodały? Dlaczego?

Kampania Równość Pokoleniowa zachęca ludzi różnych pokoleń i z różnych środowisk nie tylko do tego, by wyobrazili sobie świat, w którym każdy ma równe prawa i możliwosci, lecz także, aby działali razem, by wprowadzić to w życie. Czy wspierasz Kampanię Równość Pokoleniowa?

Więcej informacji o Kampanii Równość Pokoleniowa można znaleźć tutaj.

Biuletyn Shalom/ONZ-NGO jest publikacją Sióstr Szkolnych de Notre Dame, wydawaną trzy razy w roku: via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.