Rok 19, Numer 1  —  Kwiecień 2018

Pdf: Deutsch (577 KB), English (620 KB), Magyar (725KB), Polski (745 KB)

Miłość daje wszystko

Siostra Kathy Schmittgens, Międzynarodowa Koordynatorka Shalom

Siostra Rosemary Howarth ostatnio powiedziała, że jedna z nowicjuszek wysłała jej wiadomość, w której połączyła wezwania Miłość nie może czekać i Miłość daje wszystko. Powstało wezwanie Miłość nie może czekać, aby dać wszystko! Czyż nie możemy wszystkie skorzystać ze wskazówki tej pełnej zapału nowicjuszki?

Mamy przed sobą wyzwanie na ten czas, na nasze czasy. Widzimy świat pełen lęku, nieufności i przemocy; chwilami czujemy, że brakuje nam umiejętności lub siły by walczyć z ciemnością. Lecz przywołując słowa autorki Clarissy Pinkoli Estes, „zostaliśmy stworzeni na te czasy”.

Żyjemy TERAZ, wypełniamy Boże posłannictwo TERAZ. Jesteśmy osobami powołanymi do tego by TERAZ dokonywać zmian. Nasz Kierunek wskazuje nam program, abyśmy stali się „tymi, na których czekaliśmy”. (Indianin z plemienia Hopi, 8 czerwca 2000)

  • Podjęcie ewangelicznego ubóstwa daje nam wolność by podjąć ryzyko i otworzyć się na przemianę.
  • Pogłębienie naszego rozumienia Trójjedynego Boga pomaga nam w budowaniu właściwych relacji na każdej płaszczyźnie.
  • Autentyczne życie wspólnotowe daje nam wsparcie jakiego potrzebujemy do bycia odważnymi.
  • Poszerzanie naszego rozumienia międzykulturowości przybliża nas do „tej jedności, dla której Jezus Chrystus został posłany”.
  • Współdziałanie z innymi poszerza nasze spojrzenie i wzmacnia nasze sieci współpracy na rzecz dobra.
  • Wspólnotowe rozeznawanie współczesnych potrzeb stanowi odwołanie do wizji M. Teresy by odpowiadać na niespełnione potrzeby w świecie.

Oczywiście jesteśmy świadome, że to nie stanie się łatwo lub szybko, ale parafrazując słowa       M.Teresy „potem [dzieła Boże] będą tym trwalsze i zaowocują tym wspanialej”.

Dzień Praw Człowieka

10 grudnia 2017

W szkole w Szeged (Węgry) S. Renata przygotowała 30-minutową prezentację. Wybrała do niej cztery prawa człowieka: prawo do życia, prawo do wolności, prawo do edukacji i prawo do równości. Najpierw Siostra zrobiła wprowadzenie jak te prawa funkcjonują we współczesnym świecie. Następnie pokazała związek tych praw z okresem adwentu. Pod koniec tych obchodów uczniowie pomodlili się za osoby, których podstawowe prawa nie są szanowane. Uczyli się też by cenić to, co mają. Na koniec każda klasa wybierała jedno z tych praw jako osobiste zadanie (na przykład zadanie dotyczące prawa do edukacji było następujące: każdego dnia wybierz jedną lekcję, w której będziesz uczestniczyć aktywnie i chętnie). Z Europejskiego Biuletynu Shalom

Młodzież w Opolu (Polska) zapoznała się z przygotowanymi przez Siostry ulotkami
i filmem tematycznym oraz wysłuchała świadectw życia ludzi broniących godności
i praw ludzkich. Praca w grupach oraz wspólna modlitwa za ofiary handlu ludźmi zakończyła działania edukacyjne.

Dzieci z Przedszkola Bł. Matki Teresy w Opolu (Polska) zgromadziły się w kaplicy Domu Prowincjalnego, aby wspólnie modlić się za ludzi na całej kuli ziemskiej, by wszyscy mogli żyć w zgodzie i pokoju, by mogli rozwijać swoje talenty i zainteresowania, pracować dla dobra rodziny i kraju. Modlili się również by każdy człowiek szanował siebie i bliźniego. Dzieci podczas zajęć wykonały z kolorowych pasków papieru łańcuch praw człowieka.

Niedawne spotkania w ramach Gałęzi

Siostra Kathy Schmittgens, Międzynarodowa Koordynatorka Shalom

Gałąź Ameryki Północnej

Spotkanie Gałęzi Ameryki Północnej odbyło się w listopadzie w Waterdown, Ontario (Kanada). Kontemplatywny duch panował w trakcie spotkania, w czym pomagały piękne poranne modlitwy przygotowane przez Siostrę Genevieve Cassani. Spotkanie odbyło się wkrótce po zakończeniu Kapituły Generalnej. Wspólne przyjrzenie się nowemu Kierunkowi było wielką łaską. Plany Ameryki Północnej dotyczące realizacji Ukierunkowania i Zobowiązań zostały zrewidowane w świetle Kierunku Miłość daje wszystko.

Każdy z nas przygotował pisemny raport, który został wysłany z wyprzedzeniem. Szerzej dzieliliśmy się na spotkaniu. Przeznaczyliśmy czas na refleksję oraz uwagi i/lub pytania. Wszyscy byli zgodni, że była to pomoc w rozwoju. Podczas spotkania Tim Dewane został wybrany na przedstawiciela Gałęzi Ameryki Północnej.

Siostra Eileen Reilly przeprowadziła nas przez proces z wykorzystaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) podobny do tego, który miał miejsce na Kapitule Generalnej. Zastanawialiśmy się, które cele wydają się być najważniejsze dla Ameryki Północnej.

Punktem kulminacyjnym spotkania było nasze uczestnictwo w „ćwiczeniu z kocami” – jest to metoda ukazująca doświadczenie rdzennych plemion kanadyjskich, gdy ich terytoria i kultury zostały zagrożone i zniszczone przez najeżdżających Europejczyków. To ćwiczenie było pełne emocji i pomogło w podkreśleniu tego jak naprawdę ważne jest stwierdzenie dotyczące międzykulturowości w Kierunku Miłość daje wszystko.

Gałąź Afryki

Spotkanie Gałęzi Afryki miało miejsce pod koniec listopada. Odbyło się w byłym domu nowicjackim Prowincji Afrykańskiej w Sunyani (Ghana). Powrót do swoich duchowych korzeni stanowił wielką radość dla członkiń gałęzi!

Siostry dzieliły się jak wygląda rzeczywistość w pięciu krajach tej Prowincji. To było głębokie doświadczenie gdy mówiły o problemach politycznych i społecznych, które domagają się odpowiedzi w duchu Shalom. Pierwotnie było zaplanowane, że Siostra Roxanne Schares będzie miała wystąpienie na spotkaniu, ale jej plany „trochę” się zmieniły
w październiku (gdy S. Roxanne została wybrana na Przełożoną Generalną). Na szczęście miałyśmy możliwość obejrzenia refleksji, którą przygotowała na Dni Prowincji dla Prowincji Central Pacific pt. „Niestosowanie przemocy”. Nasza dyskusja była bardzo bogata.

Przeznaczyłyśmy również czas na przyjrzenie się Ukierunkowaniu i Zobowiązaniom Shalom w świetle Kierunku Miłość nie może czekać. Opracowałyśmy nowy plan na następne dwa lata. Siostra Helen Galadima została wybrana na nową przedstawicielkę gałęzi.

Miałyśmy okazję być na niedzielnej Mszy św. z uczennicami Szkoły Średniej Notre Dame. Wspólna modlitwa i śpiew z ponad 800 uczennicami były dla nas błogosławieństwem.

Migranci i uchodźcy

Siostra Eileen Reilly, Dyrektorka Biura SSND ONZ-NGO

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres (po prawej) w swoim raporcie podjął temat „Migracja z korzyścią dla wszystkich”.

Jako że liczba uchodźców i migrantów na całym świecie wciąż wzrasta, ONZ angażuje się w dwuletni proces przygotowania Globalnego porozumienia w sprawie uchodźców oraz Globalnego porozumienia na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji. Oba porozumienia są próbą sformułowania norm dotyczących dzielenia się między państwami odpowiedzialnością wobec uchodźców i migrantów w sposób bardziej sprawiedliwy.

Gdy ten proces się rozpoczął we wrześniu 2016 r. Zeid Ra’ad al Hussein, Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka, skierował do zebranych delegatów ONZ następujące wezwanie:

 „Gdy miliony ludzi widzą zaproszenie do wolności tylko przez trzepoczące płótna namiotu. Gdy niosą swoje dzieci i własność na plecach, idąc setki, a może nawet tysiące mil. Gdy oni i ich rodziny ryzykują utonięciem, a potem stłoczeni są przetrzymywani w przerażających obozach – a gdy je opuszczają, są narażeni na obelgi ze strony rasistów i ksenofobów. Tutaj nie ma podstaw do dobrego samopoczucia”.

Proces rozpoczęty na tamtym spotkaniu zaowocował powstaniem dwóch projektów dokumentów, jeden dotyczy uchodźców, a drugi migrantów; zostaną one dokończone w nadchodzących miesiącach.

Jednym z nowych aspektów w dyskusjach jest dostrzeżenie tzw. „uchodźców klimatycznych”, czyli osób, które opuszczają swoje domy z powodu skutków zmiany klimatu np. podniesienia poziomu mórz. Dokumenty również wzywają do zaprzestania przetrzymywania dzieci, stwierdzając, że zatrzymanie nigdy nie jest dla nich dobre. Ponadto, w obu dokumentach dostrzeżono związki między przymusową migracją i handlem ludźmi.

W trakcie trwania tego procesu, przypominamy sobie to, co mówi nam tradycja naszej wiary „Jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać. Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej” (Kpł 19, 33-34).

Razem: Szacunek, bezpieczeństwo i godność dla wszystkich

Siostra Eileen Reilly, Dyrektorka Biura SSND ONZ-NGO

Rozpoczynając Kampanię ONZ Razem, António Guterres, Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych powiedział: „Naszym obowiązkiem względem osób, którym służymy jest wspólna praca, aby przechodzić od lęku wobec siebie do wzajemnego zaufania. Różnorodność we wszystkich swoich przejawach jest zaletą, a nie zagrożeniem”. Tutaj można uzyskać więcej informacji na temat sześciu sposobów zaangażowania się w Kampanię.

Jak już pisałyśmy w naszym grudniowym Biuletynie  Koalicja zakonna na rzecz sprawiedliwości (JCoR) – nowa organizacja zgromadzeń zakonnych przy ONZ, zastanawia się jak zgromadzenia mogłyby więcej ze sobą współpracować. Ponieważ w listopadzie byłam w Afryce na spotkaniu Afrykańskiej Gałęzi Shalom, razem z Siostrą z Misji Medycznej wypróbowałyśmy nowy model wspólnego działania. Pojechałyśmy do Ghany, gdzie z pomocą tamtejszych sióstr SSND zaoferowałyśmy dwie serie warsztatów dla wszystkich osób konsekrowanych w dwóch diecezjach: Cape Coast i Sunyani. Siostry, ojcowie i bracia zakonni zgromadzili się by lepiej poznać Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i dowiedzieć się jak mogą w swoim kraju przyczynić się do ewaluacji tych Celów.

Centra modlitwy o pokój

Na spotkaniu Gałęzi Ameryki Północnej rozmawialiśmy na temat witalności Centrów modlitwy
o pokój. Praca Zgromadzenia na rzecz pokoju, sprawiedliwości i harmonii stworzenia zależy w dużej mierze od ciągłego modlitewnego wsparcia tych Centrów. Chcemy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby zachęcić nasze siostry, które są potęgą modlitwy. Pojawił się pomysł by na każdy miesiąc przesyłać konkretną intencję, tak aby każdego dnia modlono się w tych intencjach.

Jeśli mają siostry inne sugestie jak umocnić łączność z działaniem Sieci Shalom, proszę by się nimi z nami podzielić. Kalendarz z dniami modlitwy Centrów można znaleźć na stronie gerhardinger.org.

Biuletyn Shalom/ONZ-NGO jest publikacją Sióstr Szkolnych de Notre Dame, wydawaną trzy razy w roku:
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.

Print Friendly, PDF & Email