Każdy dzień rozpoczyna się modlitwą kontemplacyjną.