17 października 2017

We wtorek członkinie Kapituły Generalnej rozpoczęły posiedzenie od zachowania minuty ciszy, aby zaznaczyć Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem (ONZ). Siostra Mary Maher zauważyła, że przeciwstawienie się ubóstwu jest jednym z proponowanych działań odnoszących się do tegorocznego tematu: „Odpowiedź na wezwanie z 17 października, aby zlikwidować ubóstwo: droga ku życiu w pokoju i integracji społecznej”.

Siostra Mary podzieliła się również wiadomością o wizycie Papieża Franciszka w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w Rzymie, w poniedziałek – Światowym Dniu Żywności. Papież Franciszek wezwał wszystkie rządy na całym świecie, aby współpracowały na rzecz przezwyciężenia trzech połączonych ze sobą problemów: konfliktów, zmian klimatycznych i głodu.

Siostra Mary poleciła Siostrom, by przeczytały wystąpienie Papieża Franciszka w FAO (dostępne online w języku angielskim, hiszpańskim i włoskim) i podzieliła się jedną z jego wypowiedzi:

„…zadaję wam takie pytanie: czy to zbyt wiele, aby starać się wprowadzić do języka współpracy międzynarodowej kategorię miłości…”

„To, co dzisiaj robimy”, dodała Siostra Mary, „jest w łączności z Ojcem Świętym”.

Członkinie Kapituły kontynuowały swoją pracę dotyczącą procesu wyborczego i formuły kierunku. Po południu Komisja Pisania Kierunku podała do wiadomości formułę kierunku i później poprosiła o informację zwrotną. Siostry spędziły czas na refleksji osobistej i we wspólnotach domowych, zanim wróciły do auli z informacją zwrotną.

Documents  •  Documentos  •  Unterlagen  •  Dokumentumok  •  Dokumenty  •  Dokumenti  •  記録文書

FAO

Photos • Fotos • Fotók  • 写真 • Zdjęcia • Fotografije • Fotografie

Videos • Videók  • ビデオ • Filmy • Video posnetki  • Video • Vídeos