Delegacja Sióstr Szkolnych de Notre Dame będzie uczestniczyć w spotkaniu Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

Do natychmiastowej publikacji: 1 marca 2019

Kontakt:    Siostra Eileen Reilly, SSND
203-856-4430
eileenssnd@gmail.com

 

Delegacja Sióstr Szkolnych de Notre Dame będzie uczestniczyć w spotkaniu Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

Międzynarodowa delegacja Sióstr Szkolnych de Notre Dame (SSND), w której skład wchodzą uczennice szkół SSND z Brazylii, Węgier i Stanów Zjednoczonych, weźmie udział w 63. sesji Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (ang. CSW63) w dniach 11-22 marca w Nowym Jorku. Tematem przewodnim sesji w 2019 r. będą: systemy ochrony socjalnej, dostęp do usług publicznych i stała infrastruktura zapewniająca równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt.

Poza tym, Komisja oceni postęp państw członkowskich w kwestii realizacji uzgodnionych postanowień z 60. spotkania: wzmocnienie pozycji kobiet oraz związek ze zrównoważonym rozwojem.

Państwa członkowskie jak i przedstawiciele jednostek ONZ i organizacji pozarządowych, takich jak np. Siostry Szkolne de Notre Dame, będą uczestniczyli w dwutygodniowej sesji. „Systemy ochrony socjalnej mają kluczowe znaczenie w osiągnięciu równości płci i wzmocnieniu pozycji kobiet i dziewcząt”, powiedziała Siostra Eileen Reilly, SSND, dyrektorka Biura ONZ-NGO, łącząc temat CSW z 5. Celem Zrównoważonego Rozwoju. „Systemy, przez które zostanie wprowadzona powszechna ochrona, będą odpowiedzią na niektóre wyzwania, np. odnoszące się do nieodpłatnej pracy opiekuńczej, która jest prawie zawsze podejmowana przez kobiety i dziewczęta”.

Jako zarejestrowana organizacja pozarządowa (NGO) stowarzyszona z Departamentem Informacji Publicznej od 1993 r., Siostry Szkolne de Notre Dame posiadają również specjalny status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej (ECOSOC), który umożliwia składanie oświadczeń do rozpatrzenia przez sekretarza generalnego ONZ oraz CSW. Oświadczenia w ubiegłych latach (2015, 2017) odzwierciedlały zaangażowanie SSND, aby zapewnić kobietom i dziewczętom miejsce podczas obrad i aby został im udzielony głos.

W tym roku delegacja uczennic ze szkół średnich i studentek z uniwersytetu ponownie wyrazi to zobowiązanie. SSND sponsorują udział uczennic szkół średnich i studentek w spotkaniach CSW od ponad 11 lat.

Co więcej, oprócz Siostry Eileen, członkiniami delegacji SSND w pierwszym z dwóch tygodni sesji będą: Siostra Carolyn Jost SSND, z Brookfield, Illinois, Siostra Beatriz Martinez-Garcia z Woodhaven, w Nowym Jorku oraz uczestniczki ze szkół SSND z Węgier, Brazylii i Stanów Zjednoczonych.

Uniwersytet Notre Dame Maryland, w Baltimore, Maryland, USA wydelegował sześć studentek i dwie osoby z kadry profesorskiej.

Siostry Szkolne de Notre Dame to zgromadzenie sióstr zakonnych oddanych służbie apostolskiej na pięciu kontynentach. Siostry wychowują i nauczają z szeroką wizją świata, przekonane o tym, że przemiany świata można dokonać poprzez przemianę człowieka. Siostry wraz ze współpracownikami starają się wzmacniać pozycję kobiet, ludzi młodych oraz osób ubogich lub zmarginalizowanych oraz próbują zmieniać struktury prowadzące do ubóstwa i niesprawiedliwości. Obecnie około 2 500 sióstr pracuje w 30 krajach.

###

Dodatkowe informacje o CSW są dostępne na stronie: http://www.unwomen.org/en/csw/csw63-2019.

Aktualizacje SSND dotyczące 63. sesji CSW będą dostępne na: https://gerhardinger.org

Aby uzyskać więcej informacji o Siostrach Szkolnych de Notre Dame, proszę odwiedzić stronę: https://gerhardinger.org lub www.ssnd.org