Prowincja Atlantyk – Środkowy Zachód

Gloria Rosales, 96, lat, złożyła śluby w  1943 r. w Resurrection Life Center, Chicago, Illinois, USA, Zmarla  4 listopada, 2020 r.

Patricia Ostdick, 90, lat, złożyła śluby w 1950, from Resurrection Life Center, Chicago, Illinois, USA, died on December 6, 2020.

Elizabeth Sokel, 92, lat, złożyła śluby w 1950, from Visitation Community, Villa Assumpta, Baltimore, Maryland, USA, died on December 6, 2020.

Zita Gilles, 94, lat, złożyła śluby w 1946, from Resurrection Life Center, Chicago, Illinois USA, died on December 11, 2020.

Bavarian Province

M. Abdona Senft, 92, lat, złożyła śluby w, from Weiden, Germany died on December 1,2020.

M. Antia Trummet, 85, lat, złożyła śluby w 1959, from Dorfen, Germany, died on December 13, 2020. 

Central Pacific Province

Mary Elva Wiesner, 94, lat, złożyła śluby w 1949 r.,  z Notre Dame of Elm Grove, Wisconsin, USA, zmarła  9 grudzień 2020 r.

Rose M. Feess, 91, lat, złożyła śluby w 1953 r, z Notre Dame of Elm Grove, Wisconsin, USA, zmarla 9 grudzień 2020 r.|

Dorothy MacIntyre
, 88,lat, złożyła śluby w 1953 r, z Notre Dame of Elm Grove, Wisonsin, USA, zmarla 11 grudzień 2020r.

Alexius Portz
, 96, lat, złożyła śluby w 1949 r, z Notre Dame of Elm Grove, Wisconsin, zmarla 9 grudzień 2020 r.

Michael Marie Laux, 90, lat, złożyła śluby w1951 r., zNotre Dame of Elm Grove, Wisconsin, USA, zmarla 14 grudzień 2020 r.

Cynthia Borman, 90, lat, złożyła śluby w 1952 r., z Notre Dame of Elm Grove, Wisconsin, USA, zmarla 14 grudzień 2020 r.

Joan Emily Kaul, 95, lat, złożyła śluby w 1948 r., z Notre Dame of Elm Grove, Wisconsin, USA, zmarla 14 grudzień 2020 r.

Mary Lillia Langreck, 92, lat, złożyła śluby w 1948 r., z Notre Dame of Elm Grove, Wisconsin, USA, zmarla 14 grudzień 2020 r.

Marcene Schlosser, 82, lat, złożyła śluby w 1958 r., z Gaudete Community Our Lady of Good Counsel, Mankato, Minnesota, USA, zmarla 14 grudzień 2020 r.

Jeanne Marie Waggoner, 83, lat, złożyła śluby w 1957 r., z Denver Colorado, USA, zmarla 18 grudzień 2020 r.,

Ellen Lorenz, 85, lat, złożyła śluby w 1957 r., z Notre Dame of Elm Grove, Wisconsin, USA, zmarla 22 grudzień 2020 r.

Prowincja Polska

M. Joachima Wójcik, 68, lat, złożyła śluby w 1973 r, z Otwock Community, Otwock, Poland, zmarla 1 grudzień 2020r.

Prowincja Ameryki Łacińskiej i Karaibów

S. Maria Helena Arns, 96, lat, złożyła śluby w 1953 r., from Community of Vila  Lourdes, Forquilhinha Santa Catarina, Brazil, zmarla 6 grudzień 2020 r.

Maria Edith Back, 98, lat, złożyła śluby w 1945 r., from Community of Vila Lourdes, Forquilhinha, Santa Catarina, Brazil, zmarla 7 grudzień 2020.

O Jesus, I want to work hard at humility and love and become gentle, so that your image may become more and more radiant in me.
Trust and Dare, December 21 # 2