Rok 19, Numer 3 — Grudzień 2018

Pdf: Polski (940 KB)

Międzynarodowe Spotkanie Shalom

Przez Twoje pełne łaski doświadczenia oczyść nasze serca od wszelkiej niesprawiedliwości.
 Błogosławiona M. Teresa Gerhardinger, List 2053

Siostra Kathy Schmittgens, Międzynarodowa Koordynatorka Shalom

Co sprawia nam ból? Co sprawia ból Bogu? To były niektóre z pytań jakie zadawaliśmy podejmując refleksję na Międzynarodowym Spotkaniu Shalom, które odbyło się w dniach 18-25 października w Domu Prowincjalnym w Monachium.

Przedstawiciele Gałęzi: Siostra Maria-Theresia Knippschild (Europa), Siostra Helen Galadima (Afryka), Siostra Francine Perez (Azja & Oceania), Siostra Rosa Maria Trochez (Ameryka Łacińska) i Tim Dewane (Ameryka Północna), wraz z Siostrą Julie Lattner, osobą kontaktu z Rady Generalnej, Siostrą Eileen Reilly, Przedstawicielką ONZ/NGO i Siostrą Kathy Schmittgens, Międzynarodową Koordynatorką Shalom spotkali się w celu sformułowania Ukierunkowania Shalom i zobowiązań na następne dwa lata.

Przebywanie tak blisko Bł. Matki Teresy sprawiło, że te dni były wyjątkowe. Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy wieczornej przy grobie Bł. Matki Teresy. Dzień Założenia Zgromadzenia świętowaliśmy odwiedzając Regensburg i uczestnicząc w liturgii w Stadtamhof.

Podejmując temat “W głąb serca świata” wysłuchaliśmy rozważania Siostry Julie Lattner na temat wizji Rady Generalnej w świetle Kierunku Miłość daje wszystko i w ramach osobistej refleksji zastanawialiśmy się co porusza nasze serca, gdy patrzymy na to, czym jest poruszone serce świata.

Z przejęciem wysłuchaliśmy sprawozdań z pięciu Gałęzi. Mamy nadzieję, że w jakiś sposób będziemy mogli podzielić się tymi informacjami z większą liczbą sióstr w całym Zgromadzeniu.

Ponownie wpatrując się w serce świata odwiedziliśmy Obóz Koncentracyjny w Dachau, aby otworzyć oczy na to, co może się wydarzyć i do czego ludzie są zdolni gdy niesprawiedliwość
i uprzedzenia narastają w sposób niekontrolowany. Każdy z nas spostrzegł, że echa tego, co tam zobaczyliśmy wciąż rozbrzmiewają w wielu miejscach na świecie.

Biorąc pod uwagę te wszystkie doświadczenia i dialog między nami, sformułowaliśmy następujące Ukierunkowanie Shalom i zobowiązania na następne dwa lata.

Ukierunkowanie Shalom i zobowiązania na lata 2018-2020

Bóg w Trójcy Świętej Jedyny wprowadza nas w serce świata, abyśmy były niewiastami pokoju, nadziei i miłości. W duchu Bł. Matki Teresy i Matki Karoliny, my członkowie Międzynarodowej Sieci Shalom, kierując się Konstytucją Jesteście Posłane, dokumentem 24. KG Miłość daje wszystko oraz Katolicką Nauką Społeczną, zobowiązujemy się:

Wychowywać

 • Będziemy nadal podejmować studium Katolickiej Nauki Społecznej, szczególnie encykliki Laudato Si’.

Popierać

 • Będziemy popierać wysiłki umacniania sprawiedliwych struktur i zmiany tych, które są niesprawiedliwe.

Działać

 • Będziemy promować Centra Modlitwy o Pokój i poszukamy sposobów na poszerzanie zasięgu tej modlitwy.
 • Będziemy dbać o życie miłością jednoczącą i dawać o niej świadectwo we wspólnocie i w dzisiejszym świecie.

We współpracy z innymi

 • Będziemy wzmacniać współpracę w ramach Sieci Shalom i Biura ONZ/NGO.
 • Będziemy współpracować z innymi na rzecz pokoju, sprawiedliwości i harmonii stworzenia na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.
 • Będziemy nadal obchodzić Międzynarodowe Dni ONZ i dni przeżywane w Kościele, które są związane z Shalom.

Na rzecz godności życia

 • Będziemy rozwijać postawy i umiejętności potrzebne w życiu wśród różnych kultur.
 • Będziemy działać na rzecz praw człowieka, szczególnie wśród migrantów, uchodźców i wszystkich, którzy są dyskryminowani w naszych społeczeństwach.

I troski o całe stworzenie

 • Będziemy wybierać styl życia, który promuje ekologię integralną.
 • Będziemy podejmować decyzje przeciwdziałające zmianie klimatu w sposób właściwy w naszym środowisku lokalnym i wspierać ustawodawstwo, które może pomóc naszej niedomagającej planecie.
Peace icon

Centra Modlitwy o Pokój

Długo rozmawialiśmy o Centrach Modlitwy o Pokój. Są one siłą napędową Sieci Shalom. Możemy więcej uczynić by zachęcić większą liczbę osób i jeszcze bardziej się zaangażować w tę modlitwę. Zachęcamy do rozważenia następujących sugestii:

 • Włączać w modlitwę znajomych i współpracowników, aby byli obecni fizycznie lub duchowo.
 • Zachęcać siostry przypominając im, że są częścią dużo większej rzeczywistości.
 • Umieścić kalendarz modlitwy w bardziej widocznym miejscu na stronie internetowej.
 • W kreatywny sposób zachęcać siostry, znajomych i współpracowników do spontanicznej modlitwy.

Międzynarodowy Dzień Pokoju: 21 września

Siostra Kathy Schmittgens, Międzynarodowa Koordynatorka Shalom

Międzynarodowy Dzień Pokoju jest jednym z dni ONZ, który obchodzimy w Sieci Shalom
w Zgromadzeniu. Jest to dla nas piękny dzień, w którym podejmujemy działania i modlitwę na rzecz pokoju na tak wiele różnych, wspaniałych sposobów. Oto zaledwie kilka przykładów z obchodów Dnia Pokoju w 2018 roku.

Powyższe zdjęcia ukazują obchody Dnia Pokoju w Polsce, na Białorusi i Węgrzech. Osoby dorosłe, młodzież, dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola modlili się o pokój i uczyli się o jego znaczeniu dla świata. Siostra Natalia z Białorusi relacjonowała:

20 i 21 września w czasie katechezy wspomniałam o Międzynarodowym Dniu Pokoju w sześciu grupach. Starsze dzieci nawet pamiętały jak 2 lata temu zastępując s. Karolinę zachęcałam je do codziennej modlitwy o pokój słowami św. Franciszka „Panie, uczyń mnie narzędziem pokoju…”. Pokazali mi też tę modlitwę wklejoną do zeszytu. Było mi miło…

70 rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Siostra Eileen Reilly, Dyrektorka Biura SSND ONZ-NGO

Świętując 70 rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (UDHR) pamiętamy, że musimy „bronić praw człowieka”, jeśli naprawdę mają one być „powszechne”.

Podczas warsztatów zorganizowanych niedawno w ONZ uczestnicy mieli wcielić się w rolę osób aktywnych (broniących praw człowieka), a nie obserwatorów sytuacji gdy są one łamane.

Uczestnicy zaznajomili się z wielojęzyczną platformą “Stories that Move” („Poruszające historie”), na której można znaleźć historie pobudzające uczniów (w wieku 14-17 lat) do krytycznego myślenia o różnorodności i dyskryminacji oraz do refleksji nad swoim nastawieniem i wyborami. Historie dotyczą różnych okresów, począwszy od II Wojny Światowej aż do współczesności.

Globalne porozumienie w sprawie migrantów i uchodźców

Siostra Eileen Reilly, Dyrektorka Biura SSND ONZ-NGO

Na początku grudnia Globalne porozumienie ONZ w sprawie migrantów i uchodźców zostanie przyjęte przez większość krajów członkowskich ONZ. Kluczowym elementem tych dwóch dokumentów jest wezwanie do podzielenia się odpowiedzialnością za migrantów i uchodźców. Niestety, kilka krajów członkowskich postanowiło nie podpisać tych porozumień.

Porozumienia zostaną podpisane w styczniu 2019 r.; wtedy rozpocznie się okres ich realizacji. Na świecie wzrasta uznanie tego, że odpowiedzialność za migrantów i uchodźców musi być podzielona między wszystkie kraje, nie tylko te, które znajdują się w sąsiedztwie miejsc dotkniętych problemami, z powodu których ludzie uciekają.

Dane w związku z Międzynarodowym Dniem Migrantów – 18.12

Źródło: Sprawozdanie UNHCR Global Trends 2017  

 • Obecnie na świecie jest 68,5 miliona przymusowo wysiedlonych ludzi i ta liczba wzrasta. Większość uchodźców stanowią Syryjczycy (6,3 miliona), Afgańczycy (2,6 miliona) oraz mieszkańcy Południowego Sudanu (2,4 miliona).
 • W 2017 r. najwięcej uchodźców na świecie przyjęły Turcja, Pakistan i Uganda. Turcja gości obecnie 3,5 miliona uchodźców (głównie Syryjczyków), Pakistan 1,4 miliona (głównie Afgańczyków), a Uganda 1,4 miliona (głównie mieszkańców Południowego Sudanu).
 • 40 milionów ludzi zostało przesiedlonych wewnątrz własnego kraju; 25,4 miliona to uchodźcy; 3,1 miliona osób stara się o azyl.

(obraz: http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html)

Biuletyn Shalom/ONZ-NGO jest publikacją Sióstr Szkolnych de Notre Dame, wydawaną trzy razy w roku: via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.