Warning: Undefined array key "hidden" in /home/customer/www/gerhardinger.org/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

3 października 2017

Przed południem Siostra Katarzyna Kociach, Ekonomka Generalna, przedstawiła swoje sprawozdanie. Wcześniej egzemplarze tego Sprawozdania Finansowego za lata 2012-2016 zostały rozdane. Siostra Katarzyna omówiła jego treść i powiedziała w jaki sposób patrzeć na te dane w kontekście właściwej dla danego kraju sytuacji społeczno-ekonomicznej i potrzeb wspólnoty.

Po południu Pamela O’Brien, Koordynatorka Zgromadzenia ds. Technologii, oraz Patricia Stortz, Koordynatorka Zgromadzenia ds. Komunikacji przedstawiły Sprawozdanie dotyczące komunikacji i technologii w Zgromadzeniu. Obejmowało ono następujące sprawy:

  •  Tło dotyczące rozwoju Planu Komunikacji Zgromadzenia i jego realizacji, łącznie z założeniem Zespołów Komunikacji i Technologii Zgromadzenia (CCTT)
  •  W jaki sposób Plan stał się częścią życia Zgromadzenia
  •  Idąc do przodu, kolejne kroki.

Sprawozdanie jest dostępne na tej stronie. Plan Komunikacji Zgromadzenia jest udostępniony w intranecie.

Dzień rozpoczął się jak zawsze od modlitwy kontemplacyjnej i zakończył się celebracją Eucharystii. Przeznaczono czas na modlitewną refleksję nad sprawozdaniami oraz na dyskusję i wymianę zdań z prelegentkami w tym dniu.

Documents  •  Documentos  •  Unterlagen  •  Dokumentumok  •  Dokumenty  •  Dokumenti  •  記録文書

DE – Kommunikation und Technologie (pdf  278 KB)

EN – Communications and Technology (pdf  280 KB)

ES – Comunicación y Tecnología (pdf  292KB)

IT – Comunicazioni e tecnologia (pdf 319 KB)

JP – 情報と技術委員会 (pdf 421KB)

MG – Kommunikáció és technika (pdf 421 KB)

PL – Komunikacja i technologia (pdf 388 KB)

PR – Comunicações e Tecnologia (pdf 359KB)

SL – Komunikacije in tehnologija (pdf  362KB)

Photos • Fotos • Fotók  • 写真 • Zdjęcia • Fotografije • Fotografie

Videos • Videók  • ビデオ • Filmy • Video posnetki  • Video • Vídeos