Przemieniać świat przez edukację
Loading Events

Wobec zmniejszającej się liczby sióstr składających śluby wieczyste w każdej z prowincji, wydawało się, że korzystne byłoby zebranie razem tych z różnych prowincji, które miały złożyć swoje śluby wieczyste w najbliższych miesiącach. Szesnaście sióstr z ośmiu prowincji Ameryki Północnej spotkało się w Seminarium Najświętszego Serca we Franklin, Wisconsin, w dniach od 25 czerwca do 31 lipca 1980 roku, aby studiować i omawiać dokumenty dotyczące ewangelizacji, życia wspólnotowego i ślubów. Ich program obejmował rekolekcje.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top