Przemieniać świat przez edukację
Loading Events

Final approval of the Rule by Pope Pius IX 1865

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top