18 października 2017

Rano kontynuowano proces wyborczy. Była możliwość zadawania pytań nominowanym siostrom. Przed południem siostry skupiły się na przeglądzie protokołów z Kapituły.

Gdy rozpoczęło się popołudniowe posiedzenie w auli, włączył się alarm przeciwpożarowy wywołując poruszenie. Członkinie Kapituły wyszły na zewnątrz na łagodne słońce i niemal natychmiast dowiedziały się, że alarm był fałszywy – wywołany przez kurz w przewodach wentylacyjnych.  Kontynuowano proces wyborczy, był czas na refleksję, dyskusję i dzielenie się opiniami we wspólnotach domowych.

Celebracja Eucharystii była poprzedzona półgodzinną adoracją i modlitwą w kaplicy.

Pierwsze głosowanie dotyczące wyboru Przełożonej Generalnej miało miejsce pod wieczór. Wyniki zostaną ogłoszone publicznie pod koniec tygodnia, gdy zostaną wybrane wszystkie członkinie Rady Generalnej.

Photos • Fotos • Fotók  • 写真 • Zdjęcia • Fotografije • Fotografie

Videos • Videók  • ビデオ • Filmy • Video posnetki  • Video • Vídeos

Print Friendly, PDF & Email