Siostra Barbara z uczniem w Bandipur, w Nepalu.

Siostra Barbara z uczniem w Bandipur, w Nepalu.

Trudy Hamilton

Założona 32 lata temu Szkoła Notre Dame w Bandipur w Nepalu rozpoczęła swoją działalność od 50 uczniów, którzy uczyli się w szopie dla kóz. Dziś w szkole jest 820 uczniów. Sukces szkoły jest częściowo uzasadniony tym, że umożliwiamy dostęp do edukacji dziewczętom; prawie połowa uczniów to dziewczęta. Wielu uczniów kontynuowało naukę i ukończyło studia na uniwersytetach na całym świecie. W ostatnich latach uczniowie z zamożniejszych rodzin spoza wioski dołączyli do nas w 11. i 12. klasie, aby przygotować się do college’u.

Siostra Barbara Soete uczy w Nepalu od 2006 r. Zdecydowała się podjąć apostolat w małej, odległej wiosce Bandipur po wysłuchaniu opowieści swojej rodzonej siostry – Siostry Andre Maureen Soete, która przez wiele lat służyła w Japonii i spędziła rok w Nepalu. „Było tam bardzo wiele potrzeb” – powiedziała Siostra Barbara.

Siostry dzielą się swoją wiarą, gdy ktoś o nią pyta, ale ich wiara wyraża się przede wszystkim w sposobie życia; edukacja jest dla nich najważniejsza.

„Uczymy ubogie dzieci, które nie mają wyboru i muszą zaakceptować pracę jako robotnicy fizyczni w swoim małym środowisku i zapewniamy im dostęp do wyższej edukacji w Nepalu i na całym świecie” – powiedziała Siostra Barbara. „To jest wspaniałe”.

Zdjęcie: Ken Buslay, Niemcy