Thank you • Danke • Dziękuję • Gracias • Grazie •
感謝 • Köszönöm • Podziękowanie • Obrigada • Zahvala

16 listopada członkinie Kapituły Generalnej podziękowały facylitatorkom, tłumaczom i personelowi Generalatu za ich pracę na rzecz Kapituły.