Rok 18, Numer 2 – Grudzień 2017

pdf: Deutsch (348 KB), English (343 KB), Español (345 KB), Polski (498 KB), Português (394 KB), Slovensko  (480 KB)

Adwent i Miłość nie może czekać

Siostra Kathy Schmittgens, Międzynarodowa Koordynatorka Shalom

Pragniesz, żebyśmy oczekiwali.
Ty, Boże wszechczasów chcesz, żebyśmy czekali
na właściwy czas, w którym odkryjemy
kim jesteśmy, gdzie musimy pójść,
kto będzie z nami i co musimy uczynić.

Więc dziękuję… za czas oczekiwania.

Modlitewnik Wspólnoty z wyspy Iona

Okres adwentu jest czasem naszego oczekiwania. Gdy patrzymy już w przyszłość, w której będziemy rozważać i dokładnie poznawać nowy Kierunek na następne sześć lat, chcę po raz ostatni spojrzeć na Kierunek, który prowadził nas przez minione pięć lat i był dla nas przewodnikiem w naszej pracy w sieci Shalom.
W tym okresie zarówno antycypujemy jak i wspominamy przyjście Jezusa na nasz podzielony świat. Ówczesne kryzysy były inne niż te, które obecnie nas dotykają. Jednakże, On nie przyszedł jedynie dla tamtych czasów; On przyszedł dla ludzi żyjących w każdym czasie. Jest tak dlatego, że wierzymy, że po raz kolejny wchodzimy w tajemnicę Emmanuela – „Boga z nami”.

Mimo tego, że jest to ostatni punkt w Miłość nie może czekać, wiemy, że „ugruntowywanie – w miłości Trójjedynego Boga – tego, kim jesteśmy i co czynimy” musi być obecne zarówno na początku jak i na końcu. Ten czas adwentu, czas oczekiwania, to jest dla nas czas „ugruntowywania”.
Cytat na początku tego artykułu, który znalazłam w książce Chleb na jutro: Modlitwy na cały rok liturgiczny, przyciągnął moją uwagę z powodu jego podobieństwa do modlitwy naszej Kapituły opartej na słowach Bł. Matki Teresy. Wszystko co mamy nadzieję uczynić – wybierać dialog, jako sposób życia, żyć prościej, wzmocnić nasze wysiłki, by dawać świadectwo jedności, ukierunkowywać nasze zasoby i nasze prace apostolskie – wszystko to staje się naszą misją w czasie rozmyślania i oczekiwania na to, by Bóg objawił nam siebie.

Niedzielne czytania w adwencie są wezwaniem skierowanym do nas odnośnie naszego powołania. „Głos się rozlega: «Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!»” (Iz 40,3) W jaki sposób przygotowujemy drogę? Co możemy uczynić, żeby przygotować drogę dla Boga w naszym świecie? Jesteśmy przekonane, że nasze wezwanie do dialogu stanowi początek. Słuchając Boga znajdujemy słowa, których potrzebujemy by rozpocząć dialog. W Psalmie 85 słyszymy: “Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg: oto ogłasza pokój ludowi swemu”. Jak my możemy ogłaszać pokój?

Czasem to nasze działania, postawy i nasze podejście do ludzie są ważniejsze niż słowa. To jest nasze świadectwo jedności w podzielonym świecie, oprócz tego, że mamy wszystko wspólnie.

Słyszymy również słowa o misji Jezusa (i również o naszej) w trzecią niedzielę adwentu. „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych” (Iz 61,1). Tak więc usiłujemy usunąć przyczyny niesprawiedliwości i działamy z myślą o tym dniu gdy wszyscy będą jedno w Chrystusie.

Chociaż jest to okres „oczekiwania”, my wciąż rozumiemy, że MIŁOŚĆ NIE MOŻE CZEKAĆ. Błogosławionego adwentu!

Obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju ONZ: 21 września

Siostra Kathy Schmittgens, Międzynarodowa Koordynatorka Shalom

Dzieci z przedszkola w Brazylii (powyżej) znajdują swoje zdjęcia na tablicy, która mówi im o tym, że „pokój zaczyna się wewnątrz każdego z nas” oraz swoje dłonie, które mówią „tak” dla pokoju.

Dzieci z przedszkola w Peru (na prawo) uformowały swój własny „znak pokoju” za pomocą swojego ciała i pokolorowały słowa „Pokój jest owocem miłości dla lepszego współistnienia”.

Mieszkańcy Wilton, syryjska rodzina uchodźców i Siostry z trzech zgromadzeń zebrali się w kaplicy Villi Notre Dame w Wilton, Connecticut, USA, w wigilię Międzynarodowego Dnia Pokoju ONZ, aby wspólnie się modlić i uczcić ten dzień. Inne siostry z Prowincji Atlantic-Midwest uczestniczyły za pomocą transmisji na żywo. Rozmowa między Siostrą Leonorą Tucker i Manal Alazzam, siedzącymi razem z przodu kaplicy, była punktem kulminacyjnym wieczoru. Manal, która jest wdową, opowiadała po angielsku o opuszczeniu Syrii, o marszu przez 15 dni do Jordanii gdy niosła niemowlę o imieniu Ghaith w swoich ramionach, małego chłopca Yaquoba na plecach, a dwóch starszych chłopców Ahmad i Mohammed i dziewczynka Bisan szli obok niej. A na głowie niosła koszyk z jedzeniem i ciepłymi ubraniami dla dzieci.

Wspólnotowy Pal Pokoju z przesłaniem „Niech pokój zapanuje na Ziemi” stał przodem do zgromadzonych, w środku na lewo od balasek przed ołtarzem. Stał w pobliżu pustych gałęzi dużego drzewa, na którym pod koniec wieczoru zostały umieszczone białe papierowe gołębie, symboliczne przesłanie pokoju.

Hilton finansuje Nową Koalicję Zakonnych Organizacji Pozarządowych w ONZ

Siostra Eileen Reilly, Dyrektorka Biura SSND ONZ-NGO

Grupie, do której należą SSND, reprezentującej 18 rzymskokatolickich zakonnych organizacji członkowskich, z których wszystkie są akredytowane przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, niedawno przyznano środki finansowe na trzy lata z Fundacji Conrada N. Hiltona. Koalicja zakonna na rzecz Sprawiedliwości (JCoR) wykorzysta te środki na wzmocnienie współpracy między organizacjami członkowskimi JCoR w ich pracy zarówno w Siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku jak i wśród szeregowych członków.

Cele JCor korespondują ze strategicznym ukierunkowaniem Fundacji Hiltona, którym jest bezpośrednie przyczynianie się do dokładnej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Organizacje członkowskie JCoR mają doskonałe możliwości spełnienia tego zadania, ponieważ są reprezentowane w ONZ i wśród ludności usuniętej na margines na całym świecie.

Obecność zakonnych organizacji NGO wnosi aspekt moralny do ONZ. Wstawiają się za tymi, którzy są ubodzy, narażeni na niebezpieczeństwo, uciskani i marginalizowani przez istniejące globalne systemy. Dotacja Hiltona pomoże organizacjom członkowskim JCoR we wspólnym odpowiadaniu na wyzwania spowodowane przez ubóstwo na świecie, niesprawiedliwość, dyskryminację i niezrównoważony rozwój oraz w działaniu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przez pryzmat praw człowieka.

Jednym z pierwszych działań tej nowej koalicji będzie seria warsztatów na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, które poprowadzę wraz ze znajomą Siostrą z Misji Medycznej z organizacji NGO z Nowego Jorku, dla osób konsekrowanych w Ghanie. Jesteśmy bardzo wdzięczne Siostrom SSND z Ghany, które będą gospodarzami tych dwóch warsztatów.

Ewaluacja SDGs

Siostra Eileen Reilly, Dyrektorka Biura SSND ONZ-NGO

Co roku od momentu uchwalenia Celów Zrównoważonego Rozwoju, państwa członkowskie ONZ są zachęcane do przedstawienia „Dobrowolnych przeglądów narodowych” („Voluntary National Reviews –VNR”) z postępów we wdrażaniu tych celów. Postanowiono, że te raporty mają być przygotowane przez rząd w konsultacji z osobami, które rzeczywiście te cele realizują, np. z SSND.

W lipcu 2018 r. do państw, w których będzie odbywał się przegląd i w których są SSND należą Polska, Węgry, Rumunia, Paragwaj i Kanada. W najbliższych miesiącach dowiemy się jakie metody każde z tych państw wykorzystuje do przygotowania tych ewaluacji i poszukamy sposobów jak możemy wnieść w nie swój wkład.

Globalne porozumienie w sprawie migracji

Siostra Eileen Reilly, Dyrektorka Biura SSND ONZ-NGO

Po serii sześciu tematycznych spotkań i co najmniej pięciu spotkań regionalnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ONZ obecnie przygotowuje się do oceny wyników tych spotkań i rozpoczyna pisanie roboczej wersji „Globalnego porozumienia w sprawie migracji”, którego zatwierdzenie jest zaplanowane na wrzesień 2018 r.

Doprowadził do tego fakt, że ponad 65 milionów ludzi jest obecnie na jakimś etapie procesu migracji i ONZ dostrzega, że odpowiedzialność za tych migrantów powinna być podzielona bardziej sprawiedliwie. Na szczycie, który odbył się we wrześniu 2016 r., wezwano do „Globalnego porozumienia w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji”.

DZIŚ STAŃ
W OBRONIE
CZYICHŚ PRAW

Dzień Praw Człowieka: 10 grudnia

Dzień Praw Człowieka jest obchodzony co roku 10 grudnia, ponieważ to właśnie tego dnia w 1948 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W tym roku Dzień Praw Człowieka rozpoczyna roczną kampanię mającą na celu upamiętnienie zbliżającej się 70. rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przełomowego dokumentu, który ogłaszał niezbywalne i przyrodzone prawa przysługujące każdemu jako istocie ludzkiej – niezależnie od rasy, koloru skóry, religii, płci, języka, poglądów politycznych lub innych, pochodzenia narodowego lub społecznego, własności, urodzenia czy innej pozycji. Jest to najczęściej tłumaczony dokument na świecie, dostępny w ponad 500 językach.


Shalom/UN-NGO Newsletter is a triannual publication of the School Sisters of Notre Dame:
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.