27 września 2017

Drugi dzień rozpoczął się od zatwierdzenia procedur Kapituły Generalnej. Następnie delegatki zapoczątkowały proces tworzenia gremium Kapituły podkreślając szczególnie wspólnotę wiary i międzykulturowe realia.

Prezentacja Siostry Mary Maher dotycząca tematu Kapituły była jednym z kroków w realizacji zadania wytyczenia kierunku na przyszłość dla życia i posłannictwa Zgromadzenia. S. Mary mówiła o czterech częściach tematu:

  1.  zaufać i odważyć się
  2.  jedność, dla której Jezus Chrystus był posłany
  3.  kierujemy całe nasze życie
  4.  zadowolone z tego co niewiele

„Jeśli ryzykujemy, uczyńmy to pod natchnieniem Ducha Świętego” – powiedziała S. Mary. „Lecz powinnyśmy wiedzieć, że jeśli to zrobimy, żadna z nas nie wróci do swojego życia taka sama jak wyjechała. W naszych spostrzeżeniach, naszym spojrzeniu, naszym życiu dokonają się zmiany. To stanie się gdy nasza refleksja, dialog i decyzje będą przeniknięte modlitwą << O Duchu Święty, oświeć nas, umocnij nas, abyśmy zrozumiały nasze wzniosłe powołanie… i poznały co powinnyśmy czynić >>, aby odpowiedzieć na Boże pragnienie w stosunku do nas. To nie jest łatwe rozeznanie. Lecz to jest zadanie, do którego zostałyśmy wezwane”.

„Więc, czego powinnyśmy nasłuchiwać w nadchodzących dniach? Proszę zwracać uwagę na to, co Siostry dotyka, porusza w Waszej najgłębszej tożsamości jako Sióstr Szkolnych”.

Po południu przeznaczono czas na zorganizowanie komisji oraz przeprowadzenie ich pierwszych spotkań. Są następujące: Komisja Koordynacyjna, Komisja Świętowania, Komisja Pisania Kierunku, Komisja Wyborcza, Komisja Pisania Protokołów, Komisja Liturgiczna i Komisja Reprezentacji.

Na ostatnim posiedzeniu tego dnia Siostra Patricia Murphy przedstawiła prezentację na temat rejonu Baltimore, jego historii i geografii oraz historii i apostolatów SSND. Kapituła Generalna odbywa się w Marriotsville, Maryland, które jest bardzo blisko Baltimore. Wycieczki by poznać okolicę są zaplanowane na wolne dni.

Photos • Fotos • Fotók  • 写真 • Zdjęcia • Fotografije • Fotografie

Videos • Videók  • ビデオ • Filmy • Video posnetki  • Video • Vídeos