Trójjedyny Boże,
Źródło życia, Ty konsekrowałeś nas dla misji
i posłałeś nas w mocy Ducha Świętego
aby wszyscy stanowili jedno.

Dziękujemy Ci za dar naszego powołania i za tych,
z którymi dzielimy nasze życie na tej drodze.

Otwórz nasze serca na Twoją przemieniającą miłość.

Odnów nasze „tak”, abyśmy żyły powołaniem z nową wiernością.

 Daj nam odwagę, byśmy były prorokiniami pojednania,
uczestnicząc w Twoim Boskim tańcu
w solidarności z naszymi braćmi i siostrami oraz
całym stworzeniem we wspaniałej
powszechnej komunii. Amen!

Logo for the Jubilee Encounter 2022