1. Zatwierdzenie agendy kapituły  (JP, K 94 f)
 2. Zatwierdzenie procedur kapituły  (JP, K 94 f)
 3. Wystąpienie Ojca Donalda Seniora, CP w związku z tematem kapituły  (JP, K 94 a, c)
 4. Sprawozdanie Przełożonej Generalnej o stanie Zgromadzenia i rozwoju sytuacji od poprzedniej kapituły  (JP, DG 93 a; JP, K 94 a, b)
 5. Sprawozdanie Ekonomki Generalnej o stanie finansowym Zgromadzenia  (JP, DG 93 b)
 6. Sprawozdanie Międzynarodowej Koordynatorki SHALOM i Dyrektorki SSND UN-NGO /Pozarządowej Organizacji przy ONZ  (JP, DG 93 d; K 94 a, b, c)
 7. Sprawozdanie Mistrzyni Nowicjatu o Nowicjacie Zgromadzenia  (JP, DG 93 d; K 94 a)
 8. Sprawozdanie Koordynatorek Zgromadzenia ds. Komunikacji i Technologii  (JP, DG 93; K 94 a, b)
 9. Sprawozdanie przedstawicielek prowincji  (JP, DG 93 c; JP, K 94 a, b, c)
 10. Rozważanie przyszłego Kierunku dla życia i posłannictwa Zgromadzenia  (JP, K 94 c)
 11. Zalecenie rady generalnej, by zmienić JP, K 101 odnośnie możliwej liczby radnych generalnych wybieranych w przyszłości  (JP, DG 102 a, b)
 12. Zalecenie rady generalnej odnośnie składu następnej rady generalnej  (JP, DG 101, 102)
 13. Zalecenie rady generalnej odnośnie funkcjonowania następnej rady generalnej  (JP, DG 101)
 14. Zatwierdzenie procesu wyborczego do rady generalnej  (JP, DG 98)
 15. Wybory przełożonej generalnej, radnych generalnych i wikarii  (JP, K 94 d, K 104)
 16. Ustalenie ogólnych wytycznych dla reprezentacji do następnej kapituły generalnej  (JP, K 95)
 17. Przegląd Akt poprzedniej kapituły generalnej i podjęcie odpowiednich kroków  (JP, K 94 e)
 18. Zatwierdzenie Akt 24. Kapituły Generalnej  (JP, DG 94 b)
 19. Dialog dotyczący różnych sposobów wprowadzania w życie decyzji 24. Kapituły Generalnej
 20. Zatwierdzenie protokołu 24. Kapituły Generalnej  (JP, DG 94 a)
 21. Ewaluacja 24. Kapituły Generalnej

Plan dla 24. Kapituły Generalnej (pdf 200 Kb)