Modlitwa przed 25 Kapitułą Generalną

Duchu Miłości, wyzwól nas, abyśmy potrafiły coś pozostawiać, podejmować ryzyko i stawać się profetycznymi świadkami powszechnej komunii.